Svatý strážce z Jakobovy studny

Svatý a ctihodný mučedník Filumenos
Mnich z Bratrstva Božího Hrobu
a strážce Jakobovy studny ve městě Sychar

(památka 16. / 29. listopadu)

Archimandrita Filumenos, svatý a ctihodný nový mučedník, se narodil 28. října 1913 ve městě Nikósii (Nikósie taktéž Lefkósie) na Kypru. V roce 1927 spolu se svým bratrem Alexandrem vstoupili do věhlasného kyperského monastýru Stavrovuni (řecky Σταυροβούνι), který byl založen roku 327 svatou císařovnou Helenou.

V roce 1934 přijel spolu se svým bratrem Alexandrem do Svaté Země, kde vstoupil do Svatohrobského bratrstva a začal studovat na gymnáziu Jeruzalémské pravoslavné církve. Zde také společně přijali roku 1934 mnišský postřih se jmény Filumenos a Elpidios. Ve stejném roce byl otec Filumenos rukopoložen na jerodiákona. Jeho bratr, tehdy již jeromonach Elpidios, byl později povolán na službu do Alexandrijské pravoslavné církve.

Otci Filumenovi byla po završení výuky na semináři roku 1939 svěřena různá poslušenství v Jeruzalémském patriarchátu. Několik let vedl svůj mnišský život v Lávře svatého Sávy. Dne 1. listopadu 1944 byl pak rukopoložen na jeromonacha. Nesl poslušenství představeného různých chrámů a monastýrů ve Svaté Zemi.

Dne 8. května 1979 byl ustanoven igumenem monastýru u Jakubovy studně v Samařsku (Samařsko – severní část západního břehu Jordánu), kde byl 29. listopadu roku 1979 zavražděn v oltáři chrámu.

Předtím než přijal archimadrita Filumenos svoji mučednickou smrt, objevila se v tomto monastýru skupina židovských fanatiků, kteří po něm chtěli a velmi hlasitě i požadovali, aby byly odstraněny všechny kříže a ikony z místa Jakubovy studně, protože, jak tvrdili, jim tyto symboly údajně překážejí v modlitbě na tomto posvátném místě.

Tento požadavek otec Filumenos odmítl a připomněl jim, že Jakubova studna byla po mnoha staletí a nadále zůstává velkou pravoslavnou svatyní. Když tito lidé viděli neústupnost otce Filumena, řekli mu, že pokud neodejde, ať se připraví na nejhorší.

29. listopadu 1979 v den památky svatého apoštola Matouše, když nastala velká průtrž mračen a silně pršelo, vtrhli vrahové do monastýru. Sekerou udeřili otci Filumenovi dvakrát do obličeje a způsobili mu tak ránu v podobě kříže, odshora až dolů, od jednoho ucha k druhému, a pak mu ještě vypíchli obě oči. Na pravé ruce mu odsekly prsty, kterými pravoslavný křesťan zobrazuje znamení svatého kříže. Ani tím se však vrazi neuspokojili ve svém hněvu, takže navíc znesvětili chrám, rozbili svatý Kříž, poničili a znesvětili bohoslužebné nádoby.

29. října 1983 vykonal Jeho Blaženost Diodor, patriarcha Jeruzalémský († 2000) v doprovodu řeckých biskupů, archimandritů, kněží a mnichů tzv. vyzdvižení a odkrytí ostatků otce Filumena.

Když byly ostatky vyzdviženy z hrobu na hřbitově Bratrstva Božího Hrobu na hoře Sión, vyšlo najevo, že ostatky jsou zcela netlené. Ostatky otce Filumena byly tedy podle zvyku omyty a obléknuty do nového kněžského roucha. Poté je otcové přenesly do chrámu v prostorách řeckého pravoslavného semináře na Siónu v Jeruzalémě. Tam spočívaly několik měsíců, než byly opět uloženy do nového hrobu na siónském hřbitově.

8. ledna 1985 byly ostatky svatého Filumena znovu vyzdviženy z hrobu a poté uloženy do zvláštní prosklené schrány (kivotu) v chrámu Svaté Trojice na Siónu.

8. srpna 2008, v předvečer dne vysvěcení nově dostavěného chrámu na počest svaté Fotinie Samaritánky, který se nachází v řeckého monastýru nad Jakubovou studní v Samařsku, byly ostatky ctihodného novomučedníka Filumena slavnostně přeneseny do Šekemu (arabsky Nábulus, hebrejsky Šekem).

29. listopadu 2009, přesně třicet let ode dne svojí mučednické smrti, byl svatý a nový mučedník Filumenos připočten k zástupu našich pravoslavných svatých.

Svatý a ctihodný nový mučedníku Filumene, pros Boha za nás!

připravil o. Marek Malík

Tropar hlas 3.

 Přemožiteli démonů,

který rozháníš temné mocnosti,

 svou pokorou jsi zdědil zemi

 a nyní panuješ na Nebesích,

 přimlouvej se proto za nás u Milosrdného Boha,

 aby spasil duše naše.

Tropar podle:

http://www.allsaintsofamerica.org/martyrs/nmphilou.html

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1977967795614121&id=131060700304849

Další užitečné zdroje:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..