Pokusy o změnu tradiční pravoslavné zbožnosti a identity posvátných tradic v PCO Brno…

„Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Zavíráte lidem království nebeské, sami nevcházíte a zabraňujete těm, kdo chtějí vejít.“ 

Jsou věci, které jsou otázkou vkusu a názoru. Vedle toho jsou principiální záležitosti, které nesnesou kompromis a je třeba k nim přistupovat se vší vážností a církevní přísností.

Brněnská pravoslavná církevní obec v čele s důstojným otcem Jozefem Fejsakem konala na sklonku měsíce září (25.9.) z praktických důvodů bohoslužbu u svého historického chrámu sv. Václava pod Špilberkem.

Již samo „Oznámení“ o této události vyvolalo na straně falešné brněnské farnosti, zbudované na necírkevních a nekřesťanských principech, vedené kněžími pod záštitou vikárního biskupa Izaiáše, doslova zmatek a chaos.

Ještě před konáním naší nedělní liturgie u zvonice našeho svatého chrámu vydala nelegitimní „PCO v Brně“ prohlášení, ve kterém upozorňovala své věřící (text je psán v ukrajinském jazyce), že se „otec Fejsak se svou skupinou bude snažit překazit mírný průběh bohoslužeb“!

Nic takového se dít nemělo, ani se nic takového nestalo.

Hlavním důvodem bylo, že v onu konkrétní neděli nebylo možné sloužit v našich prozatímních prostorách na Karáskově náměstí. Kromě toho jsme si chtěli připomenout smutné výročí vyhnání členů Brněnské pravoslavné farnosti z jejich vlastního chrámu sv. Václava!

Výročí pohnutých událostí z období od srpna do prosince roku 2021 aneb Jak jsme byli vyhnáni z našeho chrámu!

Aby současní nelegitimní kněží z „PCO Brno“ co možná nejdokonaleji „ochránili“ ukrajinské věřící, kteří nebyli podle všeho řádně obeznámeni se základními aspekty místního dlouhotrvajícího sporu, vylepili po obou stranách vchodových dveří velké plakáty s fotografií otce Jozefa a s nápisem „Pozor“, na kterých byly uvedeny lživé a nepodložené výroky o jeho duchovenském stavu! Podobné lživé výroky na adresu otce Jozefa, našeho duchovního pastýře, zazněly ze strany nových duchovních u svatého Václava již dříve, a byly dokonce umístěny i na webové stránce této „uměle vytvořené“ církevní obce v Brně.

Tato graficky zpracovaná „návěstí“ pomohla v konečném  důsledku našim věřícím dojít k místu, kde náš duchovní pastýř sloužil svatou liturgii… 

Navzdory „Čestnému prohlášení a Nařízení“ arcibiskupa pražského z 3.12.2021, které nebylo dodnes respektováno, rozšiřuje vedení ER OBE o důstojném otci Jozefovi a naší pravé farnosti nestoudné výroky plné výmyslů a lží. Podobně nyní jednají také kněží, kteří byli vikárním biskupem posláni, aby zabrali náš svatý chrám. Svým jednáním jen potvrzují pravidlo, že „jablko nepadá daleko od stromu“.

Nejenže informace obsažené na těchto plakátech a šířené dále na FB jsou zavádějící a mají klamavý charakter, navíc však nadále působí nám i našemu pastýři morální újmu. Položme si otázku, zda takto jednají skuteční kněží a duchovní osoby v souladu se svým kněžským slibem, který je naopak nabádá „vést život v duchu pokory a mírnosti a svým dobrým příkladem vést druhé ke zbožnosti“.

Jak je vidět, poklidná a příkladná forma koexistence s obyvateli Brna a místními subjekty, dlouhé roky budovaná s péčí a citem pro zachování pravoslavné víry a ctěných tradic naší svaté Církve, byla rázem pošlapána a nahrazena povrchním a ziskuchtivým přístupem současných nelegálních kněží, kteří se nestydí žádné špatnosti.

Položme si otázku, zda pravoslavná identita a úcta ke Kristově Církvi, po staletí budovaná našimi svatými v jejich duchovním zápase za pravdu, není v těchto dnech nejen u nás v Brně v ohrožení?

Dalším souvisejícím tématem, které zakládá pochybnosti o věrném a pravoslavně odůvodněném církevním postupu současných představitelů ER OBE, především vikárního biskupa Izaiáše a konkrétních kněží sloužících t.č. v našem svatém chrámu sv. Václava, je nedávné „Vyhlášení svatosti velkomoravské princezny Orosie (čili Dobroslavy)“, které proběhlo 28.9. a které se konalo v prostorách našeho chrámu sv. Václava pod Špilberkem.

Archijerejskou svatou liturgii, vyhlášenou na tento den, zcela jistě nesloužil kanonicky uznaný eparchiální biskup, tj. vladyka Simeon, který je dlouhodobě ukrýván před zraky věřících, a nikdo netuší, v jakém zdravotním stavu se nyní nachází.

Co je však v celé této věci nejdiskutabilnější, je naprostá absence požehnání k tomuto „Vyhlášení svatosti“ stran Posvátného synodu. Vikární biskup Izaiáš si dělá vlastní soukromá vyhlášení svatosti někoho, kdo je již dávno na Západě považován za světce, a navíc a hlavně: bez požehnání Posvátného synodu. To je něco nepřijatelného!

Dalším vážným přečinem banditského osazenstva našeho historického chrámu je lež a klamavá informace, kterou tito kněží poskytli řádnému a kanonickému knězi Ukrajinské pravoslavné církve (UPC), otci archim. Agafangelovi z Monastýru Pokrova Přesvaté Bohorodice v Rakošinu, který byl oklamán, aby zde v Brně (jednou) sloužil pro ukrajinské věřící. Otci archim. Agafangelovi bylo zatajeno, že slouží v chrámu, který je pod záštitou rozkolného vikárního biskupa Izaiáše podporujícího ukrajinské rozkolníky v čele s „Dumenkem“ z PCU. Poté, co byl na tuto skutečnost upozorněn, otec Agafangel vydal okamžitě své prohlášení, v němž se omlouval věřícím naší církevní obce za to, že sloužil s podporovateli církevního rozkolu na Ukrajině.

Doslov

Není náhodou, že právě kněžský slib každého pravoslavného kněze obsahuje napomenutí, aby nikdo z duchovenstva Pravoslavné církve „nevstupoval do modlitebního a kanonického společenství s osobami, které nepatří k Pravoslavné církvi a jsou ve schizmatu“. Někdo mohl být skutečně jen obelhán či uveden v omyl, nicméně někteří se něčeho takového dopustili zcela svévolně a vědomě. Soudit bude každého Bůh a naše svatá Církev. Není ale možné obelhávat věřící a ponechávat je v nevědomosti.

Závěrem mi dovolte zmínit jednu symbolickou paralelu ke všem těm nedávno minulým událostem kolem našeho právoplatného a historického chrámu a brněnské farnosti.

Když otec Jozef přišel v roce 1984 do Brna, chrám byl zavřený a bylo třeba se postarat o jeho otevření, začít sloužit bohoslužby, obnovit liturgický a modlitební život. Bůh pak požehnal a věřící znovu našli cestu do chrámu.

Když do Brna vtrhl v roce 2021 nový nelegitimní správce naší farnosti a jeho kněží, chrám zavřeli, znepřístupnili věřícím, a už jen tím se dopustili velkého hříchu. Na velký letní svátek Přesvaté Bohorodice v srpnu 2021 před věřícími násilně uzavřeli brány chrámu a zdálky „přihlíželi“, jak se lidé staří, nemocní a chromí scházejí v prostoru před chrámem, zpovídají se u stěn chrámu, klečí na schodech a spolu se svými dětmi věrně následují svého dlouholetého pastýře.

Oslava svátku Zesnutí Přesvaté Bohorodice pod otevřeným nebem v Brně…

Běda Vám, farizeové a pokrytci!

„Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Zavíráte lidem království nebeské, sami nevcházíte a zabraňujete těm, kdo chtějí vejít.“ (Mt 23,13)

Michal Dvořáček

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..