Download

Svatí andělé, jejich poslání a význam

Sv. Kosma Etolský a řečtí osvětitelé

Sv. Nektários Eginský, divotvůrce

Přednáška_Svatý divotvůrce Nektários Eginský_Život, dílo a zázračná uzdravení

Bohonosný starec Paisij Svatohorec

O jednotě. Archim. Georgios Grigoriatský (Kapsanis)

Archim. Georgios o ctihodném Kříži Kristově

Pravoslavné křesťanství – Historicko-teologické paralely

O Přesvaté Bohorodici a teologických východiscích úcty pravoslavných křesťanů k její osobě

Předpoklad spásy člověka v boholidském společenství svaté Kristovy Církve

Archim. Georgios_Kapsanis

Archim. Georgios Grigoriatský_O sjednocení církví

Archim. Georgios Grigoriatský_Svatí a všechvalní apoštolé

Dopis svatého Paisije Svatohorce na duchovní témata

Pravdivá láska v Kristu_Starec Paisij v rozhovoru s jedním protestantem

Archim. Georgios Grigoriatský_Slovo ke svátku Proměnění Páně

Archim. Georgios Grigoriatský_Zesnutí Přesvaté Bohorodice

Archim. Georgios Grigoriatský_Narození Přesvaté Bohorodice

Archim. Georgios Grigoriatský_Svatý vlmč. Dimitrios Soluňský Myrotočivý

Archim. Georgios Grigoriatský_Svatí Archandělé

Archim. Georgios Grigoriatský_Svatý Jan Zlatoústý

Svatý Jan Zlatoústý a misionáři_Nipsis

Archim. Georgios Grigoriatský Svátek Uvedení Přesvaté Bohorodice do chrámu

Archim. Georgios Grigoriatský_Svátek svatého divotvůrce Mikuláše z Myr Lykejských

Archim. Georgios Grigoriatský_Narození našeho Pána Ježíše Krista

Archim. Georgios Homilie ke svátku Bohozjevení našeho Pána Ježíše Krista

Archim. Georgios Homilie v Neděli Syropustní_Před začátkem svaté Čtyřicátnice

Archim. Georgios Homilie při příležitosti Neděle Pravoslaví

Archim. Georgios Homilie při příležitosti 4. Neděle Postní_Sv. Jan Klimakos

Archim. Georgios Homilie při příležitosti svaté Padesátnice_1985

Archim. Georgios Homilie při příležitosti svátku Zesnutí Přesv. Bohorodice_1985

Archim. Georgios Grigoriatský (Kapsanis)_O ekumenismu

Archim. Georgios Grigoriatský_Čím více se člověk zbavuje egoismu…

Archim. Georgios Grigoriatský_O Božské Eucharistii (1987)

Jeromonach Lukáš Grigoriatský_Svatý Justin Popovič podle archim. Georgia Grigoriatského

Starec Efrém Arizonský-Filothejský_Narození Kristovo

Archim. Georgios Grigoriatský_Neděle Pravoslaví_Homilie II.

Starec Efrém Arizonský-Filothejský_Zápas Velké čtyřicátnice

Společenský rozměr pravoslavné duchovnosti_Třebíč_12.6.2020

Archim. Georgios Grigoriatský_Svátek svatého proroka Eliáše Thesbitského

Dříve vydaná čísla brněnského pravoslavného věstníku „Dobrý pastýř“ (2003-2007):

Dobrý pastýř_roč. 2007 č. 17 Dobrý pastýř_roč. 2007 č. 16 Dobrý pastýř_roč. 2007 č. 15 Dobrý pastýř_roč. 2006 č. 14 Dobrý pastýř_roč. 2006 č. 13 Dobrý pastýř_roč. 2006 č. 12 Dobrý pastýř_roč. 2006 č. 11 Dobrý pastýř_roč. 2005 č. 10 Dobrý pastýř_roč. 2005 č. 9 Dobrý pastýř_roč. 2005 č. 8 Dobrý pastýř_roč. 2005 č. 7 Dobrý pastýř_roč. 2004 č. 6 Dobrý pastýř_roč. 2004 č. 5 Dobrý pastýř_roč. 2004 č. 4 Dobrý pastýř_roč. 2004 č. 3 Dobrý pastýř_roč. 2004 č. 2 Dobrý pastýř_roč. 2003 č. 1