Vladyka Ábel poblahopřál otci Jozefovi a vyzdvihl jeho „pevné zachovávání principů pravoslavné víry a její pravdy“!

Polský pravoslavný arcibiskup lublinský a chelmský popřál otci Jozefovi k jeho svátku…

Otec Jozef slouží spolu s vladykou Ábelem a duchovenstvem
lublinské katedrály Všenoční bdění

V předvečer třetí Neděle po Pasše, oslavující víru a smělost Žen Myronosic, jsme se ocitli na půdě Lublinsko-chelmské eparchie Polské pravoslavné církve, o kterou pastýřsky pečuje Jeho Vysokopřeosvícenost vladyka Ábel.

Již před lety, v roce 2017, jsme měli možnost osobně potkat vladyku Ábela, který tehdy přijel sloužit na Jižní Moravu při příležitosti výročí svátku svatého vladyky Gorazda II.

Tentokrát vladyka Ábel pozval otce Jozefa, aby mu osobně a srdečně poblahopřál ke dni jeho anděla a svátku svatého Josefa Arimatijského, jehož památka se tuto neděli svatou Církví připomíná.

Spolu s vladykou Ábelem, dalšími duchovními a věřícími z místní Lublinsko-chelmské eparchie, ale rovněž z některých eparchií Ukrajinské pravoslavné církve, kteří byli při nedělní bohoslužbě přítomni, jsme strávili nezapomenutelné chvíle, naplněné účastí na svaté liturgii, družnými rozhovory a vzpomínkami na dávné, dnes již historické události a osobnosti z doby studií vladyky Ábela a otce Jozefa.

V další části našeho pobytu jsme navštívili ještě jeden z místních chrámů, konkrétně Chrám Povýšení svatého Kříže, který slouží jako krásná a útulná domovní kaple v Domově pro seniory, o jehož místní obyvatele se stará pravoslavná lublinská eparchie.

Na závěr jsme podnikli i krátkou pouť do Turkowického ženského kláštera, zasvěceného Pokrovu Boží Matky. Právě na tomto místě, obnoveném po mnoha desetiletí trvajícího přerušení pravoslavných bohoslužeb, byl počátkem 20. století tento místní ženský klášter znovu vybudován a rovněž pořízena kopie Divotvorné ikony „Turkowické“, jíž jsme se mohli s dojetím a úctou poklonit.

Pravoslavný katedrální chrám Proměnění Páně v polském Lublinu

Vladyka Ábel na závěr naší krátké pouti po pravoslavných chrámech a monastýrech Lublinsko-chelmské eparchie vyjádřil naději, že již brzy budou moci také naši věřící osobně poznat významné svatyně polského pravoslaví a, dáli Bůh, že dojde i k dalším osobním setkáním a tolik potřebnému utvrzování se ve vzájemné víře, lásce a bratrství v Kristu.

Maje na mysli vše, co se děje v naší farnosti, vladyka Ábel na dálku velmi srdečně pozdravil všechny věřící naší mnoho strádající brněnské farnosti a popřál otci Jozefovi a všem naším farníkům, abychom i nadále a neochvějně stáli za pravdou a za principy svatého pravoslaví, neboť on nás v našem zápase upřímně a vytrvale podporuje svými modlitbami.

Vladyka Ábel, jako arcibiskup Lublinsko-chelmské eparchie, zdvojnásobil počet aktivních pravoslavných obcí na jejím území a přispěl k založení dvou nových klášterů: právě ženského kláštera v Turkowicích, jakož i mužského kláštera v Kostomlotách.

Lublin je krásné, historické město ve východním Polsku mezi Varšavou a hranicí s Ukrajinou (80 km). Je srdcem Lublinského vojvodství a žije zde přibližně 340 tisíc obyvatel. V tomto městě, kterým protéká řeka Bystrzyca, byla roku 1569 uzavřena Lublinská unie, která představovala spojení Polské koruny a Litevského velkoknížectví.

Lublinsko-chelmská eparchie Polské pravoslavné církve, která se nachází v této východní části Polska, má svůj starobylý původ v období Pokřtění Rusi v 10. století za vlády knížete Vladimíra I. Současná eparchie byla založena v posledních desetiletích 20. století, když se Polská pravoslavná církev dokázala vnitřně zkonsolidovat po chaosu 2. světové války a komunistické nadvládě. Patronem této eparchie je svatý Atanásij z Brestu.

„Když přišly ženy s Marií časně z rána, nalezly kámen od hrobu odvalený, a slyšely od anděla: Proč hledáte mezi mrtvými jako člověka, toho, který je oděn věčným světlem? Pohleďte na pohřební plátna v hrobě. Pospěšte a zvěstujte světu, že vstal Pán a přemohl smrt, vždyť je to Boží Syn a spasil lidské pokolení.“

(Kánon svaté Paschy, Píseň 3.)

Fotografie pořídil Michal Dvořáček a vztahují se na ně autorská práva
(použít je lze jen se souhlasem autora)

připravil Michal Dvořáček, osobní tajemník otce Jozefa

Krátká videa z poutní cesty do pravoslavného Lublinu a jeho okolí:

 

 

 

 

Fotogalerie:

SOBOTNÍ VŠENOČNÍ BDĚNÍ

NEDĚLNÍ SVATÁ LITURGIE V CHRÁMU PROMĚNĚNÍ PÁNĚ V LUBLINU

NÁVŠTĚVA DOMOVNÍHO CHRÁMU V ČEST POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE

POUŤ DO TURKOWICKÉHO ŽENSKÉHO KLÁŠTERA

Z PROCHÁZKY PO HISTORICKÉM CENTRU MĚSTA LUBLINU

 

Užitečné odkazy:

https://www.facebook.com/turkowice.monaster

 

komentářů 5

  1. Banderovska ukrajinská nacionalisticka rozkolnicka bezbozna klika strčila svoje špinavé pazúry už aj do Pravoslávnej cirkvi na Morave. Pýtam sa vladyku Simeona ci vidí dobre a je si vedomý akym“pastierom“ a nasledovníkom odovzdáva zezlo? Po vzoru spinavych ukrajinských Rozkolnickych organizacii zaberajú chrámy aj na Morave vďaka oplznemu takzv. Biskupovi Slani kovi. Hanba takejto rozkolnickej cirkvi a jej predstaviteľom. Pravoslávny národ držte sa Boh nam pomoze.

    1. Bůh vše vidí a bude každého soudit podle jeho skutků. Bože, chraň svou svatou Pravoslavnou církev. Prosíme i o Vaše modlitby.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..