Starec Paisij říká, že „když získáváme Boží blahodať, je to jako když bereme vodu přímo ze zdroje“…

„Abyste ke své víře připojili ctnost a k ctnosti
poznání.“ (2 Pt 1,5)

Svatý starec Paisij pravil:

Starče, rád bych jednou uzřel svého Svatého.

– A já bych si zase přál (pravil starec), aby ses pokusil spíše navázat přátelství s Bohem.

– A jak toho, starče, dosáhnu?

„Jak si mladík udrží svou stezku čistou? Musí se vždy držet tvého slova.“ (Žalm 119,9)

– Pokud žiješ podle Božích přikázání, pak se s Bohem spřátelíš. Jsme-li dětmi Božími, musíme také dodržovat Jeho přikázání. Když Židé řekli: „Máme za otce Abrahama“, Kristus jim řekl: „Nemáte za otce Abrahama, ale satana, protože kdybyste byli Abrahamovými dětmi, také byste konali Abrahamovy skutky.“ (srov. Jn 8,37-44)

Poznámka: Kristus přesně říká: „Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá.“ (Jn 8,44)

– Starče, co má Abba Izák na mysli, když říká, že Kristus nežádá dodržování přikázání, ale nápravu duše?

– (Starec pravil:) A z jakého důvodu dal Bůh přikázání? Nedal je snad k naší nápravě?

– Tím, že plníme Boží přikázání, praktikujeme ctnost a nabýváme zdraví duše. „Dodržování Božích přikázání, jak říká Abba Izák, „je dílem ctnosti.“

– Starče, Abba Izaiáš říká: „Člověk potřebuje odvážné a velké srdce, které bude dbát na dodržování Pánových přikázání.“

– Ano, tak tomu je. Abychom ale přesně dodržovali Boží přikázání, je zapotřebí odvahy, statečnosti a bdělosti. Hledejte proto, co vám chybí a co od vás Bůh žádá; zkoumejte, co jste udělali a co jste měli udělat, ale neudělali. Řekněte si: „To, co dělám, dodává pokoj mně…, ale činí to spokojeným také Krista?“ a snažte se plnit Boží vůli. „Ze strany pak skutků lidských, já podle slova rtů tvých vystříhal jsem se stezky zhoubce“, jak praví Písmo Svaté (srov. Žalm 17,4).

– Hodnotu má taková ctnost, která je získána svobodně, bez nátlaku.

– Člověk musí cítit ctnost jako nutnost a pak pracovat na jejím získání. Není to tak, že Bůh potřebuje, abychom plnili Jeho vůli, my potřebujeme plnit Boží vůli, abychom byli osvobozeni od našeho „starého člověka“ (srov. Řím 6,6).

– Celý zápas věřícího musí být zaměřen na přesné dodržování Božích přikázání. Když se člověk soustředí na to, jak činit Boží vůli, pak přistoupí k Bohu a aniž by žádal, dostává Boží blahodať, to znamená, že bere vodu přímo ze zdroje.“

Zdroj: „Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου: ΛΟΓΟΙ Ε’, «Πάθη καὶ Ἀρετὲς», σ. 82 (Svatý starec Paisij Svatohorec, „Slova V.“, „Vášně a ctnosti“, s. 82.)

Zdroj: Του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου

připravil Michal Dvořáček

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..