Vánoční slovo našeho duchovního otce prot. Jozefa Fejsaka při příležitosti svátku slavného Kristova Narození!

„Neboť co v ní bylo počato, je z Ducha Svatého.“
(Mt 1,20)

Drazí bratři a sestry v Kristu,
milí věřící naší Brněnské pravoslavné církevní obce,

Anděl z nebe v podobě nebeské hvězdy přivedl do cíle nejen dávné mudrce, nýbrž i nás a všechny věřící, kteří jsme všichni pospolu očekávali hlas svatých Andělů zjevivších se betlémským pastýřům:

„Sláva na výsostech Bohu, a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle.“

Z celého srdce Vás v těchto vzácných a pohnutých chvílích zdravím naším tradičním vánočním pozdravem, který v několika málo slovech vyjadřuje to nejpodstatnější ze zázraku naší víry, tj. potvrzení o Příchodu Božího Syna na tento svět:

„Kristus se rodí, oslavujte Ho!“
„Christos raždajetsja, slavitě Jeho!“
„Χριστός γεννάται, δοξάσατε Τον!“

Jak již řekli naši svatí Otcové a velcí starci naší Pravoslavné církve, díky svátku Kristova Narození jsme poučováni o nezištné Boží lásce, neboť Kristus si nás zamiloval, slitoval se nad námi, poznal nás v našem stavu, avšak neodvrhl nás od sebe, nýbrž přiblížil se k nám, vešel s námi do boholidského obecenství, aby nás uzdravil od hříchu a vyvedl na cestu života.

Je zvykem, že se lidé obdarovávají různými milými dárky, obzvláště v tuto vánoční dobu je tento zvyk více než aktuální. Nezapomínejme však, že největším darem nám všem, celému lidstvu, všem jeho pokolením… je sám Boží Mládenec Ježíš Kristus.

Přistupme tedy blíž, zahleďme se spolu s našimi dětmi do skromné, avšak Božím Světlem zářící a velkými ctnostmi Přesvaté Panny Marie ozdobené betlémské jeskyně, a popatřme na nově narozeného Božího Syna, zavinutého do plenek a uloženého do jesliček, a projevme náležitou vděčnost, poděkujme Bohu za Jeho velkou milost a milosrdenství, které projevil, když „dal svého jednorozeného Syna, aby každý, kdo v něho věřil, nezahynul, ale měl život věčný“ (Jn 3,16).

Nyní nadešel pravý čas našich krásných pravoslavných koled, v nichž se odráží nesmírná lidská radost a vděčnost našemu Spasiteli, a tak malí i velcí mohou tímto povznášejícím způsobem oslavit svátek Narození našeho Spasitele v různých jazycích, které jsou všechny Bohem požehnané a v nichž může být Hospodin veleben.

My dobře víme, že „S námi je Bůh“ a že Pán Ježíš je tím zaslíbeným Mesiášem, neboť se vyplnilo proroctví svatého proroka Izaiáše, které praví: „Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel (to jest přeloženo ‚S námi je Bůh‘).“ (Iz, 7,14)

Drazí bratři a sestry v Kristu,

Rád bych při této příležitosti poděkoval Vám všem, tj. všem Bohu známým dárcům, kteří jste dosud přispěli, a někteří z Vás i opakovaně, na stavbu našeho duchovního centra a pravoslavného chrámu, který bude důstojným a tolik vytouženým místem setkávání a duchovního růstu naší farnosti. Pevně věřím, že již brzy budeme schopni naše záměry s Boží pomocí uskutečnit. Děkuji denně Bohu za Jeho velkou milost, díky níž jsme každým dnem o krůček blíž našemu velkému snu.

Nejdůležitějším je však zůstat věrným Bohu a Jeho svaté Církvi. A všechny překážky a protivenství, které dnes prožíváme a snášíme, se brzy stanou velkou posilou a mocnou podporou v našem duchovním zápase za zachování naší svaté víry, „jednou dané svatým“ (List Judův 1,3), a za dosažení naší věčné spásy.

Při příležitosti těchto krásných a radostných svátků přeji ze srdce Vám všem, drazí bratři a sestry v Kristu, hojnost duchovní radosti do vašich osobních životů.

Ať nově narozený Spasitel udělí Vám všem své božské a nebeské požehnání!

S láskou v Kristu Váš duchovní otec
Prot. Jozef Fejsak

V Brně dne 6.1.2024
(24.12.2023 dle Juliánského kalendáře)

Brněnská pravoslavná církevní obec

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..