Poté se Pán ukázal více než pěti stům bratří najednou…

Řada Zjevení Krista po Jeho Vzkříšení

Mezi zjeveními Starého zákona a Druhým příchodem (Krista) zmiňují posvátné texty Nového zákona zjevení Ježíše Krista po Jeho slavném vzkříšení. Jedno z těchto zjevení uvádí evangelista Matouš (28,16-20), dva Marek (16,1-8 a 9-20), tři Lukáš (24,1-12; 12-35 a 36-52) a čtyři Jan (20,1-18 a 19-31; 21,1-14 a 15-25).

Ale chronologicky – z hlediska sepsání posvátných textů – získáváme nejprve svědectví apoštola Pavla, který zaznamenal živou tradici a popsal ji ve svém Poslání  Korintským (15, 3–8) kolem roku 55 po Kr.

V tomto svém Poslání Korinťanům napsal:

Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem, ukázal se Petrovi, potom Dvanácti. Poté se ukázal více než pěti stům bratří najednou; většina z nich je posud na živu, někteří však již zesnuli. Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům. Naposledy ze všech se jako nedochůdčeti ukázal i mně.

Potvrzená zjevení vzkříšeného Krista se udála buď Dvanácti (apoštolům) nebo Jeho dalším učedníkům anebo osobám Mu oddaným, které Ho následovaly, když pokračoval ve svém vykupitelském díle, kázal a konal zázraky.

Hlavním účelem Pána Ježíše Krista při těchto zjeveních bylo předně upevnění víry apoštolů v poslání, které jim uložil, tj. založit svou Církev. V dalším se snažil, aby Ho jeho učedníci uznali jako vzkříšeného Pána. V obou případech je příznačné, že se jim nepředstavuje ani jako někdo oslavovaný, ani způsobem působivým, schopným vyvolat obdiv, překvapení nebo strach. Pán se zjevuje prostě a způsobem důvěrným.

Evangelos Lekkos, autor příspěvku
(řecký pravoslavný teolog, právník a spisovatel)

Nadpřirozenou událost Kristových zjevení popisují svatí evangelisté, aniž by chtěli vyvolat dojem, že jde o nějaké nevysvětlitelné tajemství. Jejich vyprávění je vedeno jednoduchým, nikoli sofistikovaným způsobem, což by se rozhodně stalo, kdyby šlo o jejich subjektivní „smyšlenku“, jako plod představivosti nebo falešné víry. Zjevení Krista jsou popsána jednoduše proto, že jde to zážitky, které svatí spisovatelé skutečně prožili. A jinak by se to ani nemohlo stát. Když viděli vzkříšeného Ježíše, rozpoznali v Něm svého Pána, který byl ukřižován a pohřben, ale nyní před nimi a uprostřed nich opět osobně stanul.

V některých případech se nechává Pán poznávat postupně:

V Jeho osobě nejprve vidí běžného poutníka (Lukáš 24,15 a Jan 21,1) nebo zahradníka (Jan 20,15). Ve skutečnosti, když se zjevuje menšímu nebo většímu počtu svých učedníků, není možné, aby se skupina mýlila ohledně Jeho identity, protože něco takového znesnadňuje jejich vzájemná kontrola.

Z hagiografických příběhů lze odvodit další dva charakteristická zjištění:

Zaprvé, že vzkříšený Pán nepodléhá nám známým podmínkám pozemského života, ale zjevuje se nebo mizí, kdykoli chce. Zadruhé, že to není duch. Má skutečné tělo, které se však nyní objevuje „v jiné podobě“ (Marek 16,12) a podle apoštola Pavla je (Kristus) „duchovní“ (protože byl proměněn Duchem svatým (Ř 1,4)). Může do místnosti vcházet zavřenými dveřmi (Jan 20,19) nebo jíst „kus pečené ryby a plástev medu“ (Lukáš 24,42–43).

Zjevení vzkříšeného Ježíše Krista neměla sloužit pouze k posílení ducha Jeho učedníků ve víře, že je Božím Synem, ale také samotných křesťanům všech věkových skupin, kteří mají obecně, až na některé výjimky, nedokonalou víru.

„Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili.“ (Jan 20,29) nebylo řečeno pouze pochybujícímu Tomášovi, ale také dnešním křesťanům, kteří se musí (my všichni) spokojit s historickým svědectvím a zkušeností předešlých pokolení křesťanů, s církevním kázáním, Kristovým Tělem (Církví) a „lámáním chleba“ (Lukáš 24,35).

Takto Ho poznáme jako našeho Spasitele a Vykupitele i my!

Podle níže uvedeného textu přeložil a připravil Michal Dvořáček.

Podle:

Ευάγγελος Λέκκος (teolog a právník):
Οι εμφανίσεις του Χριστού μετά την Ανάστασή Του.

Nedávno vydaná kniha Vzpomínek pana Evangela Lekkose s názvem
„To, co jsem nezapomněl“ (1941-2021)

Další užitečné zdroje:

Home

Dříve zveřejněné příspěvky v rámci PCO Brno:

„Buď prvním, kdo uzří odvalený kámen (od hrobu), možná i anděly (zde stojící), a možná i samotného Ježíše!“

Třetí příspěvek k „trilogii“ o Řeckém národním povstání roku 1821…

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..