„Všecko stvoření ať slaví Kristovo vzkříšení, v němž jest utvrzeno!“

„Vstal Kristus z mrtvých, smrtí smrt překonal a jsoucím ve hrobech život daroval!“

Poučení svatého Epifana Kyperského o Vzkříšení:

„Toto je den, který vyšel z rukou Hospodinových. Pociťme jeho duchovní potěchu a jeho božskou radost. Pro nás je (Pascha) tím nejslavnostnějším ze všech svátků. Toto je svátek, ke kterému nás Duch svatý nabádá a říká nám: „Připravte hostinu s hustým listím, radostnými větvemi až po okraj oltáře, to je svátek celého světa, který ho obnovuje a zachraňuje.“ Tento svátek je vrcholem a pevností všech svátků, toto je den, který Bůh požehnal a posvětil, protože v tento den zanechal veškerého svého díla a dokončil spásu živých spolu s mrtvými.“

připravil Michal Dvořáček

Podle: Svatý Epifan Kyperský, „Slovo ke svatému Kristovu Vzkříšení“ (Λόγος εἰς τήν Ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Ἀνάστασιν. Ἅγιος Ἐπιφάνιος Κύπρου)

Vybráno ze souboru homilií: „Svatí Otcové hovoří o Kristově Vzkříšení“ (Οι άγιοι Πατέρες μιλούν για την Ανάσταση του Χριστού).

Zdroj: Chrám sv. Achillea, Larissa, Řecko

Metropolita Athanásios vypráví o zázraku svatého Dimitria Soluňského, který se stal starci Filotheovi…

„Jakž jen dí, hned se strhne vítr bouřlivý,
a dme vlny mořské.“ (Ž 107,25)

Starec Filotheos Zervakos
Igumen Monastýru Longovardas na Parosu († 1980)

Metropolita Athanásios Lemesský vypráví:

„V říjnu roku 1978, když jsem byl tehdy ještě studentem, navštívil jsem starce Filothea Zervakose přímo na ostrově Paros v klášteře Longovardas, kde byl starec Filotheos již mnoho let igumenem.

Mluvili jsme spolu několik hodin a já jsem se u něj vyzpovídal.

Pak mi starec vyprávěl o jedné podivuhodné události.

Zeptal se mě, kde studuji.Continue reading →

Pátá humanitární pomoc v řadě, určená pro Ukrajinu, byla v těchto dnech předána Mukačevsko-užhorodské eparchii!

„Blahoslavení milosrdní, neboť oni milosrdenství dojdou.“ (Mt 5,7)

Otec Jozef a bratr David s vladykou Fedorem, metropolitou mukavčeským (uprostřed)

Důstojný otec Jozef Fejsak v doprovodu našeho bratra Davida předal již popáté vladykovi Fedorovi z Mukačevsko-užhorodské eparchie Ukrajinské pravoslavné církve (UPC) další díl humanitární pomoci, která bude rozdělena všem potřebným lidem nacházejícím se na území Mukačevsko-užhorodské eparchie.

S modlitbou za Boží pokoj mezi lidmi a Boží slitování nade všemi pravoslavnými křesťany Ukrajiny!Continue reading →

Ano, starče, „není dne“, kdy by nám podle Tvých moudrých slov „Bůh nedával nový pocit věčného života“!

Ctihodný starec Sofronij z Essexu nám radí, abychom se neustále radovali!

Máme tak bohatého Boha, který má tak velkou blahodať, a přesto žijeme tak bídně a chudě.

Je nám líto každé drobnosti, a to je úpadek.

Měli bychom být pořád šťastní!

Náš život by pro nás měl být každodenně neustálým překvapením.

Není dne, kdy by nám Bůh nedával nový pocit věčného života.

Zdroj: Άνθη Αγίας Ρωσίας

Публічна заява Православної церковної громади міста Брно (ПЦГ) всім віруючим про духовний статус отця Йосифа!

Правда обов’язково  переможе і ім’я нашого священника та місцевої церковної громади в Брно буде очищено!

ПЦГ в Брно хоче інформувати всіх наших віруючих, щоб вони не піддавалися впливу оманливих заяв та наклепів зі сторони Оломоуцько-Брненської єпархії (ОБЄ) щодо нашої парафії та нашого духовного отця прот. Йосифа Фейсака, якого вони тривалий час намагаються принизити.

Отець Йосиф – законний священник, який служить у Брно майже 40 років свого життя і також впродовж довгого часу захищає себе від церковної травлі з боку вікарного єпископа Ісаї та керівництва ОБЄ.

Архієпископ Празький Михаїл, який водночас є статутним органом Православної Церкви в Чехії та Засновником ОБЄ, видав декілька своїх заяв і розпоряджень, які підтверджують духовний статус отця нашого Йосифа та дійсність його духовної служби.

Даний спір буде розглядати і вирішувати Священний Синод.Continue reading →

Modlitba ctih. Efrema Syrského pro období Svaté čtyřicátnice

Pane a Vládce života mého, chraň mne od ducha lenosti, sklíčenosti,
panovačnosti a prázdnomluvnosti.

Ducha pak čistoty, pokory, trpělivosti a lásky uděl mi, služebníku svému.

Ó Pane a Králi, dejž, abych viděl provinění svá a neodsuzoval bratra svého, neboť tys blahoslaven na věky věkův, amen.

Paní čtyřicátnice (z řec. Kyra Sarakosti), která symbolizuje zdrženlivost křesťana v době velkopostní (obraz ženy bez úst) trvající po dobu 7 týdnů (viz sedm nohou)…

Velký zázrak svatého Basila Velikého v Nikáji

Otevření dveří chrámu na přímluvy
a
znamení kříže sv. Basila

Když v Konstantinopoli vládl císař Valens (v letech 364–378), přišli k němu ariánští biskupové a kněží z Nikáje (též Nicaea či Nikaia) a domáhali se, aby jim předal metropolitní chrám, aby v něm mohli sloužit, a naopak aby císař vyhnal dosud zde působícího pravoslavného archijereje. Valens, jelikož s nimi sdílel jejich věroučný blud (tj. ariánskou herezi, která zpochybňovala Kristovo božství a Jeho jednobytnost s Bohem-Otcem), jim vyhověl. Poslal své vojáky do Nikáje, vyhnal arcibiskupa pravoslavných křesťanů a ustanovil právo k užívání chrámu právě Ariánům.Continue reading →