Svatý Justin Čelijský říká, že „bez Vzkříšení není v nebi ani pod nebem nic absurdnějšího než tento svět“…

„Já jsem Vzkříšení a Život“

Svatý Justin Popovič

„Pokud existuje pravda, v níž by se daly shrnout všechny evangelijní pravdy, pak by touto pravdou bylo „Kristovo Vzkříšení“. A dokonce jestliže existuje nějaká skutečnost, v níž by se daly shrnout všechny novozákonní skutečnosti, touto skutečností by opět bylo „Kristovo Vzkříšení“. Pouze ve Vzkříšení Krista se dají vysvětlit všechny Jeho zázraky, všechny Jeho pravdy, všechna Jeho slova, všechny události Nového zákona.

Až do svého vzkříšení Pán Ježíš Kristus učil o věčném životě, ale svým Vzkříšením ukázal, že On sám je opravdu věčným životem. Až do svého Vzkříšení učil o Vzkříšení mrtvých, ale teprve svým Vzkříšením ukázal, že On sám je skutečně Vzkříšením mrtvých. Až do svého Vzkříšení učil, že víra v Něho přenáší (člověka) ze smrti do života, ale svým Vzkříšením ukázal, že On sám porazil smrt a zajistil tak lidem, kteří byli pod vládou smrti, přechod od smrti ke Vzkříšení.

S hříchem se člověk stal smrtelným a konečným, se Vzkříšením Bohočlověka se stává nesmrtelným a věčným. A právě v tom spočívá síla, moc a všemohoucnost Kristova Vzkříšení. Také z toho důvodu by bez Kristova Vzkříšení křesťanství ani neexistovalo. Mezi zázraky je největším zázrakem právě Pánovo Vzkříšení. Všechny ostatní zázraky z něj pramení a jsou v něm shrnuty. Ze Vzkříšení vyvěrá také víra, láska, naděje, modlitba a zbožnost. Něco takového nemá žádné jiné náboženství; to je to, co povyšuje Pána nad všechny lidi a bohy. To je to, co jedinečně a nesporně ukazuje a dokazuje, že Ježíš Kristus je jediný pravý Bůh a Pán ve všech viditelných i neviditelných světech.

Kristův rodokmen (místo neznámé)

Kristus na Kříži (ostrov Chalki, dnešní Turecko)

Poslední soud (Bukovina, Rumunsko)

Skutečnost, že člověk opravdově věří ve vzkříšeného Pána, lze dokázat tím, že vede zápas proti hříchu a vášním, a jestliže takto bojuje, musí vědět, že bojuje za nesmrtelnost a věčný život. Ale pokud tento zápas nevede, pak je jeho víra marná! Protože pokud lidská víra není zápasem za nesmrtelnost a věčnost, čím tedy je? Jestliže s vírou v Krista nikdo nedosáhneme nesmrtelnosti a vítězství nad smrtí, k čemu je potom naše víra? Jestliže Kristus nevstal, znamená to, že hřích a smrt nebyly poraženy. A pokud nebyly přemoženy, proč pak by měl někdo věřit v Krista? Kdo však s vírou ve Zmrtvýchvstalého bojuje proti všem svým hříchům, ten v sobě postupně posiluje pocit, že Pán skutečně vstal, oslabil středobod smrti a porazil tuto smrt na všech frontách svého zápasu.

Bez Vzkříšení není v nebi ani pod nebem nic absurdnějšího než tento svět, ani většího zoufalství než tento život bez nesmrtelnosti. Ve všech světech neexistuje nešťastnějšího života než ten, který žije člověk, který nevěří ve Vzkříšení mrtvých. Pro lidskou existenci je tedy Vzkříšený Pán „Vším ve všem“, ve všech světech: vším, co je krásné, dobré, pravdivé, milé, radostné, božské, moudré a věčné. On je všechna naše Láska, celá naše Pravda, všechna naše Radost, celé naše Dobro, celý náš Život, Věčný život ve všech věčnostech a nekonečnostech.“

připravil a přeložil Michal Dvořáček

Podle: (Svatí Otcové hovoří o Kristově Vzkříšení). Svatý Justin Čelijský (Popovič): „Já jsem Vzkříšení a Život“ (Οι άγιοι Πατέρες μιλούν για την Ανάσταση του Χριστού)

Zdroj ikon: Byzantine icons

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..