Jak se Masopustní setkání proměnilo v důstojné a radostné oslavy 40. výročí kněžského působení o. Jozefa v Brně!

„To jest den, kterýž učinil Hospodin,
a protož radujme se a veselme se v něm.“
(Žalm 118,24)

Slavnostní předání originálního dortu sestry Maryny pro našeho báťušku

Slovo úvodem

Drazí bratři a sestry v Kristu,
milí věřící a přátelé naší farnosti!

Dovolte, abychom Vás všechny seznámili s krátkým zhodnocením včerejší požehnané masopustní neděle, při níž jsme mohli konečně odhalit pravý záměr našeho předem avizovaného farního setkání.

Bylo jím v podstatě dvojí výročí naší farnosti. Jedno stoleté, historické, a druhé čtyřicetileté, neméně významné a vpravdě působivé, když pomyslíme na to, že jeden člověk – důstojný pastýř Nejvyššího -, drahý náš a milovaný báťuška Jozef strávil v naší farnosti téměř polovinu její samotné existence. A jeho misijní a pastýřské aktivitě není konec. Dá-li Bůh, bude tu s námi a pro nás ještě mnohá a blahá léta!

Rádi bychom, aby nikdo z nás na tento významný březnový den nikdy nezapomněl. Zejména naši mladí, kteří převezmou pomyslnou pochodeň a živou historickou paměť od nás a budou ji symbolicky předávat dále svým vlastním dětem…

A takto nikdo nezapomene na toho, kdo celé to požehnané dílo v posledních desetiletích k Boží slávě a naší spáse budoval, spolu se svou rodinou, se svými nejbližšími spolupracovníky, ale rovněž díky každému drobnému přispění všech věřících z předešlých generací pravoslavných křesťanů zde v Brně.

Včerejší nedělní den jsme prožili nejprve liturgicky, v Chrámu na ul. Svatopluka Čecha, v duchu evangelního podobenství o Strašném soudu. I my máme naději, že nás Pán Ježíš Kristus jednou postaví po své pravici jako své vyvolené ovečky, pro něž je připraveno Nebeské Království, neboť nám nebyly lhostejné utrpení a bolest našich spolubližních a příklad Milosrdného Samaritána v péči o bližního se stal naším hlavním křesťanským krédem.

Otec Jozef po skončení včerejší svaté liturgie ještě stihl pokřtít nového člena naší farnosti a poté se již přidal k ostatním, aby oslavy při příležitosti 40. výročí jeho kněžského působení v městě Brně mohly důstojně začít. A jak jinak než modlitbou!

Poté se již rozproudila živá zábava, přišel čas na pohoštění, krájení dortu, ale také příjemný tanec, k němuž nám na živo hrálo úžasné „Duo Cyprián & Mária“ ze Slovenska, kterým děkujeme za výbornou atmosféru a autentickou interpretaci lidových i populárních písní z repertoáru různých národů!

Opravdovým vyvrcholením našeho nedělního setkání byla krátká historická retrospektiva formou drobného, byť umělecky vydařeného fotodokumentu naší sestry T., které se v něm podařilo podat stručný přehled o některých historických, ale i současných událostech a aktivitách naší živé a tvůrčí farnosti, jež se nikterak nezalekla ani před nedávným pronásledováním a vyhnáním, které nás naopak ještě více sjednotilo a posílilo. Každý protagonista se v dokumentu jistě najde. Snažili jsme se postihnout ty nejdůležitější aktivity doby dávné i současné, aby v tomto dokumentu probleskla alespoň jednou tvář každého z těch, kteří se aktivně účastnili rozmanitého života naší církevní obce! (brzy bude zveřejněno ve zvláštním příspěvku)

Sestře T. patří náš velký dík, ale i všem těm, kteří s organizací včerejší farní akce pomohli a přispěli svým dílem k jejímu zdárnému průběhu!

Děkujeme rovněž otci Matfejovi za spoluúčast při svaté liturgii a přítomnost na naší oslavě.

Nesmíme opomenout ani pomoc a ochotu Restaurace u Tatyany zajistit pro nás chutné masopustní pokrmy, mezi kterými nechyběl ani tradiční boršč!

V neposlední řadě děkujeme i našim zahraničním hostům, kteří vážili dalekou cestu, aby osobně otci Jozefovi poblahopřáli!

V pravé lásce Kristově a s přáním požehnaného vstupu do Syropustní neděle

Váš br. Michal Dvořáček

Proslov br. Michala při příležitosti 40. výročí ustanovení otce Jozefa duchovním správce Brněnské pravoslavné církevní obce

Drahý otče Jozefe, milovaný náš báťuško, blahoslovítě!

Dnes, nebo lépe řečeno v těchto dnech, si připomínáme hned dvě velká výročí spjatá s naší historickou pravoslavnou obcí. Obě tato výročí jsou velevýznamná a přelomová a současně i kulatá co do počtu let.

Předně si letos připomínáme 100 let od založení Brněnské náboženské obce pravoslavné v městě Brně (tedy již v r. 1924). Letos v září to bude rovněž 100 let od chvíle, kdy byla v našem městě poprvé sloužena pravoslavná bohoslužba (v Besedním domě v Králově Poli).

Také dobře víme, a možná ne všichni to tuší, že v březnu, konkrétně 1.3.1984, Vás (drahý otče) tehdejší Eparchiální rada Olomoucko-brněnské eparchie ustanovila svým dekretem duchovním správcem brněnské farnosti. A od této události uplynulo již dlouhých, ve skrze plodných a požehnaných, 40 let!

Dovolte nám, při této příležitosti, abychom Vám s velkým pohnutím v srdci a současně s nesmírnou radostí jménem naší Farní rady a všech věřících poblahopřáli a předali Vám tuto krásnou kytici květů, které patří, jak víme, k Vašim nejoblíbenějším.

Ne náhodou Vám darujeme tyto překrásné růže, které máte tak rád. Vždyť víme, že jste velkým milovníkem Judské pouště, kde náš Pán Ježíš Kristus učinil velké zázraky a kam již dlouhé desítky let jezdíte na posvátná místa Jeruzaléma, Betléma a Nazareta a přivádíte sem desítky, ba stovky věřících, jejichž život bývá naplněn blahodatnou vůní Svaté země a blahodatí svatého Kristova hrobu.

Také svatý prorok Izaiáš psal ve své knize o tom, že „veseliti se budu z toho poušť i pustina, plesati bude poušť a rozkvete jako růže“ (Iz 35,1).

Tato slova pronesl svatý prorok, neboť mu Hospodin zjevil, že celý svět už brzy uzří slávu a důstojnost Hospodinovu, kdy se otevřou oči všech, a ti, kteří byli Hospodinem vykoupeni, budou se radovat…

A pak i pustina rozkvete jako růže!

K nevadnoucí růži bývá přirovnávána také Přesvatá Bohorodice a Vždycky Panna Marie, z níž vykvetl jako nějaký vonící plod náš Pán Ježíš Kristus!

Nechť Vám krása a vůně těchto našich skromných růží vždy připomíná naši byť nedokonalou, avšak upřímnou lásku a vděčnost za všechno, co jste pro nás, naše rodiny, naši farnost, ba celé město a svaté Pravoslaví ve svém životě až dosud vykonal.

Pevně věřím, že mezi námi budou vždy lidé, kteří zachovají toto živé a srdečné pouto a nikdy neuvadající historickou vzpomínku na Vás, na mátušku Marii a na celou Vaši rodinu, která se jako málokterá obětovala za zachování svatého Pravoslaví v našem městě a v kraji, a co je nejpodstatnější, že svým vlastním, pracovitým, skromným a pokorným přístupem přispěla k ještě větší oslavě Boha zde na zemi, mezi lidmi.

Za to vše Vám, drahý otče, ze srdce děkujeme a přejeme Vám, aby Vás Bůh, oslavovaný ve Svaté Trojici, vždy chránil, provázel a zachovával ve zdraví a spasení na Mnohá a blahá léta!

Amen!

Proslov sestry Taťány Juříčkové

Drahý otče Jozefe! Srdečně Vám blahopřejeme k tak významnému jubileu,

díky Vám, díky doslova vzkříšením našeho duchovního života, může žít naše obec duchovním životem každým rokem, každým měsícem i dnem. Přejeme Vám dobré zdraví,  přejeme, abyste snadno překonával překážky a brilantně porážel své protivníky a dosáhl všech svých cílů.

Procházíte životem odvážně a s hlavou vztyčenou.

Jste a budete vždy vůdčí osobností, jste někým, komu se naslouchá a koho si váží. Ať Vaše laskavost a empatie zahřeje a spojí co nejvíce lidí!

Boží pomoc ve všech dobrých skutcích! Ať Vás Pán Bůh a Bohorodice ochraňuje po mnoho dalších let!

40 років служіння на парафії отця  Йозефа

Вельмишановний отче Йозефе,

сьогодні минає 40 років, як Ви почали свій шлях служіння на парафії у Брні. Ці роки Ви прожили в невтомній праці, з повною самовіддачею та великими здобутками. Глибока віра, працьовитість і жертовність – це ті головні риси, якими Господь наділив Вас, і які є головною рушійною силою у Вашому житті. Завдяки Вам, буквально воскрешаючи духовне життя, наша громада може жити духовним життям щороку, щомісяця і щодня.  Бажаємо Вам міцного здоров’я, бажаємо подолати своїх супротивників і досягти всіх поставлених цілей. Ви йдете по життю сміливо і з високо піднятою головою.Ви є і завжди будете лідером, тим, до кого прислухаються і кого поважають. Нехай ваша доброта і співпереживання зігрівають і з’єднують якомóга більше людей!

Схиляємо голови з визнанням і подякою за ваші молитви й провід у нашій мандрівці до небесного Отця.

Божа поміч у всіх добрих справах!
Нехай Бог і Богородиця бережуть вас на многії літа!

Sláva Bohu za vše!

V Brně dne 10.3.2024
připravil Michal Dvořáček

Upozornění:

Všechny zde zveřejněné fotografie i videa jsou autorským dílem a mohou být převzaty pouze se souhlasem autora. Tento příspěvek lze sdílet pouze s uvedením odkazu a v jeho úplném rozsahu.

 

Užitečné odkazy:

 

Fotogalerie a videa z Masopustního setkání naší farnosti (10.3.2024):

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..