Ctihodný otec Serafím Rose nás nabádá, abychom se vždy snažili být čestnými křesťany…

Mohu se řídit pouze svým vlastním svědomím. Nemohu klamat sám sebe!

„Žijeme ve společnosti pohanštější a Kristu nepřátelštější, než ve které se narodil On sám.

Lidé nenávidí pravdu, a proto by rádi Krista znovu ukřižovali, kdyby mezi ně přišel.

Já jsem však křesťan a budu se vždy snažit být čestným křesťanem…

Mohu se řídit pouze svým vlastním svědomím. Nemohu klamat sám sebe.

Vím, že dělám správnou věc. A pokud se to, co dělám, zdá v očích světa pošetilé, mohu odpovědět pouze slovy apoštola Pavla: Veškerá moudrost tohoto světa je jen bláznovstvím v Božích očích.

To je něco, na co velmi snadno zapomínáme.

„Nebo slovo kříže těm, kteříž hynou, bláznovstvím jest, ale nám, kteříž spasení dosahujeme, moc Boží jest. Nebo psáno jest: Zahladím moudrost moudrých, a opatrnost opatrných zavrhnu. Kde jest moudrý? A kde učený? A kde chytrák tohoto světa? Zdaliž Bůh neobrátil moudrosti tohoto světa v bláznovství? Nebo když v moudrosti Boží svět nepoznal skrze moudrost Boha, zalíbilo se Bohu skrze bláznové kázaní spasiti věřící. Poněvadž i Židé zázraků žádají, i Řekové hledají moudrosti. Myť pak kážeme Krista ukřižovaného, Židům zajisté pohoršení, a Řekům bláznovství… Ale povolaným, i Židům i Řekům, Krista, Boží moc a Boží moudrost. Nebo to bláznovství Boží jest moudřejší nežli lidé a mdloba Boží jest silnější než lidé. Vidíte zajisté povolání vaše, bratří, že nemnozí moudří podle těla, nemnozí mocní, nemnozí urození.“

(1 Kor 1,18-25)

Zdroj: Το Περιβόλι του Αγίου Λαζάρου

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..