Ty jsi panenství Původ a Neuvadající Květ čistoty a nevinnosti…

Ikona Matky Boží „Nevadnoucí Květ“

(památka 3. / 16. dubna)

Vznik této ikony Přesvaté Bohorodice se datuje od15. století a místně bývá spojováno se Svatou Horou Athos, ačkoli jiné prameny uvádějí jako místo jejího vzniku Konstantinopol.

Řecký název této ikony zní takto: „Ρόδον το Άμάραντον“, tj. Růže, která nevadne čili Nevadnoucí růže.

Literárním podkladem, který posloužil za vznik tohoto ikonografického zobrazení Přesvaté Bohorodice s Kristem mládencem, se staly texty byzantských Akathistů a také oslavné verše z různých bohoslužeb Pravoslavné církve. V těch jsou jak Panna Marie, tak i náš Spasitel Ježíš Kristus připodobněni k neuvadající květině a blahovonnému květu.

V Akathistu k Přesvaté Bohorodici (Velký Akathist) se v 3. Ikosu zpívá: Raduj se, prute neuvadající… A v 7. Ikosu: Raduj se, květino nevadnoucí. Zmíněn budiž rovněž Akathist k Ježíši Nejsladšímu, kde ve 12. Kondaku zaznívají tato slova: Ježíši, květe blahovonný, ovaň mne svou vůní.

Na této ikoně je Přesvatá Bohorodice zobrazena, jak na jedné ruce drží svého Božího Syna a na druhé ruce květ bílé lilie nebo také rozkvetlé královské žezlo.

Květ bílé lilie symbolizuje a znamená nevadnoucí květ panenství a čistoty Přečisté Panny, k níž se Církev před touto ikonou obrací těmito slovy modlitby: Ty jsi panenství Původ (Kořen) a Neuvadající Květ čistoty.

Rozkvetlé královské žezlo symbolizuje samotnou Matku Boží, která je takto Církví nazývána a v církevních hymnech opěvána: Vypučel květ z Jesse a vyrašilo žezlo z jeho kořene či Žezlem Áronovým, jež vyrašil z kořene Jesse… Zde se jedná o verše ze stichir ke svátku Narození Přesvaté Bohorodice a mnohé další.

Zobrazení ikon Matky Boží Nevadnoucí Květ bývá mnohokrát velmi rozmanité, jak je to charakteristické pro ikonografii pozdější doby. Nikdy však nechybí jeden zásadní a povinný detail, který je zobrazen na všech ikonách, byť by byly sebe odlišnější. A tím je detail květiny.

Někdy to bývá jen jedna květina, která je umístěna v ruce Matky Boží. Nebo Bohorodice drží květinu společně s mládencem Kristem. Jindy je to naopak mnoho květin, které jsou na ikoně zobrazeny. Tyto květiny jsou umístěny kolem Matky Boží v okrasných dózách anebo jsou spleteny do girland, zkrášlují žezlo nebo tvoří piedestal pod Kristem a Bohorodicí. Mnohdy jsou na ikoně Matky Boží Nevadnoucí Květ také napsány úryvky z veršů církevních hymnů.

Většinou je Matka Boží spolu se svým Synem oblečena do královských šatů a na hlavě má nasazenou královskou korunu. Někdy je na této ikoně zobrazena pouze do pasu, na jiných ikonách je pak zobrazována v celé své postavě, jak sedí na vladařském trůnu.

Památku této ikony si připomínáme 3. / 16. dubna.

Tropar (hlas 5.)

Raduj se, Boží nevěsto,

Žezlo tajuplné, rozkvetlý Květe,

který nevadneš, raduj se Vládkyně,

Tebou jsme radostí naplněni

a stáváme se dědici života.

Тропарь Пресвятой Богородице
„Неувядаемый Цвет“
(глас 5)

Ра́дуйся, Богоневе́сто, же́зле та́йный,/

Цвет Неувяда́емый процве́тший,/

ра́дуйся, Влады́чице,

Е́юже ра́дости наполня́емся /

и жизнь насле́дствуем.

Перевод:

Радуйся уневестившаяся Богу,

таинственный Жезл,

расцветший Неувядаемый Цветок,

радуйся, Владычица,

с Тобой же мы исполняемся радости

и наследуем жизнь (вечную).

Modlitba

Přesvatá a Přečistá Matko Panno, křesťanů naděje, zastání a útočiště pro nás hříšné! Ochraň všechny ty, kdož jsou v neštěstí a k Tobě se utíkají! Vyslyš naše nářky a nakloň ucho své k prosbě naší. Vládkyně a Matko Boha našeho, nepřezírej ty, kteří potřebují Tvé pomoci, a neodvracej se od nás hříšných. Pouč nás a přiveď nás k rozumu, neodstupuj od nás, služebníků Tvých, kvůli našemu reptání. Buď nám Matkou a Ochránkyní. Odevzdáváme se do Tvé milostivé Záštity. Přiveď nás hříšné do tichého a pokojného života, abychom mohli oplakávat naše hříchy. Ó Matko Marie, předobrá a rychlá Zastánkyně naše, svojí přímluvou nás ochraňuj před nepřáteli, viditelnými i neviditelnými, a obměkči srdce zlých lidí, kteří povstali proti nám. Matko Pána a Stvořitele našeho, Ty jsi panenství Původ a Neuvadající Květ čistoty a nevinnosti, sešli pomoc nám nemohoucím, kteří jsme tělesnými vášněmi mučeni, a naše srdce jsou ztracená a bloudí. Osvěť náš duševní zrak, abychom spatřili cestu Boží pravdy. Blahodatí Syna Tvého, upevni naši slabou vůli k plnění přikázání, abychom byli zbaveni od všelikého neštěstí a soužení. Dej, ať budeme ospravedlněni Tvým podivuhodným zastáním na Strašném soudu Syna Tvého, kterému my slávu, čest a klanění vzdáváme, nyní i vždycky, až na věky věkův. Amen.

Podle níže uvedených zdrojů připravil o. Marek Malík.

Zdroj:

https://drevo-info.ru/articles/10022.html

http://xn--b1agwwr.xn--p1ai/istoriya-vozniknoveniya-ikony/

https://azbyka.ru/days/ikona-neuvjadaemyj-cvet

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..