Z dopisů starce Josefa Hesychasty laikům…

Svatý starec Josef Hesychasta jednou pravil:
„Jane, Bůh tě stále sleduje, je přítomen,
je po tvém boku.“

Dopis starce Josefa Hesychasty jednomu studentovi teologie

Existují četné dopisy, které napsal starec Josef Hesychasta některým osobám v Církvi. Vybrali jsme jeden z nich, adresovaný studentovi teologie v Americe.

Janovi, studentovi Teologické školy „Holy Cross“, Brooklyn, Boston.

Svatá Hora Athos, 5. června 1959

Milovanému mému Janovi,

kterému přeji dlouhotrvající osvícení od Boha.

Aby Ti Duch Svatý, Blahý, otevřel mysl, jak byl poslán Jeho svatým učedníkům.

Nuže, synu dobrý, měj bázeň před Bohem a zachovávej Jeho přikázání, a to ti bude ku prospěchu.

Dnes jsem obdržel tvůj dopis a četl jsem jeho obsah, a velmi jsem se zaradoval, že toužíš po pokrmu pro svou duši.

Snaž se tedy a spěchej, mé dobré dítě, a vždy nejprve konej modlitbu.

Připomínej si Boží jméno, aby také na tebe Bůh pamatoval v době pokušení.

Vždy, když cokoli děláš anebo o něčem uvažuješ, si říkej tato slova:

„Jane, Bůh tě sleduje, je stále přítomen, je po tvém boku. On vše vidí a na vše nahlíží. Nemůžeš Ho v ničem obelhat. Jsi v Jeho blízkosti jako malý červíček, jako malý mraveneček.“

Bůh je Bohem mnohookým, Který všechno vidí. Dříve než se tvá mysl pohne, aby začala o něčem uvažovat, už tehdy ji Bůh pozná. Cožpak to nevidíš, chlapče? Nazírání Boha znamená poznání o Bohu.

Pokud tedy nečiníš hřích, nelžeš, neodsuzuješ a nepodvádíš svého bližního, teprve tehdy máš v sobě bázeň před Bohem.

Teprve pak jsi moudrý a rozumíš Bohu, a nehřešíš proto, aby jsi Ho nerozesmutnil. A to je pravým viděním Boha. Bůh pak, který vidí vše, tě ochrání před nástrahy satana.

To je, můj milovaný synu, způsob, jak se můžeš zachránit před nástrahou satana.

To pro dnešek stačí.

Modlím se za tebe.

Pokorný starec Josef

připravil a přeložil MD

Zdroj:

Άγιος Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής : “Ιωάννη, πρόσεχε σe βλέπει o Θεός· είναι παρών, είναι δίπλα σου”

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..