O významu a symbolice „darů“ Mudrců z Východu

Svatý Nikolaj Velimirovič

„Vešli tedy do domu, nalezli dítě s Marií, jeho matkou, a padli a klaněli se mu. Potom otevřeli své poklady a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.“
(Mt 2,11)

(Mudrcové) přinesli nově narozenému Králi své dary.

Aniž by to Mudrcové zamýšleli, tyto dary, které přinesli, symbolizovaly jednak svatou a oživující Trojici, v jejímž jménu přišel na svět Ježíš v podobě dítěte, ale také trojí službu našeho Pána: královskou, kněžskou a prorockou, neboť zlato zde bylo symbolem královské služby, kadidlo kněžské a myrha symbolem prorocké a obětní služby. Novorozené dítě se stane Králem nesmrtelného království, bezhříšným knězem a prorokem, a stejně jako většina proroků před Ním bude později zabito.

Všichni vědí, že zlato svědčí o králi a jeho království. Každý ví, že kadidlo svědčí o kněžství a modlitbě. A všichni z Bible vědí, že kadidlo svědčí o smrtelnosti.

Nikodém pomazal tělo mrtvého Ježíše myrhou:

„A přišel i Nikodém (který předtím přišel k Ježíši v noci) a nesl směs myrhy a aloe, okolo sta liber. Vzali tedy Ježíšovo tělo a zavinuli ho do pláten s těmi vonnými věcmi, jak je u Židů zvykem pochovávat.“ (Jn 19, 39-40)

Těla byla tehdy pomazávány proto, aby byla zachována o něco déle před tlením a působením smrti. Svět byl osvícený Kristem, který svítil jako zlato. A tento svět se celý naplnil modlitbami a aromaty kadidla jako nějaký chrám. Veškerý svět (ekuména) byl naplněn vůní Jeho učení.

Tyto tři dary však symbolizují i vytrvalost a neměnnost. Zlato zůstává zlatem, kadidlo zůstává kadidlem a myrha zůstává myrhou. Nic z těchto věcí neztrácí své původní vlastnosti bez ohledu na počet let, které uplynou. I po tisíci letech se zlato stále blýská jako zlato, také kadidlo nadále hoří v ohni a myrha si stále zachovává svou původní vůni. Těžko bychom našli zde na zemi nějaké reprezentativnější předměty, které by věrněji symbolizovaly pozemské poslání Krista, anebo které by jasněji a výstižněji poukazovaly na věčný charakter Jeho díla na zemi, jakož i na všechny duchovní a mravní hodnoty, které (Pán) přinesl z nebe na zem. On totiž přinesl pravdu, modlitbu a nesmrtelnost.

Prostřednictvím jakého vhodnějšího předmětu zde na zemi, kromě zlata, by bylo možné lépe a symbolicky vyjádřit pravdu? Ať učiníte se zlatem cokoli, vždy se bude nadále blýskat.

Jakým jiným předmětem by bylo možno lépe a symbolicky vyjádřit modlitbu, ne-li kadidlem? Vždyť tak, jak kouř (dým) z kadidla naplňuje celý prostor chrámu, tak i modlitba naplňuje celé lidské bytí. A tak, jak kouř stoupá vysoko, stejně i modlitba povznáší duši k Bohu. „Vznášej se moje modlitba jako kadidlo před Tebou,“ říká žalmista David (Žalm 141,2). Je pravdou, že kouř vydávají i jiné předměty, ale žádný jiný kouř neinspiruje a nevede duši k modlitbě. A který jiný pozemský předmět by mohl lépe než myrha symbolizovat nesmrtelnost? Smrtelnost (tlení) vydává zápach, zatímco nesmrtelnost zachovává trvale libou vůni.

Mudrci z Východu symbolizovali celou křesťanskou víru, ačkoli to nevěděli vědomě. Začali od Nejsvětější Trojice a dospěli ke Vzkříšení a nesmrtelnosti Pána Ježíše a Jeho věřících. Nejsou pouhými poutníky, ale skutečnými proroky. Proroky křesťanské víry i Kristova života a díla. Sami, vlastním chápáním věcí a znalostmi, by toto všechno vědět nemohli. Byla to Boží prozřetelnost, která je poslala do Betléma a dala jim tuto podivuhodnou hvězdu, aby je vedla.

Podle knihy sv. Nikolaje Velimiroviče: „Θεός επί γης, άνθρωπος εν Ουρανώ“ [Bůh na zemi, člověk na Nebi]», Ομιλίες Α΄. Athény 2010, s. 116-118.

Zdroj: Christos Panagia Blogspot

Připravil a přeložil MD

P.S.

Tyto originální dary Mudrců z Východu se dnes nacházejí v pravoslavném monastýru sv. Pavla na Svaté Hoře Athos.

Užitečné odkazy:

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..