Odvolání otce prot. Jozefa Fejsaka k Posvátnému synodu ze dne 13.12.2021

Nebyl jsem ani osloven, ani vyslechnut, nebylo mi dáno právo se hájit či navrhnout svědky, a už vůbec jsem nedostal příležitost, abych v řádném soudním procesu mohl vyvrátit veškerá na mne neprávem uvalená opatření!

Vaše Blaženosti,

požehnejte!

Už v září tohoto roku jsem se na Vás a na členy Posvátného synodu obrátil a postoupil Vám své odvolání proti „usnesení“ Eparchiálního duchovního soudu ze dne 26.8.2021 a proti „suspendaci“ (kterou vydala neoprávněná osoba, tedy nikoli eparchiální biskup) plně v souladu s čl. 11 Ústavy Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku.

Jelikož Posvátný synod na svém mimořádném zasedání v Praze dne 7.10.2021 zrušil zmíněná původní rozhodnutí, a tedy rozhodl o tom, aby se spor, který se mnou vedl vikární biskup Izaiáš, vrátil zpět k „přezkoumání“ eparchiálnímu archijereji, tj. Jeho Vysokopřeosvícenosti vladykovi Simeonovi, doufal jsem ve spravedlivý a církevní postup a řádný proces.

Nikterak jsem nečekal, a na mysl mi nemohlo přijít, že již druhý den po usnesení Posvátného synodu bude vydáno „Opatření“ (nazvané „prohlášení“) ze dne 8.10.2021 k „potvrzení“ zákazu mé duchovenské služby, pod nímž bude domněle podepsán arcibiskup Simeon (a „potvrzuje“ tím to, co bylo Synodem vyhověním mému odvolání zcela zrušeno, tudíž není co potvrdit).

Místo, aby byla moje kauza věcně i formálně od začátku řádně přezkoumána a projednána, za zachování podmínek soudního řízení daných Jednotným soudním řádem a základními principy demokratického právního státu, nebyl jsem ani osloven, ani vyslechnut, nebylo mi dáno právo se hájit či navrhnout svědky, a už vůbec jsem nedostal příležitost, abych v řádném soudním procesu mohl vyvrátit veškerá na mne neprávem uvalená opatření.

Z těchto důvodů, ale rovněž i kvůli novým poznatkům a skutečnostem v této kauze, podávám dnes na základě čl. 11 Ústavy nové odvolání k Posvátnému synodu, od nějž žádám a očekávám jednak zastání před zjevnou zvůlí, jakož i řádné, spravedlivé a církevně legitimní rozhodnutí po řádném procesním řízení v souladu s církevním právem.

Jak uvádím i v samotném mém dnešním odvolání, které přikládám k tomuto emailu přílohou, žádám a navrhuji, aby Posvátný synod zrušil explicitně veškerá rozhodnutí OBE vůči mé osobě (vydaná ke dni tohoto rozhodnutí Synodu – tj. odvolacího soudu), ať už byla vydána kýmkoli, a celou věc předal Eparchiálnímu duchovnímu soudu jiné eparchie, jelikož Eparchiální duchovní soud OBE jedná prokazatelně podjatě a není usnášeníschopný.

S úctou a s pokornou prosbou o modlitby

a zastání nespravedlivě odsouzeného a ponižovaného

Mgr. prot. Jozef Fejsak

PCO Brno 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..