Vánoční pozdrav duchovního správce pro pravoslavnou farnost v Brně

Drazí bratři a sestry v Kristu,
milí věřící brněnské a žďárské církevní obce,

„Kristus se rodí, oslavujte Ho!“ – Christos raždajetsja, slavitě Jeho!“ – „Χριστός γεννάται, δοξάσατε Τον!“

Naše svatá Církev nás všechny, rok co rok našeho pozemského života, přivádí a usměrňuje naši pozornost na velkou událost Narození Pána Ježíše Krista, které se stalo pro naši spásu.

Náš Spasitel a Vykupitel v jedné osobě přichází, aby se narodil i pro nás, kteří jsme pohlceni shonem dnešních dní a často přehlížíme duchovní obsah tohoto krásného svátku.

Ono postačí, když se začteme do první kapitoly Matoušova Evangelia, abychom pochopili, jak obdivuhodný je původ zde na zemi pro nás narozeného božského Dítěte.

„Připrav se Betléme!“ Ano, my všichni nyní spěcháme do Betléma, aby nás přijala jeskyně a v ní se nám poodkrylo velké tajemství, oznámené lidem kdysi dávno proroky a v době Narození našeho Spasitele pokornými pastýři stád.

Pokud přistoupíme blíže k tomuto zázraku naší víry, kdy „Panna počala“, pak můžeme z Boží milosti spatřit převeliké tajemství: „Ráj, ve kterém vzrostl novozákonní Strom Života“.

Buďme tedy i my stejně tak pokorní jako pastýři, opravdoví strážci betlémské jeskyně, kteří v souladu s dávnými zaslíbeními svých praotců a otců očekávali příchod Mesiáše. Právě pro ně se tehdy odkryla nebesa a oni uslyšeli andělský zpěv: „Sláva na výsostech Bohu.“ (Lk 2,14) A za nimi přišli praví hledači Pravdy – Mudrci jdoucí za hvězdou. Hledali, a hvězda je vedla, a oni poznali a rozpoznali podle hvězd, že se událo cosi velikého (Mt 2,1-2).

V troparu k Předsvátku Narození se praví, že „v jeskyni rozkvete z Panny strom života“ a že „z jejího lůna se zjevil duchovní ráj, v němž je Božský sad“. A proto jsme pozváni i my, abychom z tohoto stromu života ochutnali a „zůstali živi“, „neumřeli jako Adam“. Vždyť Kristus přišel, aby nám dal sám sebe a „obnovil kdysi padlý obraz člověka“.

Někdy jako lidé nechápeme, jak velká a blahodatná síla spočívá v naší svaté Církvi, která je Tělem Krista, a že v ní můžeme jako věřící okusit z „pokrmu nesmrtelnosti“, to jest Tělo a Krev Pána Ježíše Krista. To je totiž náš pokrm pro věčný život. Jedině ve svaté Kristově Církvi můžeme zcela podivuhodně pocítit také naši blízkost ke Stvořiteli jako k opravdovému Otci všech díky blahodati Ducha Svatého.

Vánoce se pro mnoho z nás často stávají shonem a snahou se obdarovat. Tím nejhlavnějším je ale, jak uvádí arcibiskup Andrej Rocklandský, aby člověk pocítil sebe sama „jako syna Pána našeho Ježíše Krista, aby pocítil sebe sama jako součást rodiny“. „K tomu je zapotřebí hledět do srdce člověka, je zapotřebí být trpělivým, vydržet těžkosti, sklopit hlavu a říci: Bože buď milostiv mně hříšnému, protože víc ani nemám. A tak je to s každým z nás…“

Nechť v našem srdci probleskne radost Kristova Narození a ta pak přebývá po celý letošní rok s vámi i s vašimi rodinami.

Přeji vám všem radostné prožití svátku Kristova Narození, duchovní
i osobní radost a hojnost Božího požehnání v novém roce.

V Brně dne 6.1.2021 (24.12.)

Váš duchovní otec

Jozef Fejsak

správce Brněnské pravoslavné církevní obce

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..