4. Neděle svaté Čtyřicátnice se nesla ve znamení tajiny Pomazání nemocných…

„Modlitba víry zachrání nemocného…“

Ve svaté tajině Pomazání nemocných se podle Katechismu svatého vladyky Gorazda „uděluje milost, která nemocného duševně posiluje, očišťuje ho od hříchu, ulevuje mu v bolestech a často ho i uzdravuje…“.

Tato tajina tedy poskytuje jak fyzické, tak duchovní uzdravení všem nemocným členům svaté Kristovy Církve, přičemž se doporučuje, aby se věřící před svatou Tajinou pomazání nemocných také vyzpovídali a přijali svaté Dary čili svatou Eucharistii.

Jen vzpomeňme, jak se v této souvislosti vyslovil sám svatý apoštol Pavel: „(…) že Kristus Ježíš přišel na svět, aby hříšné spasil, z nichž první jsem já“ (1 Tim 1,15).

Svatá tajina Pomazání nemocných se uděluje tak, že kněz znamená nemocného na různých místech těla svatým olejem v podobě kříže a modlí se o jeho uzdravení duševní i tělesné. Posvěceným olejem se myslí Boží milost čili blahodať. Olej k tajině Pomazání nemocných světí kněží.

V Pravoslavné církvi neexistuje nějaké omezení ohledně doby, kde se tato Tajina koná. To znamená, že se nekoná pouze nad umírajícím či těžce nemocným člověkem. Když je křesťan nemocný, může pozvat duchovní k vykonání této svaté Tajiny. Svatá tajina Pomazání nemocných byla konána již v době svatých Apoštolů, jak nás o tom zpravuje svatý apoštol Jakub, bratr Páně.

„Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno. Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.“ (Jak 5, 14-16)

Tajina pomazání nemocných, jako každá svatá tajina, poskytuje úlevu, ale především fyzické zdraví, přičemž se jedná o pokračování uzdravujících zázraků Pána Ježíše Krista. Tato terapie a následné uzdravení se samozřejmě liší od obecné lékařské péče, neboť zde působí duchovní zákony, především pak Boží milost.

Za fotografie děkujeme br. Kyprianovi!

Na druhou stranu musí být každý křesťan opatrný, aby nezaměňoval či nespojoval tuto tajinu s jakýmikoli magickými účinky, odlišnými od Boží blahodati, neboť právě milost shůry, která je v této Tajině udílena, působí společně se svobodnou vůlí a touhou věřícího být uzdraven.

S těmito předpoklady pak přicházíme ke Kristu, u Nějž hledáme uzdravení.

Aktualitu spolu s duchovním poučením připravil Michal Dvořáček.

 

Odkaz na starší Aktualitu s podobnou tématikou:

Svatá tajina pomazání nemocných, jak se jí účastníme u nás v Brně

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..