Svatý starec Paisij Svatohorec vyjasňuje podstatu snů a říká, že většina z nich je iluzorních, a proto si jich nemáme všímat!

„Tisíc let je ve tvých očích jako včerejšek, jenž minul, jako jedna noční hlídka.“ (Žalm 90,4)

„Sny jsou iluzorní…“

– Starče, trápí mě zlé sny…

– Když vidíš zlý sen, nikdy nezkoumej, co jsi viděl, jak jsi to viděl, jestli jsi vinen, jak moc jsi vinen.

Ten „zlý“, protože tě nemohl pokoušet ve dne, přichází v noci. Někdy i Bůh dovoluje, aby nás (ten zlý) trápil ve spánku, abychom viděli, že náš „starý člověk“ (Ř 6,6) ještě nezemřel. Jindy se nepřítel přibližuje k člověku ve spánku a předkládá mu různé sny, a proto bývá po probuzení rozrušený. Takže tomu nevěnujte pozornost, udělejte znamení kříže, nad sebou i nad svým polštářem (kde spíte), položte kříž i na samotný polštář, spolu s pár ikonami, a dokud neusnete, pronášejte slova modlitby.

Čím více budete snům přikládat význam, tím více vás bude nepřítel dráždit. To se nestává jen dospělým, ale i dětem. A dokonce i malým dětem, i když jsou andělé, dokonce i k nim „nepřítel“ (lidského pokolení) přichází a straší je, když spí, takže se třesou v agónii a utíkají vyděšeně s pláčem do matčiny náruče. Někdy se k nim Andělé přiblíží a ve spánku se (děti) smějí radostí anebo se z oné velké radosti (kterou ve snu prožijí) přímo probudí. Takže sny, které přinášejí pokušení, jsou vnějším vlivem nepřítele na člověka, když spí.

-A co se, starče, stává, když pocítíme až bolest a tlak v době našeho spánku?

-Někdy je to způsobeno úzkostnou situací, kterou člověk přes den prožívá, nebo různými obavami a fobiemi atd. „Tangalaki“ (tak říkal starec ďáblu) samozřejmě může použít vše, aby vytvořil nějakou kombinaci těchto jevů, aby člověka znejistil a vyvedl ho z míry. Mnohokrát je náš spánek tak lehký, že si člověk myslí, že je vzhůru a že se modlí, jen aby tato úzkost a tlak zmizely, neboť oni na člověka působí tak, že se mu až tají dech. Někdy se dokonce může stát, že ten zlý na sebe vezme podobu nějakého světce a takto se nám ve snu zjeví. Jednou se jednomu nemocnému člověku zjevil nepřítel lidského pokolení v podobě svatého Arsenije Kappadockého a řekl mu: „Jsem svatý Arsenij. Přišel jsem ti říct, že zemřeš. Slyšíš, co ti říkám? Že zemřeš!“

Na ikoně s názvem „Znamení“ jsou kromě jiných svatých proroků také proroci Abakuk a Daniel, o nichž je řeč v tomto poučení starce Paisije…

Ten člověk byl z toho vyděšený. Svatý Arsenij však takto s nemocným člověkem nikdy nemluvil. Naopak, stane-li se, že nějaký člověk zemře, a objeví se u toho světec, aby ho informoval o jeho smrti, pak mu řekne v dobrém: „Protože Bůh viděl, že trpíš, vezme tě z tohoto světa. Ujisti se, že jsi připraven.“ Neřekne mu: „Slyšíš? Ty zemřeš!“

– Starče, a když někdo křičí ze spánku?

– Pak je to lepší, neboť se aspoň probudí…

Mnoho snů pochází z naší agónie. Když je člověk v agónii nebo je unavený, svádějí v něm tyto jevy boj a on je pak vidí ve snu. Já mnohokrát, když se přes den potýkám s různými problémy lidí, nespravedlnostmi, které se dějí atd., později se ve spánku hádám s tím druhým a křičím: „Ty, který se Boha nebojíš, jsi tak bezcitný!“, a tím, jak křičím, tak se hned probudím.

– Starče, může někdo podle snů předpovědět to, co se mu stane?

– Ne, nemůže.

Říkal jsem ti, že si snů nemáš všímat. Ať už jsou sny příjemné nebo nepříjemné, člověk jim nesmí věřit, protože hrozí, že upadne v obelstění. Devadesát pět procent snů je iluzorních. Proto svatí Otcové říkají, abychom si jich nevšímali. Velmi málo snů je od Boha, ale i ty, aby je bylo možné vyložit, musí mít člověk vnitřní čistotu, jakož i další podmínky, jako Josef a Daniel (viz Gn 37,5-11), kteří měli dar od Boha. „Povím ti,“ řekl Daniel Nabuchodonozorovi, „jaký sen jsi viděl a co znamená.“ (Dan 2, 25-46.) Ale jakého (vysokého) stavu právě Daniel dosáhl! Byl mezi lvy, a lvi, navzdory tomu, že byli hladoví, se ho nedotkli (viz Dan 6,16). Abakuk mu pak přinesl jídlo a Daniel pravil: „Ty sis na mě, Bože, vzpomněl?“ (viz Deuterokanonická kniha Přídavků k Danielovi 3,34) Kdyby si Bůh nevzpomněl na proroka Daniela, na koho jiného by se rozpomněl?

– Starče, někteří lidé ale sny nevidí.

– Lepší, že je nevidí!

Neutrácejí tak ani za lístky ani za benzín!

Ve snech během jedné minuty vidíte něco, co ve skutečnosti trvá hodiny a dny, protože čas je potlačen. Ano, z toho lze pochopit slova žalmu: „Tisíc let je ve tvých očích jako včerejšek, jenž minul, jako jedna noční hlídka.“ (Žalm 90,4)

Zdroj: Svatý Paisij Svatohorec. Slova III. „Duchovní zápas“, s. 22.

připravil a přeložil Michal Dvořáček

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..