Také svatý divotvorce Spyridon byl kdysi poslán do vyhnanství, kde trpěl za víru…

I k nám, do našeho města, dnes zavítal svatý Spyridon, mezi své věrné, aby povznesl našeho ducha, a ten aby se vždy obracel k tomu, co je nebeské!

Ikona světce z Monastýru sv. Spyridona ve Starém městě v Jeruzalémě

V den svátku svatého otce Spyridona, ale rovněž sv. Hermana Aljašského a dalších svatých, jsme přiváděni při čtení Písma Svatého k nazírání Božího Království a toho, k čemu je přirovnáváno. Náš Spasitel ho jednou přirovnává k „zrnu hořčičnému“, které z malého semínka vzejde ve „strom veliký“, s mnoha ratolestmi a ptáky učinivšími si v jeho korunách svá hnízda… Jindy ho Pán Ježíš přirovnává ke „kvasu“, který z několika „měřic mouky“ prokvasil celé těsto…

A takové Nebeské Království vpravdě je. Z mála, ba téměř z ničeho… dokáže učinit něco nesmírného a velkolepého. Dokáže proměnit srdce kamenné v srdce soucitné. Dokáže proměnit někoho chladného v člověka vřelého a srdečného. Dokáže za nepatrnou oběť darovat stonásobně více!

Na své cestě do Jeruzaléma procházel Pán Ježíš po městech a městečkách…, takže se zastavoval a promlouval s lidmi, kteří k němu přicházeli s láskou, s duchovním dojetím, ale rovněž se zármutkem. Také „k nám dnes zavítal“, mezi naši místní živou pospolitost, aby nás skrze našeho duchovního otce a kněze nabádal, že se máme snažit „vcházet (do Nebeského Království) těsnou branou, neboť mnozí budou chtít vejíti, a nebudou moci“ (srov. Lk 13,18-29).

Podobně jako sv. Mikuláš byl také sv. otec Spyridon nazván „Divotvorce“, neboť už za svého života činil mnohé zázraky. Zapsali je jeho současníci a také ti, kteří byli osobními svědky jeho skutků. Tato vyprávění a svědectví převzali svatí Otcové (např. sv. Athanásios Veliký), dále velcí historici jako např. Rufin, Sozomen a Sokrates, a později i mnohé místní sněmy, které dále šířily slávu tohoto podivuhodného světce, jenž se narodil kolem roku 270 po Kr.

Svatý Spyridon byl nesmírně prostý a skromný člověk, původně pastýř ovcí na Kypru, a jelikož v něm nebylo „žádného sobectví“, byl po smrti své ženy, když ovdověl, zvolen za biskupa kyperského města Trimythunty.

Fotografie: br. Kyprian a br. Michal

Ještě za svého života uzdravil sv. Spyridon nemocného císaře Konstantia, vzkřísil z mrtvých nemocného syna jedné vdovy, rozmlouval se svou již pochovanou dcerou Irenou, aby získal užitek pro další křesťany… Těch zázraků je nespočet. A člověk, který se s nimi seznamuje, je přiváděn k Boží bázni a neskonalému údivu.

Se životem sv. Spyridona jsou spojovány i takové události jako proměnění hada ve zlato, přivolání deště v období velkého sucha, přivedení k pokání ženy hříšnice či zázrak s cihlou, díky níž dokázal autenticitu pravoslavného učení o Svaté Trojici proti bludu Ariánů, kteří tvrdili, že Kristus je Boží stvoření a že bylo doby, kdy nebyl (tj. že Kristus není jednobytný se svým Otcem).

Ačkoli jako člověk zemřel, svaté ostatky tohoto pravoslavného světce byly zachovány nezetlené, nerozložené a vydávající zázraky. Tyto ostatky se navíc zachovaly celistvé, v celé postavě světce, takže svatý Spyridon bývá uložen ve speciální schráně v kapli u oltáře jemu zasvěceného a koncem 16. století postaveného chrámu v centru Kerkyry. Při některých procesích a křížových průvodech se jeho ostatky postaví a přenášejí se mezi lidmi vzpřímené, jako by sám světec procházel a žehnal své věrné…

Zejména po své smrti se stal svatý Spyridon přímluvcem mnoha křesťanů, kteří byli učiněni hodnými jeho mocné záštity. Spolu s přenesením jeho svatých ostatků z Kypru do Konstantinopole a později po dobytí hlavního císařského města Byzance na ostrov Korfu (Kerkyra) se postupně šířila i pověst o jeho zázračných skutcích. Mezi ně patří např. opakovaná záchrana obyvatel Kerkyry před nájezdy Turků a Francouzů, ale také ochrana a ukončení šíření moru mezi místním obyvatelstvem.

Dnes se jeho církevní památka místně připomíná více než pět krát v roce, při různých příležitostech spojených s jeho zázraky a událostmi převyšujícími jakoukoli lidskou logiku.

Svatý otče Spyridone, pros Boha o nás a rozpomeň se na nás, kteří Tě úpěnlivě voláme a žádáme o Tvou duchovní záštitu!

Užitečné odkazy:

 

Přeblažený světiteli Spyridone, velký Kristův služebníku a přeslavný divotvůrce!

Spolu se svatým Mikulášem jsi, otče Spyridone, přiměl heretiky vrátit se do lůna svatého Pravoslaví!

„Starče, učiň to, co děláš v jiných případech, to znamená: pomodli se.“

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..