Ctih. Josef Vatopedský nám radí, jak si poradit, když nejsme připraveni vést (duchovní) zápas…

Věhlasný svatohorský starec Josef Vatopedský
(+1.7.2009)

Vyzdvižení jeho ostatků (20.10.2021)

Svatá Hora Athos (Monastýr Vatoped)

Slovo úvodem

Blahoslavený starec Josef Vatopedský (2009) vysvětluje, jak tzv. filoponie (láska ke snášení bolesti a horlivost), trpělivost a upřímné přijetí praxe (tj. praktického naplňování asketického ideálu křesťanského života), které jsou základními prvky duchovního zápasu každého křesťana, vedou člověka úzkou a bolestmi a trápeními sužovanou cestou Krista, mučedníků a vyznavačů naší Církve k posvěcení.

 „Abychom zbaveni byli všeliké tísně, hněvu a nouze, k Hospodinu modleme se.“ Tak z ní jedna z úpěnlivých modliteb, které lze zaslechnout při každé svaté liturgii!

Avšak náš milovaný Pán po vykonání Tajemné večeře objasnil svým učedníkům jak (je toho možné dosáhnout). Ve světě budete zažívat zármutek, ale nestrachujte se, já jsem přemohl svět. Zdůraznil, že přemohl svět, ne zármutek, který náš život v tomto světě provází!

„Tyto věci mluvil jsem vám, abyste ve mně pokoj měli. Na světě soužení míti budete, ale doufejtež, jáť jsem přemohl svět.“ (Jn 16,33)

Svatý Maxim Vyznavač říká, že pokušení je dvojí. Může přinést bolest nebo potěšení, ale vždy se všemi zbraněmi, které má k dispozici, proti nám bude vést boj, abychom upadli do zármutku a zoufalství. Proto každý den s pomocí Modlitby Páně prosme Otce, aby nás neuvedl do pokušení, ale aby nás osvobodil od toho lstivého (a zlého).

A když se vaše cesta ukáže jako krkolomná, strmá a neprůchodná, a vy začnete klesat vyčerpáním, pod obrovskou zátěží zkoušek, a začnete uvažovat o tom, že veškeré vaše úsilí vzdáte, právě tehdy obraťte svůj pohled i srdce na nejlepšího Lékaře, který je dobrým kardiologem a ve své diagnóze se nikdy nemýlí. Svým dětem (tj. nám – křesťanům) dal sílu a schopnost vyrovnat se se všemi obtížemi víry!

Modleme se, aby nám Bůh dal (svůj) pokoj, abychom přijali to, co změnit nemůžeme, odvahu změnit to, co můžeme, a moudrost, abychom poznali onen rozdíl. Vůle žít nevidí žádné překážky ani omezení, a všechny těžkosti a zkoušky vždy jen testují naši vůli! Slabé věci jsou jen pro slabé! Neexistuje: „Nemohu!“, pouze „Nechci!“ Ozdobte tedy svou duši Vírou (dodá vám sílu, abyste mohli hory přenášet), Trpělivostí (dodá sílu pokračovat) a Nadějí (pomůže vám neohnout se a nebýt rozdrcen nepřízní osudu), protože vaše zkouška nebude větší než to, co sami můžete snést a zvládnout.

Veďte svůj zápas s modlitbou v srdci bez ustání. Modlitba dává nesmírnou odolnost při řešení všech obtíží, které vznikají. A víra posiluje tuto vytrvalost, když se pohybujete v času a míříte ke svému cíli! Buďte tedy trpěliví. Buďte schopní vytrvat v tom, co vám přijde do cesty. Vytrvejte při získání poznání, aniž byste upadali do zoufalství, a dál veďte svůj zápas. Existují dvě silné rezervy skryté často ve vašem nitru, které se projevují při obtížích. Cožpak jste zapomněli, že Synaxář je zaplněn svědky (svatými), jejichž vytrvalost, odvaha a víra překonaly bolest mučednictví? Také vy se každý den stávejte jedním takovým svědkem – martyrem.

Zvedněte hlavu vysoko a staňte se statečnými křesťany, kteří hrdinně bojují za to, co milují, protože milujete všechno to, co vám váš milovaný Otec pro život dává.

Dobré ráno, můj Bože. Dobré ráno, Živote. Dobré ráno, moji Bratři!

Poznámka:

Jde o přepis videonahrávky a rozhovoru se starcem Josefem Vatopedským
(Monastýr Vatoped – Pemptousia TV).

Zdroj:

https://elromio.gr/sikose-to-kefali-psila-kai-gine-enas-gennaios-christianos-poy-agonizetai-iroika-gia-osa-agapaei-gerontas-iosif-o-vatopaidinos-2/

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..