Svátky Obřezání Páně, Prvního ledna a svatého Basila dle Juliánského kalendáře vnesly do života naší farnosti světlou radost a naději na dobré změny v tomto roce!

„Sláva předobrému rozhodnutí Tvému, sláva prozřetelnosti Tvojí, sláva milosti Tvé, Jediný Lidumile.“

Drazí bratři a sestry v Kristu,

radost Kristova narození je stále ještě patrná na našich tvářích.

Současně není milejšího pohledu na tvářičku našich nejmenších ratolestí, našich milovaných dětí, jak ve své dětské prostotě a čistotě zpívají slova vánočních písní a koled, v nichž se odráží jejich nadpozemsky čistá víra v Božího Syna, který se stal člověkem, aby nás svou smrtí na kříži vykoupil a navěky spasil. Celý uplynulý týden jsme v našich nitrech, v našich domovech, ale i v církevním shromáždění svědčili o této nebeské radosti, radosti Ducha Svatého!

Právě uplynulý víkend jsme mohli s Boží pomocí prožít krásné svátky Obřezání Páně a svatého Basila Velikého. Tyto dny znamenaly také přelom mezi starým a novým rokem dle Juliánského kalendáře! Juliánský církevní kalendář, plod práce Bohem inspirovaných tvůrců, je podle slov metropolity Innokentije Pekingského „jednou z velkých cenností, kterými se Církev může právem chlubit před vzdělanci naší doby“. Většina pravoslavného světa se ve snaze zachovat dědictví svatých Otců stále a pevně drží právě Juliánského církevního kalendáře. Slovy mnoha osvícených hierarchů jsme vyzýváni, abychom „zůstali v tom, v čem jsme se narodili, a v tom, čemu jsme se naučili“, abychom „zachovali víru svatých Otců“.

Jak se praví v troparu ke svatému Basilu Velikému, jeho hlas se roznesl po celé zemi a ta přijala jeho slovo, „jímž dogmaticky všechny poučil“ a „lidské mravy zušlechtil“. Tento velký muž, ne-li vůbec největší ze svatých Otců, byl velmi aktivním církevním činitelem, strážcem pravoslavné víry a zastáncem pravoslavně smýšlejících křesťanů své doby. Kvůli tehdejšímu útlaku křesťanů ze strany ariánů se sv. Basil snažil posilňovat pravoslavné křesťany, utvrzovat je ve víře, a vyzýval je k mužnosti ve víře, k trpělivosti a k snášení příkoří. Jeho slova jsou tedy stále aktuální!

Naše farnost, sláva Bohu, přečkala těžké zkoušky a pronásledování a zachovala tolik důležitou jednotu „víry a lásky“. Takto posílena o další kapitolu svých novodobých dějin, v nichž obstála vnitřní silou a soudržností v Pánu, vchází tedy do Nového roku a prosí Milosrdného Boha o pomoc, záštitu a Jeho svaté požehnání!

To hlavní, co nám všem pomohlo v uplynulých týdnech a měsících, je vědomí toho, že jsme pochopili svá soužení a zármutek a všeliké zkoušky jako Boží vůli. A my jsme vše přetrpěli pro Boha a pro svou spásu, neboť podle slov svatého báťušky Serafíma Sarovského „cesta těch, kteří si přejí zalíbit se Bohu, vede skrze mnohá soužení“ a „není nic lepšího než pokoj v Kristu, v něm se zhroutí všechny útoky vzdušných i pozemských duchů“.

A proto se nyní utíkáme ke svatému báťuškovi Serafímovi a takto jej vzýváme: „Spasiž nás svými modlitbami, Serafíme, ctihodný otče náš!“, neboť my dobře víme, že ty sis „od své mladosti zamiloval Krista“ a „Tomu jedinému sloužit plamenně zatoužil“.

Shrnutí aktivit naší farnosti v roce 2022

Otec Jozef před námi na přelomu starých a nových dní předstoupil a shrnul minulý rok také po stránce církevně administrativní. Dozvěděli jsme se, jak aktivní naše farnost byla. Nejsou to tedy pouze obřady jako svaté liturgie, večerní, jitřní, molebny a panychidy, ale rovněž svěcení domů, konání svateb, pohřbů a křtů. Konkrétně bylo vloni (v roce 2022) vykonáno 101 křtů, 17 pohřbů a 13 svateb.

Sláva Bohu za vše!

Modlíme se tedy k Milostivému Hospodinu, aby našeho duchovního otce prot. Jozefa Fejsaka a ostatní s ním sloužící otce duchovní a pomocníky v oltáři zachovati ráčil ve zdraví a spasení na Mnohá a blahá léta!

připravil Michal Dvořáček

Za fotografie děkujeme br. Nikolajovi!

 

Užitečné odkazy:

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..