Jak projevují lásku svatí

Kristu podobný příklad svatého Euthýmia Nového

Svatý Nikodém Svatohorec píše, že svatý prvomučedník Štěpán, jsa poučen podle Kristových slov: Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí, mohl říci o těch, kteří ho kamenovali tato slova: Pane, nepočítej jim tento hřích! A díky tomuto Štěpánovu příkladu se také všichni svatí jako dobří napodobitelé a následovníci Krista naučili jednat a odpouštět i svým nepřátelům.“

Všichni svatí, když trpěli, zachovávali ve všem trpělivost a netoužili nikomu zlo odplatit zlem ani se na někoho hněvat. A i když je jejich mučitelé trýznili, když byli kamenováni, páleni, dušeni anebo zabíjeni mečem…, oni to snášeli s trpělivostí a modlili se za své mučitele, aby jim (Bůh) odpustil“ (Abba Izaiáš).

Láska otevírá cestu ke svatosti. Všichni svatí se podobají Bohu tím, že jejich láska a lidumilnost přetéká směrem ke všem ostatním. Především o dosažení této schopnosti naši svatí usilují a snaží se tak připodobnit Bohu: mít dokonalou lásku ke svému bližnímu. Neboť když člověk získá lásku, „oděje“ se spolu s touto láskou i samotným Bohem.

Poslechněme si jeden příklad.

Ze života svatého Euthýmia Nového, biskupa maditského (5. května), se dozvídáme o tom, že nějací zloději, kteří se chystali dopustit svatokrádeže, pronikli přes noc vyhloubenou dírou ve zdi do chrámu, ve kterém sloužil sv. Euthýmios. Když se v ranních hodinách dozvěděli o této krádeži místní obyvatelé města, všichni spěšně vstali, aby hledali viníky a náležitě je potrestali.

Díky tomu, že se tato zpráva všude rychle rozšířila, byli zloději zanedlouho chyceni. Občané města, kterým se dostali tito zloději do rukou, nechtěli být ani trochu shovívaví, dokonce se snažili uplatnit tresty dosud neslýchané.

Poté, co se o tom dozvěděl sv. Euthýmios, rychle předstoupil před shromážděný lid a řekl:

Není dobré, moje děti, dokud jsem zde já, abyste je soudili vy, neboť jsem to byl já, kdo utrpěl škodu. Já sám je proto nemilosrdně potrestám a budu je trápit hladem a žízní.

Lidem se to zdálo dostatečné. Uznali, že světec hovoří správně.

Jakmile se dav rozešel, zavedl světec zloděje do svého domu, tam jim rozvázal pouta, připravil jim hostinu, dal jídlo i do zásoby a pak je propustil, aby šli, kam chtějí!

Tímto příkladem svatí napodobují Krista: to jest, že odpouštějí a milují ty, kteří jim činí zlo a jsou k nim nespravedliví.

MD

Zdroj:

Jerom. Grigorios, „Milujte své nepřátele“, Kelie sv. Jana Theologa, Kutlumusiou, Sv. Hora Athos, 2008

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..