Sbírka pokračuje…

Sbírka na pomoc přeživším obětem nedávných požárů v Athénách pokračuje…

V souladu s předběžnou informací, zveřejněnou na webových stránkách PCO v Brně, jakož i na FB profilu „Řekové v Brně“, byla v neděli 5. srpna 2018 provedena v Pravoslavné církevní obci v Brně hromadná sbírka na pomoc přeživším obětem ničivých požárů v Řecku.

Tato sbírka shromáždila určitý finanční obnos a nadále pokračuje, po celý nadcházejí měsíc, aby naše pomoc byla co nejúčinnější.

Odkaz na dříve zveřejněnou Aktualitu:

http://pravoslavbrno.cz/panychida-za-zesnule-obeti-reckych-pozaru-v-athenach/

Doslov

Kromě známého českého přísloví, které zní: „Kdo rychle dává, dvakrát dává“, lze zmínit také jedno církevní, která praví: že „Ruka dávajícího nezůstane prázdná.“

Zaposlouchejme se však také do slov žalmů, v nichž se svatý prorok David vyznává ze svého pevného přesvědčení, že člověk, jehož nebeským Pastýřem je sám Hospodin, “nebude mít (v životě) nikdy nedostatku“.

A pokud by se někdy stalo, že nějaký člověk přijde o svůj majek, zůstane-li věrný Bohu, v Jeho moci bude opět takového člověka pozdvihnout a zahrnout ho svou milostí, která je darem nejvzácnějším.

Žalm 23

  1. Žalm Davidův. Hospodin jest můj pastýř, nebudu míti nedostatku.
  2. Na pastvách zelených pase mne, k vodám tichým mne přivodí.
  3. Duši mou občerstvuje, vodí mne po stezkách spravedlnosti pro jméno své.
  4. Byť mi se dostalo jíti přes údolí stínu smrti, nebudu se báti zlého, nebo ty se mnou jsi; prut tvůj a hůl tvá, toť mne potěšuje.
  5. Strojíš stůl před obličejem mým naproti mým nepřátelům, pomazuješ olejem hlavy mé, kalich můj naléváš, až oplývá.
  6. Nadto i dobrota a milosrdenství následovati mne budou po všecky dny života mého, a přebývati budu v domě Hospodinově za dlouhé časy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..