Svatý starec Porfýrios Kavsokalyvitský hovoří o zjevení Ducha Svatého během svátku Letnic…

 Člověk neznalý a nezasvěcený nemůže
pochopit význam Božího tajemství

„O svátku Letnic byla Boží milost vylita nejen na apoštoly, nýbrž i na celý svět kolem nich. Dotklo se to věřících i nevěřících.

A co k tomu říkají Skutky svatých Apoštolů?

Zatímco apoštol Petr mluvil svým vlastním jazykem, jeho řeč se v tu chvíli proměnila v myslích jeho posluchačů.

Tajemným způsobem jim Duch Svatý umožnil, aby rozuměli jeho slovům v jejich vlastním jazyce, mysticky, aniž by to bylo zjevné. Tyto zázraky se dějí působením Ducha Svatého.

Například slovo „domov“ pro někoho, kdo uměl francouzsky, by znělo „la maison“. Byl to jistý druh niterného pochopení a porozumění; ti lidé zkrátka slyšeli svůj vlastní jazyk. Zvuk těchto slov se dotkl jejich uší, ale uvnitř, díky Božímu osvícení, bylo možné zaslechnout tato slova v jejich vlastním jazyce.

Církevní otcové tento výklad Letnic příliš otevřeně neodhalují, bojí se možného překroucení. Totéž platí o Janově Apokalypse. Člověk neznalý a nezasvěcený nemůže pochopit význam Božího tajemství.

O něco dále (píše svatý Lukáš ve Skutcích) následující:

„I přišla na všelikou duši bázeň, a mnozí divové a zázrakové dáli se skrze apoštoly“ (Skutky 2,43), to znamená, že každá duše byla naplněna strachem. Tento „strach“ nebyl strachem v pravém slova smyslu. Bylo to něco jiného, ​​něco cizího, něco nepochopitelného, ​​něco, co ani nemůžeme jasně vyjádřit.

Jednalo se o bázeň, bylo to svého druhu naplnění, byla to milost. Ve skutečnosti šlo o naplnění Boží milostí. O Letnicích se lidé najednou ocitli v takovém stavu zbožštění, že si tu realitu nedokázali zcela logicky uvědomit.

Když je tedy Boží milost zastínila, všechny je to přivedlo – v dobrém slova smyslu – do (posvátného) bláznovství (v Kristu), nadchlo je to. To na mě udělalo velký dojem. Bylo to něco, čemu někdy říkám „zvláštní stav“. Bylo to vzrušení, nadšení. Stav duchovního bláznovství.“

Podle knihy: Starec Porfýrios, „Život a slova“, vydala I.M. Chrysopigis, s. 207-209 (Γέροντος Πορφυρίου, Βίος και Λόγοι, εκδ. Ι.Μ. Χρυσοπηγής, σελ. 207-209)

Zdroj: Προσευχή με την ευχή Του Ιησού

Odkaz:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..