Nechť zbožná láska a pravá úcta ke svatým Cyrilu a Metoději přebývají navždy a pevně v našich srdcích!

Postřehy z letošní pravoslavné pouti ke kořenům naší víry v Mikulčicích!

Christos voskrése! Kristus vstal z mrtvých! Christos anésti!

Navzdory různým obtížím a původně nepříliš pozitivním předpovědím počasí proběhla nakonec letošní pravoslavná pouť v Mikulčicích v čele s otcem Matfejem a jeho hodonínskou farností nad očekávání požehnaně a vydařeně.

Poutníci se na Mikulčické Valy sjeli při příležitosti svátku svatých a apoštolům rovných Cyrila a Metoděje, učitelů slovanských, ze všech končin, a zastoupena byla poměrně silně také Brněnská pravoslavná farnost. Po společném setkání u místního muzea jsme se v průvodu přenesli až k základům tzv. Trojlodní baziliky, kde se konala svatá božská liturgie. Tu vedl otec Matfej a spolu s ním sloužili otcové duchovní Georgij a Vasilij a také otec diákon Vasilij.

Původní tmavá oblaka se brzy rozptýlila, takže na jarem vonící louky a stromy zalité lipovými květy začaly dopadat paprsky slunce. Kristus sám jako Slunce spravedlnosti navštívil svůj lid a své malé stádce, které prosilo Vládce všech, aby navštívil svou milostí všechny mu věrné pravoslavné křesťany a posílil je v jejich duchovním zápase za zachování čistoty pravoslavné víry a našich posvátných křesťanských tradic!

Odnepaměti pravoslavní křesťané, zejména ti ze slovanských zemí, prosí Krista Boha, aby na přímluvy svatých Cyrila a Metoděje „utvrdil všechny slovanské národy v pravoslaví a jednomyslnosti“. Kromě toho žádáme Hospodina, „aby světu daroval pokoj a spasil naše duše“.

Boží pokoj, kterému zde na zemi není nic podobného a který trvá věčně, nám může dát jen náš Spasitel… A po tomto pokoji touží i naše duše, která je v tomto světě zkoušena v ohni zkoušek, pronásledování, různých protivenství, a současně je občerstvována blahou vůní a mocí svatých Kristových tajin.

Otec Matfej připomněl, že Hospodin, který nás miluje jako své děti, dovoluje, abychom snášeli i různé zkoušky a příkoří, kterými vychovává náš křesťanský charakter a sesílá nám příležitosti, jak získat svaté ctnosti. Stejně tak vedl a dohlížel i na kroky svatých soluňských bratří Cyrila a Metoděje a utěšoval je svou milostí v době těžkých zkoušek při jejich misijní cestě a působení zde na Velké Moravě… Díky tomuto milostivému a moudrému přístupu se my, lidé, rodíme pro život věčný a stáváme se podobní tomu, kdo sám sebe prohlásil za „Světlo světa“: „Já jsem světlo světa (pravil Pán Ježíš); kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“ (Jn 8,12)

Následujme proto našeho Spasitele, stávejme se dobrým kváskem, připodobňujme se onomu nebeskému „Světlu“ a buďme „Solí země“; buďme zkrátka takovými, jakými si nás přál mít náš Hospodin: „Buďte i vy svatí v celém způsobu života.“ (1Pt 1,15)

Po skončení svaté liturgie, požehnání věřících a opakovaném zpěvu troparu Vzkříšení v mnoha jazycích (nechyběla ani řečtina) pozval otec Matfej všechny přítomné k milému pohoštění, které doprovázely přátelské rozhovory, procházky po okolí a radost a hry našich nejmenších…

Sláva Bohu za vše!
A za rok opět na tomto posvátném místě v Mikulčicích!
Děkujeme Vám, otče Matfeji. Bůh Vám pomáhej!

Christos voskrése! Mnohaja i blahaja lita!

Mikulčice, 26.5.2024
zapsal Michal Dvořáček

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..