V dobách pronásledování se jako křesťané musíme shromáždit kolem našich pastýřů…

Obávejme se spíše toho, že naše duše nebudou připraveny na setkání s Kristem!

Rumunský starec a vyznavač Justin Parvu

V dobách pronásledování se křesťané musí shromáždit kolem svých kněží… Božská liturgie a svaté dary dodají křesťanům sílu snášet hlad a ochrání je před jakýmkoli zlem, což se bude dít pod záštitou a ochrannou Přesvaté Bohorodice.

Je rovněž třeba, aby se věřící modlili slovy „Ježíšovy modlitby“ a vznášeli své prosby k Přesvaté Bohorodici, a to takto: „Nejsvětější Bohorodice, zachraň nás!“ nebo „Vojevůdkyně v boji vítězná!“ Tyto krátké modlitby nás ve vězení spojily, a tak jsme dokázali odolat perzekuci komunistického režimu, aniž bychom se podřídili rudé bestii…

Postup, který jsem zmínil výše, je však pro vlažné křesťany, protože horlivci (pro víru) jsou vždy připraveni – nečekají na dobu pronásledování nebo války, aby se postarali o své duše! Pro pravého křesťana nezáleží na tom, kdy přijde válka nebo pronásledování. Pravý křesťan je vždy připraven, připraven se zapálenou svící své duše, na setkání s Nebeským ženichem.

Pravý křesťan nežije ve strachu a úzkosti z toho, kdy vypukne válka nebo kdy mu na hlavu spadne bomba. Hledá způsoby, jak se ještě více obětovat pro svého bližního a pro Boha. Pravý křesťan hledá Království nebeské v sobě a v tomto pomíjivém životě se ničeho nebojí. Pro něj je smutek radostí a Kříž je vzkříšením…

V každém případě je náš život v Božích rukou a jen On zná poslední naše okamžiky, závěr života člověka. Nebojme se tedy, když uslyšíme o válkách a jiných hrozných událostech, neboť všechny tyto věci se musí stát, jak řekl náš Spasitel (viz Matouš 24,6 a Marek 13,7).

„Budete slyšeti zajisté boje a pověsti bojů. Hleďtež, abyste se nekormoutili; nebo musí to všecko býti; ale ne ihned bude konec.“ (Mt 24,6)

„Když pak uslyšíte boje a pověst o válkách, nestrachujte se; nebo musí to býti, ale ne ihned konec.“ (Mk 13,7)

Měli bychom se tedy obávat spíše toho, že naše duše nebudou připraveny na setkání s Kristem.

Starec Justin Parvu, Vyznavač

Zdroj: Το μέγα Γεροντικόν

Užitečné odkazy na dříve zveřejněná poučení:

Duchovní poučení rumunského starce a vyznavače Justina Parvu (1919 – 2013)

Duchovní poučení ctihodného rumunského starce Justina Parvu

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..