Odpolední svěcení řeky Svratky v Brně Jundrově a odvážní věřící ponořující se pro Kristův kříž!

„Tak svěť světlo vaše před lidmi, ať vidí skutky vaše dobré, a slaví Otce vašeho, jenž jest v nebesích.“
(Mt 5,16)

Na svátek Bohozjevení se dnes konalo dvojí „Velké svěcení vod“. Jednak před chrámem na Karáskově náměstí, hned po závěru svaté liturgie, kdy bylo možné nabrat si do svých nádob „posvěcení Jordánovo“…, které se nekazí a působí blahodárně na naši tělo i duši. A pak také odpoledne na řece Svratce, kam už dlouhé roky s farností chodíme, abychom i zde žádali nebeského Otce, aby seslal Ducha Svatého a posvětil nejen vody, nýbrž i veškerou temnotu tohoto světa, a tento náš pozemský svět posvětil a osvítil svým Světlem.

Několik desítek našich věřících přišlo i navzdory chladnému počasí k místu, kde posvěcení v Jundrově probíhá, a doprovodilo otce Jozefa, otce Michaila i otce diákona Vasilije svými modlitbami. Četly se úryvky z Písma Svatého, jak z Nového, tak ze Starého zákona, a konaly se postupně všechny části předepsaného obřadu, který je završen vzýváním Ducha Svatého a ponořením svatého kříže do vody. Nakonec tradičního obřadu svěcení vod se kříž, přivázaný stužkou k zelené ratolesti, vhodí do vody, aby ho věřící mohli vylovit a přinést zpět knězi a svatý kříž políbit. Tím získávají zvláštní požehnání a obdiv nás ostatních.

Neboť jak říkají svatí Otcové, že Pán sestoupil do řeky Jordánu, a tím, jak tam vstoupil, vnesl do těchto vod také svou blahodať, která Ho provázela a posvětila vodu, veškeré přírodní živly, veškerou přírodu.

Nebylo možné si nepovšimnout, že tváře všech přítomných, malých i velkých, byly naplněny radostí. Modleme se, aby také ostatní lidé viděli, jaká krása, hloubka, víra a ctnost je skryta v nebeském pokladu naší Církve, aby tak lidé, dosud možná nevěřící, viděli naše dobré skutky a oslavili Boha Otce, Který je v nebesích!

„Tak svěť světlo vaše před lidmi, ať vidí skutky vaše dobré, a slaví Otce vašeho, jenž jest v nebesích.“ (Mt 5,16)

Ze všeho nejvíce vzdejme nyní díky Svaté Trojici a Vtělenému a Pokřtěnému Pánu a pokloňme se s vírou tomuto tajemství svatého Křtu. A dále prosme, aby nám Pán pomohl, abychom vždy zůstali v Jeho Církvi s pokorou a poslušností, abychom mohli zakusit a spatřit toto tajemství naším duchovním zrakem, ale rovněž abychom sami sebe posvětili.

Se svátkem Bohozjevení Vám všem!

připravil Michal Dvořáček

Užitečný odkaz:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/323281381990119/cast/957697/

Fotografie:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..