A každému, komu je potřeba tvé silné pomoci, vypros to, co je mu užitečné ke spáse…

Svatý Spyridon Divotvorce, biskup trimithuntský

památka 12. / 25. prosince

Místo jeho rodiště, ostrov Kypr, se svatému Spyridonovi stal i místem jeho celoživotní, archijerejské služby. Svatý Spyridon se narodil v prosté rodině zemědělců, a prostým a mírným ke všem také sám zůstal až do své smrti. Ještě v mládí se oženil a měl několik dětí. Po náhlé smrti své ženy se však cele oddal službě Pánu Ježíši Kristu, v nějž uvěřil. Pro svou výjimečnou zbožnost byl vybrán za biskupa města Trimithuntu.

Ani jako biskup však svatý Spyridon nezměnil prostý způsob svého života a nadále se sám staral o svůj dobytek a sám také obdělával půdu. Pro sebe upotřebil z plodů své práce jen málo, vše ostatní rozdával chudým a nemohoucím. Boží mocí a silou prokazoval mnohé a velké divy: nechal přivolat déšť v čase sucha, zastavit tok řeky, vzkřísit několikero mrtvých či uzdravit císaře Konstantiuse z těžké nemoci. Kromě toho však také spatřil a slyšel Boží anděle, viděl věci, které se měly teprve stát a nahlížel do tajin lidských srdcí. Mnohé lidi díky svým blahodatným darům obrátil na pravou víru.

Svatý Spyridon se podobně jako svatý Mikuláš účastnil Prvního všeobecného sněmu v Nikáji (325 po Kr.), kde svým prostým, ale jasným vyznáním víry, jakož i mocnými zázraky přiměl mnohé heretiky navrátit se zpět do lůna svatého Pravoslaví. Svatý biskup Spyridon se odíval tak prostě, že jednou, když se na pozvání císaře dostavil do jeho paláce, místní strážce jej zbil a vyhnal, neboť si myslel, že jde o nějakého žebráka. Spyridon, jsa mírný a prostý jakéhokoli hněvu, pak strážci nastavil i druhou tvář.

Svatý kyperský hierarcha oslavil Boha mnohými velkými zázraky a všem vždy nezištně pomáhal; zejména svaté Kristově Církvi přinášel po celý život nemalý prospěch.

Nakonec svatý Spyridon zesnul v Pánu roku 348 po Kr. Jeho svaté ostatky se nyní nacházejí na řeckém ostrově Korfu (Kerkyra), kde do dnešních dní projevují božskou moc a podivuhodné zázraky.

Nově napsaná a pořízená ikona sv. Spyridona pro chrám sv. Václava

Modlitba

Přeblažený světiteli Spyridone, velký Kristův služebníku a přeslavný divotvůrce! Ty, který stojíš spolu se zástupy Andělů před Božím Trůnem, shlédni milostivým okem na lid zde shromážděný a prosící o tvou mocnou pomoc. Modlitbou upros milosrdenství Lidumilného Boha, aby nás neodsoudil pro naše nezákonnosti, ale aby učinil s námi dle své milosti. Vypros nám u Krista a Boha našeho klidný, pokojný a nerušený život, zdraví duševní i tělesné, dobrou úrodu naší zemi a ve všem všelikou hojnost a zdar. Dej, ať neobrátíme ve zlo to dobré a blahé, darované nám od štědrého Boha, ale ve slávu Jeho a v oslavu tvého zastání a ochrany! Zbav všechny mající rozhodnou víru v Boha od všelikých běd, duševních i tělesných, ode všech muk a ďábelských lží. Buď zarmouceným utěšitelem, nemohoucím lékařem, těm, co jsou v neštěstích, pomocníkem, nahým záštitou, vdovám ochráncem, sirotám obráncem, malým dětem pokrm dávající, starým buď posilou, putujícím buď ukazatel cesty, plujícím po vodě kormidelníkem a všem buď přímluvcem. A každému, komu je potřeba tvé silné pomoci, vypros to, co je mu užitečné ke spáse. Abychom tvými modlitbami poučováni a ochraňováni dostihli věčného pokoje a spolu s tebou oslavovali Boha, ve Svaté Trojici slaveného, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky, až na věky věkův. Amen.

připravil o. Marek M.

Fotogalerie:

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..