Dokonalá láska zahání strach pryč…

V lásce není pro strach žádné místo

V lásce není žádný strach. Láska, jež došla naplnění, zahání strach pryč,
neboť strach přináší muka. Kdo se však bojí, nedošel v lásce k naplnění.
My milujeme, neboť on první miloval nás.

(1 Jn 4,18-19)

Je zajímavé si povšimnout prvních slov, která promluvil náš vzkříšený Pán.

Pobídl ženy, které nesly myro k Jeho pomazání, aby se radovaly: „Radujte se!“

Když pak šly zvěstovati učedníkům jeho, aj, Ježíš potkal se s nimi, řka:
Zdrávy buďte (řecký originál uvádí výraz „Radujte se!“).
A ony přistoupivše, chopily se noh jeho, a klaněly se jemu.

(Mt 28,9)

Opravdu, radost je charakteristickým znakem velké události Vzkříšení až dodnes.

A opět, na jiném místo náš Pán řekl: „Nebojte se!“

Tedy dí jim Ježíš: Nebojte se. Jděte, zvěstujte bratřím mým, ať jdou do Galilee, a tam mne uzří. (Mt 28,10)

Jak moc dnes svět potřebuje slyšet a přijmout tato slova k srdci.

Nakonec Pán řekl: „Pokoj vám!“

Pokoj zůstavuji vám, pokoj můj dávám vám; ne jako svět dává, já dávám vám.
Nermutiž se srdce vaše, ani strachuj.

(Jn 14,27)

Tato slova byla začleněna do božské liturgie a dalších bohoslužeb svaté Církve.

Pokoj mysli, srdce a duše, to je pokoj, který svět nemůže poskytnout, pokoj, který vychází pouze od Pána.

Jaké hluboké ponaučení máme před sebou dnes, další neděli po svátku Vzkříšení, kdy i nadále pokračujeme v radosti a v oslavě Kristova vítězství nad hrobem, kde lidská těla dočasně uzamkla smrt.

Míra štěstí, které můžeme zakusit v průběhu naší pozemské cesty, je bezpochyby podmíněna tím, jak moc si vezmeme k srdci tyto tři pobídky ze Vzkříšení.

Foto:

Sinajská enkaustická ikona ze 6. století, na níž je zobrazena Bohorodice (Theotokos) sedící na trůnu a obklopena velkomučedníky Theodorem a Georgiem spolu s anděly.

Zdroj:

Friends of Mount Sinai Monastery

Zpracováno podle níže uvedeného zdroje:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..