Umění dosažení skutečné svobody v Kristu…

Kristus vstal z mrtvých!


Umění dosažení skutečné svobody v Kristu

Kterýkoli mnich z kláštera sv. Kateřiny na Sinaji by mohl učinit toto nenapodobitelné prohlášení nějakému týmu dokumentaristů: „Toto není muzeum a my zde neuchováváme žádné umění.“

Klášter je ve skutečnosti fontánou – studnicí věčného života, nikoli reflektující nádrží minulosti. Na druhé straně umělci a hudebníci, jejichž snaha o krásu je vedla ke klášternímu životu, „umění veškerého umění a vědě všech věd“, by mohli umění definovat jako výraz vztahu člověka k Bohu.

Je tedy toto umění duchovní entitou, nebo ne?

Arcibiskup Damián ze Sinaje řekl, že nejcennější sinajské ikony mohly poprvé vycestovat na výstavy do muzeí po celém světě, například do nesmírně populárního Muzea Getty: https://www.getty.edu/art/exhibitions/icons_sinai/, aby jejich zkušenost mohli získat ti, kteří by nikdy na Sinaj cestovat nemohli. Muzeum nabídlo okno do tajemství Sinajského kláštera jakoby z jiného světa.

To je něco podobného, co se podařilo před několika lety jednomu týmu dokumentaristů, kteří jeli natáčet na Svatou Horu Athos do Řecka.

Posuďte sami:

V tomto duchu jsou všechny fotografie na webové stránce „Přátel Sinajského kláštera“ nabízeny jako malý pohled – nikoli na pokladnici velkých uměleckých děl, ale na způsob života, který taková díla inspiroval, na největší uměleckou formu ze všech.

Zdroj: Friends of Mount Sinai Monastery (FB)

https://www.facebook.com/ForStCatherinesMonastery/?__tn__=kCH-R&eid=ARBhhXJeCEvhhyiwkDCvBwWaDYg3fr8x3-QBIVbbY_01WjLxtgjeYLa_C2aZgSuDzmv3rsmV-EgAYYhV&hc_ref=ARTNbcKD_pp-wR5B-OvAKjDN4Mcopeq9o7T_-dWE7M0_jvM_GGTmSHhkp5wxQQapHLQ&fref=nf&__xts__[0]=68.ARDV5NG8LmjOYKc8drTqBTwYDraU7U8fD9gHwsbMyRp7fP8xT82kXoZ-olU7vVpZwnfiWKkUdohgy2Z2TYq5NFwJupQ6trml0LYoADqDqE1dUJMO-MbA1kB86FjSQuW3mfUgQQaMCVjynNA-v1rMN4qiVec16Kw8DIB7-PydluvVNDxdLp_DsjdItlkOcHiX7JR77Ih0Xat2OLCGNU0cKVYnXwOfJjU3YI2fpT7nQWIJXBZ6rOK73pXxAwnCLyvEhu1_05nsbub0yT4DTAxgaDyoIbTt1BvxcEHXafNP9jCxXrrUECunOVSGmJHTwmhlSDhUVlTfKbnnxCIwhyRUA362XQ

Z duchovních besed s blaženým starcem Pavlem Sinajským

(+ 1. března 2020)

Otázka:

Má-li někdo touhu po svobodě a chce-li přijmout výzvu, kterou pravoslavní křesťané nazývají duchovním „zápasem“, jak v takovém případě postupovat?

Musíme se stát prostými, pokornými lidmi, protože v konečném důsledku jsou to právě tyto duše, k nimž Bůh přichází, k těm pokorným, a v nich (On) spočívá v pokoji.

Když člověk žije těmi věcmi, které prožíval sám Kristus – to jest jednoduchostí, láskou, odpuštěním –, a snaží se o jejich praktikování, pak žije v pravdě; Kristův život – to je pravda, která nás osvobozuje. Je to tak jednoduché. Tyto pravdy nectíme slovy, ale skutky a uváděním do praxe.

Srdce, které je pokorné, se stává Božím trůnem. A pak, když Bůh přijde, učiní si v nás svůj příbytek. Od tohoto okamžiku náš život nabírá jiný směr (starec se pousmál)…

Webová stránka Sinajského monastýru, kde lze položit otázku, na niž Vám místní otcové odpoví: http://www.mountsinaimonastery.org/q-a

Poznámka pod čarou:

Platforma „Přátelé Sinajského kláštera“ (Friends of Mount Sinai Monastery (FMSM)) byla vytvořena pro ty, kteří mají zájem pomoci klášteru sv. Kateřiny v rámci současných ekonomických potížích. http://www.mountsinaimonastery.org/about#about-fmsm.

Pokud byste chtěli pomoci, můžete to udělat na adrese: http://www.mountsinaimonastery.org/support

Také sdílejte příspěvky na této stránce prostřednictvím Facebooku nebo jakýmkoli vhodným způsobem …

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..