„Kdo nepracuje, nemůže od Boha očekávat žádnou odměnu, která je navíc úměrná vynaloženému úsilí.“

Příklady ze života pouštních Otců…

Svatý Izaiáš Poustevník (Anachorita)

O abba Izaiášovi říkají, že jednou šel k jistému statkáři, který mlátil pšenici. Tomu abba řekl, drže v rukou starý vak:

– Můj drahý, když mi dáš trochu ze své pšenice, získáš mé požehnání.

A on se na něj pozorně podíval a odpověděl:

-Proč bych ti měl, starče, dávat svou pšenici? Nebo jsi snad přišel, abys mi pomohl?

– Ne, odpověděl mu starec.

– Jak mě tedy můžeš žádat, abych ti dal pšenici? říká mu statkář.

– Kdo tedy nesklízí, nemá snad na nic právo? zeptal se ho starec.

– Ano, můj starče, absolutně na nic, řekl mu statkář.

Po této diskusi abba Izaiáš odešel.

Bratři, kteří ho viděli jít k sýpce, k němu přiběhli, a když se mu poklonili na výraz úcty, zeptali se ho:

– Proč jsi to, starče, udělal?

A on jim odpověděl:

– Udělal jsem to, abychom to všichni měli za příklad, že kdo nepracuje, nemůže od Boha očekávat žádnou odměnu.

Jiný starec zase žil poklidně v poušti, asi dvanáct mil od nejbližší studny, která mu dávala vláhu. Jednou, když si chtěl naplnit nádobu, unavil se a řekl si:

– Proč bych se měl zbytečně pouštět do všech těch potíží a neusídlit se spíše na nějakém místě blízko pramene vody?

Když takto přemýšlel, uvědomil si, že ho někdo zezadu sleduje. Když se pak otočil, skutečně uviděl někoho, jak jde za ním a počítá jeho kroky, a starec se ho zeptal:

– Kdo jsi a co tady děláš?

– Jsem Anděl Páně, který mě poslal, abych spočítal tvé kroky a podle toho ti pak dal odměnu. A když řekl tyto věci, zmizel mu z dohledu.

Starec od té chvíle ožil, sebral odvahu a rozhodl se projevit ještě větší ochotu k úsilí. Odešel tedy ještě dále do pouště, takže to měl nyní k vodnímu zdroji ještě dále než před tím.

Vezměme si za příklad ještě jednoho pouštního otce. O životě Abba Chairimonase, který žil v poušti zvané „Skétis“, se traduje, že jeskyně, kterou používal, byla celých čtyřicet mil daleko od chrámu a dvanáct mil vzdálená od vody a od močálu, kde stříhal vlnu pro své pletení.

A i přesto tento starec vůbec nedbal na úsilí, které musel vynaložit, aby došel pro vodu a rákosí. Nebál se ani vzdálenosti od chrámu, ale chodil pravidelně každou neděli do posvátného shromáždění (otců)…

(Antologie textů z díla „Evergetinos“)

Zdroj: Ορθόδοξοι Ορίζοντες

připravil Michal Dvořáček

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..