Bohem poučený klenote všech biskupů, ó nejmoudřejší Dositeji, pros Boha za nás!

Svátek svatého biskupa a vyznavače Dositeje

Svatý vladyka Dositej (Vasić), metropolita záhřebský,
vyznavač srbský a obnovitel svatého pravoslaví u nás

(památka 31. prosince / 13. leden)

Tropar, hlas 1.
Učiteli Pravoslaví a příklade ctnostného života a čistoty, zářivý svícne celého světa, Bohem poučený klenote všech biskupů, ó nejmoudřejší Dositeji, učením svým jsi všechny osvítil, ó flétno duchovní, pros Krista Boha, aby spasil duše naše.

Jiný tropar, hlas 8.
Od svého mládí, slavný Vyznavač, přinesl jsi sebe Hospodinu. Trpíc za Kristovo jméno, zvěstoval jsi Boží Království. S Pánem jsi byl ukřižován, abys s ním žil na věky.

Tropar svatým srbským mučedníkům hlas, 8.
Pro věrnost Bohu a pravdě Boží strádali jste tělesně a země se rozesmutnila, spasili jste ale duše své, nebe se veselí a předkové vaši v nebi zpívají, v bráně nebeské vás s písní vítají: Jména vaše jsou v knize věčnosti, vejděte do ráje, děti nesmrtelnosti. My na zemi, potomci vaši, vás opěvujeme hlasy svými: nový mučedníci, modlete se za nás.

Kanonizace

Svatý archijerejský sněm Srbské pravoslavné církve prohlásil 22. května 1988 metropolitu záhřebsko-lublaňského Dositeje (Vasiće) za vyznavače – mučedníka Pravoslavné církve. Jeho památku slavíme 13. ledna (to jest 31. prosince dle církevního kalendáře).

Přenesení ostatků Svatého vyznavače Dositeje (Vasiće).

Večer 12. května 2008 byly s modlitbou přeneseny svaté ostatky nového vyznavače Dositeje Záhřebského ze hřbitova monastýru Uvedení Přesvaté Bohorodice v Bělehradě do monastýrského chrámu.

Na základě usnesení svatého Archijerejského sněmu Srbské pravoslavné církve z roku 2000, kdy byl svatý vyznavač připočten k zástupu srbských svatých, a na základě vysloveného požehnání jeho svatosti patriarchy srbského Pavla, metropolita černohorský a přímořský Amfilochij přenesl svaté ostatky z hrobu, kde přebývaly od 15. ledna 1945, do monastýrského chrámu.

Po předepsaných bohoslužebných postupech, sestávajících z omytí svatých ostatků svatou vodou a vínem, a pomazáním vonnými oleji, Vysokopřeosvícený vladyka Amfilochij uložil svaté ostatky do kivotu (v Srbsku je takto nazývána schránka na svaté ostatky) před ikonostasem. Během celého činu přenesení svatých ostatků četli určení kněží úryvky ze svatého Evangelia, které svým zpěvem doprovázely monašky monastýru Uvedení Přesvaté Bohorodice.

Na druhý den, v úterý 13. května, při příležitosti přenesení svatých ostatků svatého vyznavače Dositeje Záhřebského, odsloužil Vysokopřeosvícený Amfilochij svatou archijerejskou liturgii, kdy spolu s ním sloužili také Vysokopřeosvícený Metropolita nové Gračanice Longin, Přeosvícený Biskup Šumadijský Jovan, Přeosvícený Biskup Australsko–Novo Zélandský Irinej, Přeosvícený Biskup Chvostanský Atanasije a Biskup Moravički Antonije. Svatým ostatkům se přišel poklonit i velký počet věřících. Po celou dobu byl zpíván tropar světiteli a vyznavači Dositejovi.

Církevní památka

Jeho památka je sloužena také 28. června (15. června dle církevního kalendáře), kdy si Srbská pravoslavná církev připomíná a slaví den sv. Víta – Vidovdan (Видовдан). Tento den si připomíná historickou událost, kdy bylo srbské vojsko poraženo na Kosově poli tureckým vojskem sultána Murada I. Je to památka sv. muč. knížete Lazara Srbského a všech svatých srbských mučedníků od něj až po dnes.

Připravil o. Marek Malík

Odkaz na celý příspěvek na FB PCO v Brně:

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..