Protože jsi ještě nikdy nepotkal skutečného biskupa…

Nezapomenutelný dialog svatého Basila Velikého s prefektem Modestem

Jedním z obdivuhodných příkladů hluboké rozvahy, vážnosti, důstojnosti a současně také nebojácnosti svatého Basila Velikého je jeho navýsost inspirativní dialog, který při jedné vypjaté situaci vedl s císařským prefektem Modestem, který se Basila snažil přimět, aby přijal myšlenky ariánství podobně jako císař Valens.

Zde je zkrácený přepis tohoto dialogu:

MODEST: Jak se opovažuješ odporovat mé moci a chovat se s takovou troufalostí?

BASIL VELIKÝ: Proč se mne na to ptáš? V čem spočívá moje troufalost a co je podle tebe na mém stanovisku tak domýšlivé?

MODEST: Proč nenásleduješ císaře (Valense) v jeho náboženství, když všichni ostatní se již podřídili a byli k tomu získáni?

BASIL VELIKÝ: To, o čem hovoříš, se totiž nelíbí mému vlastnímu Králi (tj. Kristu). Já se nemohu klanět Kristu jako nějaké stvořené věci, jak o něm naopak smýšlíte vy, heretici, neboť já sám jsem Boží stvoření.

MODEST: Cožpak nepovažuješ za něco významného a úctyhodného, kdybys stál na naší straně a měl nás za své přátele?

BASIL VELIKÝ: Uznávám, a nijak to nezapírám, že jste významné a vlivné osoby, ale nikoli vyšší než sám Bůh.

MODEST: Jak to, že se nebojíš naší moci?

BASIL VELIKÝ: A co se mi může stát? Čím bych mohl utrpět?

MODEST: Co, ty se ptáš, co se ti může stát? Tak věz, že cokoli, co bude zapotřebí, neboť vše je v mé moci.

BASIL VELIKÝ: Řekni mi, co je v tvé moci, co jsou ty věci, o nichž hovoříš, abych je poznal?

MODEST: Konfiskace, vyhnanství, mučení a smrt.

BASIL VELIKÝ: Můžeš mi hrozit čímkoli jiným, je-li něco takového, ale žádná z věcí, které jsi zmínil, se mě nemůže dotknout a ublížit mi.

MODEST: Jak to myslíš? Jak je to možné, a jakým způsobem toho dosáhneš?

BASIL VELIKÝ:

  • Konfiskace? Zabavení majetku se nebojí ten, který nic nemá, pokud ovšem nechceš zabavit a vzít si tyto roztrhané a nuzné šaty a těch několik málo knih, které tvoří veškerý můj majetek.
  • Vyhnanství? To nevím, protože sám nemám nikde trvalý příbytek. Ani toto město, kde nyní pobývám, nepovažuji za své obydlí, protože jako vlast mám každé místo, kam mne vyšlou. A spíše každé místo Boží, kde jsem cizincem a obyvatelem.
  • Mučení? Pak se ptám, co mohou způsobit mučení člověku, který nemá ani tělo? Pokud ovšem nemyslíš první poranění, které přijme toto slabé tělo, a ono se zhroutí na zem. Ty můžeš být proto pánem pouze této rány na mém těle, kterou způsobíš, ničeho víc.
  • A smrt? Ta mi bude dobrodiním, protože mě pošle rychleji k Bohu, pro kterého žiji, pro něhož vše konám a kvůli němuž jsem umrtvil své vášně a k němuž také již nyní spěchám.

MODEST: Nikdy se mnou ještě nikdo nemluvil tímto tónem a s takovou smělostí jako ty.

BASIL VELIKÝ: Protože jsi ještě nikdy nepotkal skutečného biskupa. Neboť ten by s tebou jistě mluvil stejným způsobem, jelikož by usiloval o stejně vysoké věci.

(Basil, který pohlédl na ohromeného prefekta, chtěl nyní zmírnit atmosféru, která vznikla působením jeho závažné řeči).

My pravoslavní, prefekte, jsme velmi dobří a pokorní lidé, jako žádný jiný národ. Nechováme se povýšeně ani vůči králi ani vůči žádnému, byť sebebezvýznamnějšímu, člověku. Pokud je ale v ohrožení naše víra v Boha, pak opovrhneme vším jen proto, abychom ji (tuto pravou víru) zachovali.

Pak, ať již oheň, meč kata, divoká zvířata či trhání těla ostrými nehty našich mučitelů nám přinášejí větší potěšení než strach z nich. Takže dělej, co chceš, dělej, na co máš pravomoc. Klidně ať to slyší i sám císař, ale stejně se ti nepodaří donutit mě, abych přijal „kakodoxii“ (tj. nepravoslavnou víru), i kdybys mi vyhrožoval ještě víc.

Zachmuřený Modest jako nějaké nešťastné zvíře pak jen přikázal stráži, aby propustila Basila, který odešel opět svobodný…

Podle níže uvedených zdrojů redakčně zkrátil a upravil M.D.:

Proskynitis.Blogspot, Panagiotis Televantos Blogspot a Sostis.gr.Blog

Ke svátku sv. Basila a současně při příležitosti církevního svátku Obřezání Páně doporučujeme tento příspěvek z pera o. Marka Malíka:

Další užitečné zdroje:

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..