Zpět na Velkou Moravu a k prvním misijním výhonkům byzantské misie

Zesnutí světitele a apoštolům rovného
Klimenta Ochridského

Svatých pětipočetníků a učedníků
sv. Cyrila a Metoděje: 

světitelů Gorazda a Klimenta a ctihodných otců Nauma, Angelára a Sávy

(památka 27. července / 9. srpna)

„Pojďte, slyšte, a vypravovat budu vám všem, kteří se bojíte Boha, co učinil duši mé; je to psáno pro budoucí pokolení, aby lid, jenž bude stvořen, chválil Hospodina.“ (Žalm 66, 16; 102, 19).

Takto promlouval svatý prorok David, ke kterému se přidáváme dnes i my, jeho ctitelé, neboť je zapotřebí vždy a přede všemi mluvit o Boží velikosti; nejen proto, že věříme. Chvála Boží nemá hranic a bez ohledu na to, co dokážeme vyslovit a říci, je mnoho toho, co zůstane nevysloveno. Pro ty, které ovládala lenost, byla zvěstována Boží krása, která je povzbuzuje ke konání dobra. Právě proto byly zapsány bohumilé životy svatých apoštolům rovných a prosvětitelů slovanských: Cyrila a Metoděje a jejich pěti učedníků: Gorazda, Klimenta, Nauma, Angelára a Sávy. Stalo se tak, aby bylo zapsáno svědectví o lidumilnosti a milosti našeho Boha, Boha, který je „s námi“ a který s námi chce být po všechny dny našeho života, až do skonání věků.

Stalo se tak, jak Bůh přislíbil, aby lidem ukázal, že se nezměnila naše přirozenost, ale že se zkazila naše vůle…

Svatí Cyril a Metoděj měli za svého působení na Velké Moravě mnoho učedníků, ale nejvíce se zachovalo o následující svaté pětici velkých Božích mužů, nádobách naplněných vůní duchovní moudrosti, která i po svém násilném vyhnání z domoviny od svého moravského stáda dál bez ustání šířila světlo Kristova učení mezi slovanskými národy.

Podle slov troparu prvního z nich, sv. Gorazda I., byli tito učedníci: „důstojnými nástupci svých učitelů a sloupy pravoslaví“.

Více o jednotlivých sloupech slovanského pravoslaví, kteří převzali hlavní misijní otěže po svatých svých učitelích: Cyrilu a Metoději, se lze dozvědět v příspěvku o. Marka Malíka, zveřejněném pro naše poučení a duchovní užitek na FB PCO v Brně:

Zdroj: Životy svatých sv. otce Justina Popoviče

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..