Výročí zesnutí otce Georgia Kapsanise, starce lásky, věhlasného igumena svatohorského monastýru!

Věčná památka starce Georgia Grigoriatského!

(† 8. června 2014)

V letošním roce si připomínáme sedmé výročí zesnutí blaženého starce Georgia Kapsanise. Otec archim. Georgios byl jednou z největších osobností Svaté Hory Athos posledních desetiletí a nesmazatelně se zapsal také do naší paměti a duchovní zkušenosti, kterou formoval svými poučeními, zamyšleními a teologickým étosem. Měli jsme tu čest a velké požehnání se s ním několikrát osobně setkat a vést s ním dlouholetou korespondenci.

S posvátným Monastýrem sv. Řehoře, který dnes duchovně vede jeho následovník, otec Christoforos, nadále zachováváme úzké duchovní vazby a jsme stále povznášeni hlubokou a boholidskou láskou svatého starce Georgia, který právě lásku k Bohu a k bližnímu předal jako nějakou pochodeň a závěť všem těm, kteří starce Georgia nadále nosí hluboce ve svém srdci.

Ke všem společenským problémům a otázkám, které přesahovaly hranice Svaté Hory Athos, se vždy vyjadřoval v duchu pravoslavné teologie a lásky k člověku. Vždy „slovem a skutkem“!

Milovaný a důstojný starče Georgii, shlédni na nás a rozpomeň se na nás, své milé učedníky, z místa, kde nyní přebýváš! My na Tebe budeme vzpomínat a navždy Ti děkovat za vše, co jsi přinesl na oltář svatého Pravoslaví, za vše, co jsi pro nás učinil!

Z osobního svědectví starce Georgia:

„(…) Mám pocit, že mě svatý Bůh přivedl k mnišskému zřízení na přímluvy Přesvaté Bohorodice. Cítím nekonečnou vděčnost Pánu za toto požehnání a zvláště za to, že jsem se usadil v Zahradě Přesvaté Bohorodice (na Svaté Hoře Athos). Když se krátce před smrtí zeptali otce Simeona, pokorného mnicha, který nedávno zesnul v našem monastýru, kde se nachází, on odpověděl: „Nyní jsem s Kristem. A když jste v Kristu, je to krásné, ať jste kdekoli, v Athénách, Soluni nebo na Hoře Athos. Je opravdu krásné být s Kristem, ať jste kdekoli…“ (Výňatek z rozhovoru blaženého archimandrity Georgia Kapsanise s Katerinou Chouzouri z časopisu „Tolmi“ dne 6. března 2001).

„Zesnulý otec Georgios (Kapsanis), bývalý igumen Monastýru Grigoriat na Svaté Hoře Athos, zesnul v časných ranních hodinách v den svátku svaté Padesátnice, 8. června roku 2014, po čtyřiceti letech igumenství a neocenitelného příspěvku k duchovní obnově Svaté Hory Athos a pravoslaví obecně.

Na Svatou Horu přišel již v červenci roku 1974 a usadil se v Monastýru sv. Řehoře, kde převzal vedení tohoto monastýru, stal se jeho novým igumenem. Dříve působil v historickém a starobylém klášteře Agios Georgios Armas na Chalkidě. Na Svaté Hoře převzal klášter s asi dvaceti mnichy a po čtyřiceti letech, kdy zde působil jako vzorný igumen, dosáhlo osazenstvo tohoto posvátného monastýru asi osmdesáti mnichů a noviců.

Jeho práce po celá ta léta uvnitř i vně Svaté Hory Athos je nesmírně mnohostranná a zahrnuje jak plody literární, překladatelské, teologické, tak i misijní. Získal si respekt a uznání patriarchů, metropolitů, igumenů, mnichů, asketů a tisíců lidí, kteří ho osobně poznali. Byl dokonce kandidátem na biskupa v době, kdy Řeckou pravoslavnou církev vedl blahé paměti zesnulý arcibiskup Christodoulos. Monastýr sv. Řehoře, tento historický a staletími posvěcený svatohorský klášter, přivedl na vysoký stupeň duchovnosti, učinil z něj místo obětování a posvěcení.

Velcí novodobí starci a světci, jakými byli svatý Paisij, svatý Porfýrij, svatý Efrém Katunakiotský, starec Jozef Vatopedský a mnoho dalších, si ho velmi vážili a v některých případech povzbuzovali potenciální mnichy, aby šli do jeho blízkosti a stali se mnichy pod vedením starce Georgia.

Jednou takto povzbudil jednoho mladého kandidáta na mnišství dnes již svatý starec Efrém Katunakiotský, který mu pravil, aby šel do kláštera sv. Řehoře, „protože starec Georgios Kapsanis má velké srdce a nekonečnou lásku“.

Láska a pokora starce Georgia Grigoriatského byly charakteristickými rysy ctností, které ho proslavily. I když začal trpět některými zdravotními problémy, nikdy neztrácel úsměv a lásku ke všem a silou božské milosti přinášel všem duchovní útěchu.

Dnešní vzpomínku na starce Georgia zakončíme projevem vladyky Jerothea, metropolity Nafpaktu a Svatého Vlasia, který o starci prohlásil tato pamětná slova:

„Svatý Řehoř Teolog řekl o svatém Basilovi Velikém, že tento svatý Boží byl skutečným metropolitou Horního Jeruzaléma. To byl a je případ i blaženého starce Georgia (Kapsanise). Toužil po Horním Jeruzalémě, skutečné metropolii, žil pro získání Božího království a během požehnaných okamžiků svého života a nesnesitelných (zdravotních) bolestí toužil po horních příbytcích, takže ve skutečnosti byl a stal se metropolitou Horního Jeruzaléma, odkud se bude modlit za své Bratrstvo, za své duchovní děti a za všechny své přátele a bratry, ale také za ty, kteří s ním vedli duchovní zápas. Modlit se bude především za slávu a zachování Církve za kterou se ctihodně namáhal a obětoval s dobrým svědectvím.“

Podle níže uvedených zdrojů
připravil, přeložil a redakčně upravil Michal Dvořáček.

Zdroj:

https://simeiakairwn.wordpress.com/

Další užitečné zdroje:

Dříve zveřejněné příspěvky na webu PCO v Brně:

(†) Otec Georgios Grigoriatský – Věčná mu památka! (8.6.2014)

Blahá památka na zesnutí jednoho blahodatného starce a obyvatele Svaté Hory Athos…

Ani ekumenismus ani nerozumná horlivost (čili zélotismus) nevyjadřují ducha Pravoslaví…

O sjednocení „Církví“ (klíčové teologické pojednání na aktuální téma)

O modlitbě mysli

Více i ke stažení zde:

Download

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..