Před chrámem, nehledě na zimu a mráz, v nepřízni počasí i některých lidí…, avšak v duchu (Svatém) a v pravdě (Boží)!

Na vladyku našeho Rastislava a vladyku našeho Simeona…

Foto: br. Kyprian

Věřící Pravoslavné církevní obce v Brně pokračovali i dnes ve svém poklidném duchovním projevu a modlitbách, které se konaly před naším svatým chrámem. 

Přibližně dvě stovky věřících zaplnily prostor u svatého Kříže před chrámem, kde se spolu s otcem Jozefem modlily, konaly svou pobožnost a velebily Hospodina za každé Jeho požehnání pro naše životy.

Nevcházíme nyní do chrámu, ale zůstáváme venku proto, neboť náš chrám je okupován cizími vetřelci, kněžími vyslanými vedením OBE, kteří nepřišli, aby vedli Boží lid ke spáse, nýbrž k rozdělení a svárům; kteří nepřišli, aby nesli pochodeň míru a pokoje, nýbrž aby plenili a dobývali něco, co čestně nezískali; kteří nepřišli s dobrými úmysly, nýbrž aby svou lstivou církevní politikou zmátli místní pravoslavné křesťany, neboť se domnívají, že nemáme svou čest, důstojnost a úctu k Církvi a posvátným kánonům.

To se ale mýlí!

Pravoslavní křesťané, kteří jsou členy naší místní církevní obce, dobře vědí, na čí straně stojí, a proč.

Pravoslavní křesťané, vyjadřující svou osobní podporu otci Jozefovi, stojí na straně Krista a Jeho svaté pravdy.

Pravoslavní křesťané, členové naší farnosti, nepodporují nelegitimní kroky vikárního biskupa Izaiáše, který postrádá kanonické pravomoci k činnostem, které nezákonně koná.

Pravoslavní křesťané, věřící shromážděni kolem svých pastýřů, otce Jozefa a otce Marka, nesouhlasí a neuznávají schizmatické tendence vikárního biskupa Izaiáše, který pro takové kroky nemá oporu žádného z místních biskupů.

Brněnští pravoslavní křesťané dobře vědí, kdo jsou jejich dobří pastýři, a nikoli vlci v ovčích kůžích!

Brněnští pravoslavní křesťané, tvořící pravou farnost při chrámu sv. Václava, trpí současná protivenství pro spravedlnost…

Blahoslavení, kteříž protivenství trpí pro spravedlnost, neboť jejich jest
království nebeské.

Z dnešního kázání otce Jozefa

Cílem nás, pravoslavných křesťanů, zde na zemi, je, abychom si zasloužili Boží království.

Abychom dosáhli věčného života.

A to je základem naší existence a duchovního života zde na zemi.

My všichni jsme svědky toho, jak nám bylo ukřivděno, nemůžeme se nyní modlit v našem chrámu, z něhož nás vyhnali, vyměnili zámky, abychom do něj nemohli vstoupit a modlit se zde.

Kněží, které sem poslala Olomoucko-brněnská eparchie, říkají, že můžeme vejít dovnitř, ale beze mě, „bez otce Jozefa“, neboť mi nedovolují sloužit.

Milí bratři a sestry v Kristu,

Před pár dny nás nepustili ani před náš chrám, abychom se pomodlili moleben k Přesvaté Bohorodici, v samotný předvečer svátku „Uvedení“.

Včera, v sobotu, jsme se zde také nemohli pomodlit.

Až dnes, v neděli, jim Bůh dal rozum, takže nás nechali vejít do prostoru před chrámem a vykonat zde bohoslužbu před svatým Křížem.

Nedivme se tomu, co nám dělají.

Hlavní je, abychom velebili Boha.

Důležité je, abychom byli vděčni za vše, za každou zkoušku, za radost i zármutek.

A toto je zkouška seslaná Hospodinem pro nás pro všechny.

Pokud si (lidé z vedení OBE) myslí, že chrám jsou pouze kameny a stavba, pak se mýlí.

Ne, bratři, Bůh sídlí nikoli v rukou vytvořeném chrámu, nýbrž v duchovním chrámu našeho srdce…

A když ztratíme srdce, ztratíme také náš duchovní chrám, a tím ztratíme Hospodina.

A proto prosme Hospodina, abychom mohli i nadále oslavovat Boha nehledě na to, v jakých podmínkách nyní žijeme.

Bůh všechno vidí, Bůh všechno ví, Bůh nás ale neopustí.

Kéž nám Bůh dá vytrvalost, abychom Ho mohli velebit na věky věkův.

Amen!

Videozáznam kázání otce Jozefa:

 

Vzpomínání biskupů z úvodu bohoslužby:

Na vladyku našeho, Jeho blaženost Rastislava, arcibiskupa prešovského, metropolitu českých zemí a Slovenska, na vladyku našeho, Jeho Vysokopřeosvícenost Simeona, arcibiskupa olomoucko-brněnského, nechť rozpomene se Hospodin Bůh v Království svém vždycky, nyní i příště až na věky věkův!

 

Fotogalerie (5.12.2021) z bohoslužby pravoslavných věřících před chrámem!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..