Několik myšlenek o svatém Pravoslaví

Podle učení starce Efrema Filothejského-Arizonského

Naše svaté Pravoslaví musíme zachovávat se vší duchovní přísností, aby blahodať Ducha Svatého zůstávala stále v nás. Nenechme se svádět jinými věroukami ani se nedejme zmást různými lidskými věci, které se kolem nás dějí a které nás zarmucují.

Pravoslavná církev je asketická, je překrásná, má veškerou a plnou ozdobu Boží blahodati. Pravoslavná církev má rovněž pokoru a pokání. Pokud se nestaneme pokornými, nemůžeme projít „úzkou branou“ ani nemůžeme kráčet po „úzké cestě“. Neboť skrze úzkou bránu mohou vejít a po úzké cestě mohou kráčet pouze ti, kteří přijali pokání a pokoru Ježíše Krista. A tak pouze skrze pokoru a pokání jsme bezpečně vedeni ke vstupu do Nebeského království.

Buďme v našem životě pozorní, dbejme na to, abychom žili pravoslavně. Zachovávejme ale nikoli pouze pravoslavnou víru, nýbrž také pravoslavný život. Jestliže náš život bude vždy opatrný, vždy zaměřený na plnění Božích přikázání, budeme moci v nitru pocítit duševní ulehčení, neboť nás tento náš život nebude nikdy znepokojovat.

Naše pravoslavná víra je jediné náboženství, které ve všem svém rozpětí, ve vší své výšce, hloubce a šířce vyjadřuje Pravdu. O všem nám podává správnou informaci prostřednictvím pravdy Církve. Zůstaňme proto věrnými dětmi Pravoslavné církve, Církve mučedníků. Svědectví a vyznavačství o Kristu bude pokračovat prostřednictvím Jeho vyznavačů až do posledních dní, do příchodu Antikrista. Zamilujme si proto naše svaté Pravoslaví a zůstaňme věrnými dětmi svaté Církve Kristovy až do své smrti, abychom se připodobnili našemu Spasiteli Kristu.

Abychom nadále zachovali pravou víru, víru pravdivou, skálopevnou a nepohnutelnou, musíme také touto vírou pravoslavně žít.

ΕΦΡΑΙΜ, γέροντας: Δοκιμασμένες πνευματικές νουθεσίες προς απόκτηση της ψυχικής υγείας και της σωτηρίας μας. „Ορθοδόξου κυψέλης“, Θεασσαλονίκη 2001, s. 71-72.

MD

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..