K čemu je víra, když s ní nedospěješ k nesmrtelnosti a k vítězství nad smrtí?

Svatý Justin „Nový“ (Čelijský)

Bez zmrtvýchvstání Krista by nebylo ani křesťanství!

Pokud existuje nějaká pravda, v níž by bylo možné shrnout všechny evangelní pravdy, touto pravdou by bylo „Kristovo vzkříšení“.

Ba co víc, pokud existuje nějaká skutečnost, v níž by mohly být shrnuty všechny novozákonní skutečnosti, pak by jí bylo opět Kristovo vzkříšení…

Pouze Kristovým vzkříšením lze vysvětlit všechny Jeho zázraky, všechny Jeho pravdy, všechna Jeho slova a všechny další události Nového zákona.

Kvůli hříchu se člověk stal pomíjivým a smrtelným, naopak díky Vzkříšení Bohočlověka Krista se člověk stává nesmrtelným a věčným. Právě v tom totiž spočívá veškerá síla, moc a všemohoucnost Kristova vzkříšení. A právě proto by bez Kristova vzkříšení nemohlo existovat ani křesťanství.

Mezi zázraky, jež se udály, patří Kristovo vzkříšení k tomu vůbec největšímu z nich. Všechny další zázraky pramení a shrnují se v něm. Z tohoto zázraku také vyvěrá jako z pramene naše víra, láska a naděje, ale rovněž modlitba a křesťanská úcta k Bohu.

Vzkříšení je něčím, co se nenachází v žádných dalších náboženstvích, je něčím, co povyšuje našeho Pána nade všechny ostatní lidi a bohy. Vzkříšení je rovněž tím, co zcela jedinečným a nezpochybnitelným způsobem poukazuje a potvrzuje, že Ježíš Kristus je jediný a pravý Bůh a Pán všech viditelných i neviditelných světů.

Na skutečnost, že člověk věří ve Vzkříšeného Pána pravdivě, poukazuje i to, že sám vede zápas proti hříchu a vášním, a když takto vede svůj zápas, měl by si uvědomit, že vede zápas za nesmrtelnost a věčný život. Pokud ale zápas nevede, pak je jeho víra marná! Neboť pokud se víra člověka nerovná jeho zápasu za nesmrtelnost a věčnost, jaký smysl má taková víra? Pokud s vírou v Krista nedospěješ k nesmrtelnosti a k vítězství nad smrtí, pak k čemu je taková víra? Jestliže Kristus nevstal z mrtvých, to znamená, že hřích a smrt nebyly „překonány“.

Jestliže jsme (hřích a smrt) nepřekonali, pak k čemu je víra v Krista? Avšak ten, kdo svou vírou ve Vzkříšeného Krista vede zápas proti každé podobě hříchu, takový člověk ve svém nitru postupně posiluje pocit, že Kristus vstal z mrtvých, že oslabil centrum smrti a překonal smrt na všech frontách boje.

Ani na nebi ani pod nebem není nic nerozumnějšího na tomto světě než svět sám, ani větší beznaděje v tomto životě, než je tento život bez Vzkříšení a bez nesmrtelnosti. Ve všech světech, ve všech kosmech neexistuje nešťastnějšího tvora, než je člověk, který nevěří ve Vzkříšení mrtvých. Také proto je Vzkříšený Pán pro lidskou existenci „všechno ve všem“, ve všech světech tím, co je Krásné, co je Dobré, co je Pravdivé, co je Oblíbené, co je Radostné, co je Božské, co je Moudré a Věčné.

Neboť Kristus je celá naše Láska, celá naše Pravda, celá naše Radost, celá naše Blahost, celý náš Život, Věčný život ve všech věčnostech a nekonečnech.

Zdroj: Το μέγα Γεροντικόν

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..