Dvě nové ikony zkrášlují chrám svatého Václava

Jak krásné je být v obecenství svatých

Do brněnského chrámu svatého Václava přibyly dvě nové ikony světců: světitele Spyridona Divotvorce, biskupa trimithuntského, a blažené Matrony Moskevské, které naší farnosti darovala Bohu známá sestra, věřící našeho chrámu.

První z obou ikon byla přivezena do našeho chrámu již v červenci tohoto roku. Jde o ikonu svaté Matrony Moskevské, která žila ve 20. století.

K ní se věřící obracejí nyní, po jejím zesnutí a svatořečení, stejně tak, jako se k ní obraceli již za jejího života s různými prosbami o její přímluvu, buď za rodinu, jejich blízké, nebo za zdraví a za pomoc v těžkostech života.

Svatá Matrona se díky svému křesťanskému zápasu za dosažení pravé lásky v Bohu stala všem lidem, kteří k ní přišli s vírou, jejich velkou utěšitelkou a přímluvkyní u našeho Spasitele.

Druhou ikonou, kterou jsme v těchto dnech uvítali v našem chrámu, je ikona svatého Spyridona, velkého světce a divotvorce, svatého Otce Prvního všeobecného sněmu (325 po Kr.).

Ke svatému Spyridonovi, ochránci a přímluvci ostrova Korfu v Řecku, se věřící obracejí s prosbami o uzdravení, o vyřešení těžkostí při bydlení.

Tento světec je také velkým pomocníkem hříšníků, kteří učinili pokání a chtějí se napravit, a k němu se modlí, aby jim pomohl už nikdy se nevrátit zpět na cestu dřívějších provinění.

Obracejí se k němu také věřící, kterým je činěna nějaká nespravedlnost, když jsou nevině odsuzováni.

Světitel Spyridon je ctěn jako ochránce křesťanství, neboť ještě za svého života měl Boží blahodať vkládat do srdcí lidí pravou víru.

Zúčastnil se, jak bylo zmíněno, Prvního všeobecného sněmu v Nikáji, a v době sporů s Ariány stisknul v ruce cihlu tak, že z ní na jejím vrchu vyšel oheň a dole vyšla voda, takže v jeho dlani zůstala už jen hlína (takto je zobrazen i na nové chrámové ikoně). Tímto prostým a současně zázračným způsobem dokázal svatý Spyridon pravdivost učení o jednotě Svaté Trojice. Také proto se k němu věřící obracejí v modlitbách za své blízké, kteří se vzdálili od Církve, a rovněž z důvodu své vlastní malověrnosti.

K ikoně světitele Spyridona byla doplněna také malá schrána s jeho svatými ostatky.

Svatá matko Matrono a svatý otče Spyridone, proste Boha za nás!

o. Marek M. 

Poznámka:

Podrobnější Životy (Hagiografie) obou svatých byly zveřejněny jak na webové stránce, tak na FB naší brněnské pravoslavné farnosti.

Fotogalerie:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..