Vřelá láska, odvaha a naprostá oddanost našemu Spasiteli – to jsou hlavní ctnosti Žen myronosic, které dnes oslavujeme…

„Ježíš je potkal a řekl: ‚Buďte pozdraveny.‘ Ženy přistoupily, objímaly jeho nohy a klaněly se mu.” 

Ženy myronosice, včetně Boží Matky, byly prvními osobami, které přijaly „Blahou zvěst“ o Kristově vzkříšení. A to proto, že ženské pokolení, které padlo jako první a jako první slyšelo odsouzení, muselo také jako první uzřít Vzkříšení a jako první pocítit radost ze Vzkříšení.

Podle svatého Řehoře Palamy byla Boží Matka první osobou (ještě před Marií Magdalenou a ostatními Ženami myronosicemi), která spatřila Vzkříšeného Pána…

Svatý Paisij Svatohorec říká, že „Ženy myronosice měly velkou důvěru v Krista, měly (silný) duchovní stav, a proto o ničem ani na chvíli nepochybovaly. Kdyby nebyly v tomto duchovním stavu, udělaly by snad to, co učinily? Vždyť vyrazily za úsvitu, v době, kdy bylo zakázáno chodit ven, a šly držíc vonné masti ve svých rukou k Božímu hrobu z lásky ke Kristu. A proto si zasloužily slyšet od Anděla radostné poselství o Vzkříšení” (Starec Paisij Svatohorec, Slova VI., O modlitbě, Souroti, Thessaloniki 2012, s. 203).

Ctnosti, které charakterizují Ženy myronosice, jsou vřelá láska a naprostá oddanost milovanému Mistrovi, takže Ho neopustily ani v době Jeho krajní slabosti, kdy byli naopak Jeho učedníci rozptýleni. Avšak ctností, která je výjimečně odlišuje ode všech ostatních následovníků Krista, i když se to zdá být v rozporu s jejich ženskou přirozeností, je odvaha a vzdorování jakémukoli nebezpečí ze strany Židů a Římanů. Dokonce se neulekly a neustoupily ani před objektivně nepřekonatelnou překážkou, jakou byl zapečetěný hrob „velkým kamenem“ (srov. Mk 16,4).

„Ale když vzhlédly, viděly, že kámen je odvalen; a byl velmi veliký.“ (Mk 16,4)

„Kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobu?“ (Mk 16,3), říkaly si mezi sebou zcela v souladu s rozumným úsudkem, a přesto svůj záměr navštívit Kristův hrob nezrušily, ale s vírou a odvahou přistoupily k úkolu, kterým bylo pomazat bezduché tělo milované osoby. Za tuto oddanost a odvahu si vysloužily andělské zjevení a radostné zvěstování o (Kristově) Zmrtvýchvstání od samotných andělů. Ve skutečnosti si zasloužily uvidět Vzkříšeného a uslyšet radost z Pánových úst: „A hle, Ježíš je potkal a řekl: „Buďte pozdraveny.“ Ženy přistoupily, objímaly jeho nohy a klaněly se mu.” (Mt 28,9)

Tehdy jim Ježíš řekl: „Nebojte se. Jděte a oznamte mým bratřím, aby šli do Galileje; tam mě uvidí.“ (Mt 28,10)

Ženy myronosice jako první spatřily Vzkříšeného (Pána). Byly prvními, kdo slyšel pozdrav Vzkříšení, a prvními, kdo se stal zvěstovatelem Vzkříšení. Jako první je sám Vzkříšený Pán určil, aby se staly „apoštoly Apoštolů a zvěstovateli Evangelistů“.

při příležitosti 3. Neděle po Pasše (Neděle Žen myronosic)
připravil, vybral a přeložil Michal Dvořáček

Zdroj: Church of Cyprus

Užitečné odkazy:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..