Projev milosrdenství zapůsobí na Boží slitování…

Starec Efrem Filothejský-Arizonský

Naše milosrdenství a Boží slitování

Milosrdenství musí začínat láskou projevenou lidem v nouzi, tedy nejen těm, kteří jsou v nějaké materiální nouzi, nýbrž i vůči těm, kteří potřebují duševní podporu.

Přispějme tedy našim bližním tímto duchovním způsobem. Když nějakému zoufalému člověku dodáme odvahu a sílu pokračovat v jím započatém zápase, ať je jeho životní zkouška jakákoli, a tím ho zachráníme před nějakou katastrofou, pak vězme, že jsme učinili veliké milosrdenství. A tak, ať se vše, co obětujeme našemu bližnímu, odvíjí od našeho srdce, a ať se takový skutek nikdy nestane něčím formálním.

Vězme také, že odměna za projevené milosrdenství, kterou Bůh dá, je stonásobně větší. Ty dáváš jednu nepatrnou věc, a Bůh ti odplácí stokrát více. Když totiž dáváme chudým, zůstává to uloženo v Boží spořitelně na nebesích. A když naše duše opustí tento pozemský život, bude povýšena díky nastřádaným skutkům milosrdenství.

Projev milosrdenství bude odměněn jak v tomto životě, tak i v tom budoucím, a sice stonásobně. Vždy se tedy postarejme o chudé a pomáhejme jim, protože tito lidé se pak za nás přimlouvají u Boha. Milosrdenství má velkou sílu. Snažme se vždy nabízet předně duchovní milosrdenství, ukazujme lidem svoji lásku a pak, s láskou a s rozlišováním, pomáhejme druhým vždy nezištně.

Formální projevy milosrdenství nemají příliš velký význam. Důležité je naopak, aby ten, kdo činí milosrdenství, měl uvnitř skutečnou lásku, neboť jedině tak, veden touto láskou, vyjadřuje lítost a milosrdenství nad svým bližním.

Pán oceňuje nikoli to, zda je naše milosrdenství velké anebo malé, nýbrž On předně hledí na naše rozpoložení (dobrou vůli), a tu pak žehná.

Milosrdenství se vznáší až k Božímu trůnu. A pak působí to, že Boží blahodať sestupuje zpět na člověka.

„Ten, kdo činí milosrdenství, ten ho také nachází.“

„A ten, kdo lásku šíří, ten ji také později přijímá.“

Zdroj: Přátelé starce Efrema

Požehnání starce Efrema (video):

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10215103875181803&id=1579126131

Nový dokument o starci Efremovi Arizonském (2018):

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..