Letmé ohlédnutí za letošní oslavou svátku slavného Kristova Narození v naší Brněnské pravoslavné farnosti…

„Vypravujte mezi národy slávu Jeho, mezi všemi lidmi divy Jeho.“ (Žalm 96,3)

Letošní svátky slavného Kristova Narození byly v něčem opět trochu jiné než ty předešlé, a můžeme říci, že v několika ohledech vlastně zcela mimořádné.

Jednak jsme je poprvé oslavili v pronajatých prostorách Husova chrámu na ul. Svatopluka Čecha v Brně-Králově Poli, v němž jsme začali působit přibližně od února roku 2023.

Dále jsme v těchto prozatímních prostorách poprvé přijali od brněnských skautů Betlémské světlo, které v Předvečer svátku Narození osvítilo jeho vnitřní prostor a dalo možnost všem věřícím, aby si z tohoto „nebeského pokladu“ vzali kousek do svých domovů…

Jedno z prvních vyobrazení „Kristova Narození“ v katakombách sv. Priskily v Římě
(2. stol. po Kr.)

A konečně, v den největšího vánočního svátku se Chrám na ul. Svatopluka Čecha zaplnil stovkami věřících. Nebylo možné si nepovšimnout, kolik Božího lidu přivedla Boží blahodať na toto místo v samotný den svátku Narození, kdy se sváteční nedělní liturgie zúčastnilo více než 1000 věřících, dorazivších zblízka i zdaleka, malých i velkých, pravidelných členů naší farnosti, ale i těch, kteří s ní sympatizují a vyhledávají její prostředí z důvodů ryze duchovních.

Samotnému svátku Narození předcházelo období vánočního Filipovského půstu a praktických příprav včetně úklidu chrámu, výstavby a osvětlení Betlému, úpravy oltářního prostoru, ale rovněž zkoušek Chrámového i Dětského sboru a mnoha dalšího, co běžně nebývá vždy na první pohled vidět. Všem těm, kteří se namáhali a nezištně pomáhali zvelebit tento chrámový prostor a zkrášlit ho, aby se podobal oné betlémské jeskyni, která měla přijmout Božího Mládence, nově narozeného Spasitele světa, všem těm náleží náš velký dík.

Výjev Kristova Narození ze Sinaje
(Klášter sv. Kateřiny na Sinaji, 6. stol. po Kr.)

Naše brněnská farnost, díky Bohu, zachovává i nadále starobylý Juliánský kalendář, který je výrazem úcty k Posvátným kánonům Pravoslavné církve a rovněž vyznáním naší víry a sounáležitosti s historickou Kristovou Církví, v jejíž době byl tento kalendář používán a navždy podle něj ustanoven systém slavení svaté Paschy a dalších pohyblivých církevních svátků.

Jak říká náš duchovní pastýř otec Jozef: „Juliánský kalendář je součástí naší identity, našich vzácných pravoslavných tradic, je součástí našeho církevního dědictví. Není možné se ho jen tak zbavit či ho nahradit něčím jiným. Je posvěcený už jen tím, že ho Církev přijala, použila ke stanovení svých svátků, slavila při něm všechny své velké události a hlavně: že se v době jeho fungování narodil náš Spasitel… A proto lze náš starobylý Juliánský kalendář ve vztahu k Církvi přirovnat ke stromu a jeho větvím a kořenům. Kdo zbavuje strom jeho ratolestí, zbavuje ho jeho krásy, ale i užitku, který může světu dávat.“

V neděli 7. ledna (25.12. dle Juliánského kalendáře) se naše farnost jako jedno Tělo shromáždila v prostorách Chrámu na ul. Svatopluka Čecha, aby společně sloužila svatou božskou liturgii pod vedením duchovních otců Jozefa, Michaila a Georgije. Brzy se chrámový prostor zaplnil natolik, že noví příchozí stáli v prostorách schodiště a někteří dokonce i před chrámem. Po závěrečném požehnání se věřící rozešli do svých domovů, kde v kruhu rodinném pokračovali v oslavách a svátečním obědě.

Tentýž den v neděli se pak v 15 hodin konala Večerní bohoslužba, po níž od 17 hodin následoval náš tradiční Farní večer ve Společenském sálu Úřadu městské části Brno-střed.

Na programu bylo uvítání všech přítomných, koledy v podání Chrámového i Dětského sboru naší farnosti a nechyběla ani jednotlivá sólová představení, pěvecká i instrumentální, hra na klavír a flétnu a konečně i neformální vystoupení našich věřících, kteří se přidávali k lidovému zpěvu rusínských, ale i jiných koled v doprovodu harmoniky. Na závěr oficiálního programu rozdal otec Jozef všem přítomným dětem milé dárky. Náš duchovní pastýř pak všem přítomným poděkoval, vyprosil pro ně požehnání od Hospodina a popřál jim, aby Boží blahodať, která se díky tomuto svátku usídlila v našich srdcích, zůstala s námi se všemi co nejdéle. No a pak již následovalo chutné pohoštění a volná zábava, které si užívali jak dospělí, tak naše nejmenší ratolesti…

Drazí bratři a sestry v Kristu,

jménem otce Jozefa i dalších duchovních otců Vám přejeme, abyste v pokoji, radosti a vzájemné lásce prožili také nadcházející svátky, které přinášejí božský pokoj tomuto neklidnému a nejistému světu, dodávají naopak radost našim životům a vedou nás k opakovanému slavosloví Boha: „Sláva na výsostech Bohu…“, neboť „Nám, nám, narodil se (Spasitel)“!

Zamyšlení nad ikonou „Kristova Narození“

Nutno říci, že je to velký zázrak naší víry, je to velké požehnání od Boha a současně velká Boží blahodať, která svou mocí přivádí věřící do Božího chrámu, kde se konají svaté tajiny a kde znovu a znovu tajemným způsobem prožíváme tajemství Kristova příchodu na svět, což je nejvěrohodněji zachyceno na pravoslavných ikonách k tomuto svátku.

Každý pravoslavný chrám se tak podobá hoře, k níž směřují zástupy poutníků… Každý pravoslavný chrám se podobá betlémské jeskyni a pravoslavný prestol se stává místem, kam byl do jesliček uložen nově narozený Boží Mládenec Kristus, Jejž chránila zvířátka svým dechem, Jejž přišli oslavovat betlémští pastýři a Jemuž se přišli poklonit Tři mudrcové symbolizující veškerý tehdejší pohanský svět.

Pokud se pozorně zahledíme na ikonu „Narození“, zjistíme, že hora zde zobrazená evokuje obrys těla Přesvaté Bohorodice, ležící u betlémské jeskyně, a tím metaforicky odkazuje na Izaiášovo proroctví, ve kterém starozákonní světci popisovali prototyp Boží Matky. Nejvíce je to patrné na Novgorodském stylu ikony Narození.

Novgorodská ikona Kristova Narození

„I stane se v posledních dnech, že se hora Hospodinova domu bude tyčit nad vrcholy hor, bude povznesena nad pahorky a budou k ní proudit všechny národové.“ (Iz 2,2)

Pastýři kráčející k jeskyni s pohledem obráceným k Přesvaté Panně Marii symbolizují národy, které svými modlitbami již mnoho staletí uctívají Přesvatou Bohorodici a obracejí se k ní v modlitbách za přímluvu u jejího Božského Syna a za její pomoc tomuto světu.

Ikonopisci této ikony se podařilo vykreslit ticho naplňující svět ve chvíli, kdy do něj vstoupil Kristus. Na této ikoně Narození se zastavil čas a nebe sestupuje k zemi, kde zazářilo Slunce pravdy…

I když ikona nese symbolický význam, který lze vysvětlit, nelze ji považovat za běžné umělecké dílo nebo ji interpretovat pomocí nějaké připravené sady šifrovacích klíčů. Podobně jako u Svaté Církve, jejíž povaha není z tohoto světa, jsou ikony nepochopitelné a patří do jiné roviny chápání. Mohou být pochopeny nebo vytvořeny pouze duchovním úsilím a blahodatí Ducha Svatého.

Amen a sláva Bohu za vše!

Kristus se rodí! Christos raždájetsja!

připravil Michal Dvořáček

Zdroje ikon: Monastery of St. Elisabeth a další zdroje

Užitečné odkazy:

https://pravoslavnebrno.cz/vanocni-slovo-naseho-duchovniho-otce-prot-jozefa-fejsaka-pri-prilezitosti-svatku-slavneho-kristova-narozeni-2/

https://pravoslavnebrno.cz/od-nedele-syropustni-tj-od-26-unora-2023-bude-nase-farnost-slouzit-jiz-v-novych-prostorach-v-brne-v-kralove-poli/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..