Z rozhovoru se starcem (blahé paměti) Pavlem Sinajským na téma „tajemství svobody“ v Kristu…

„Všechno, což mi dává Otec, ke mně přijde, a toho, kdož ke mně přijde, nevyvrhnu ven.“ (Jn 6,37)

Ukázka jednoho ze Sinajských rukopisů (viz manuskript)

„Kdo chce, ať přijde ke mně.“

Starec Pavel Sinajský (1939-2020)

Otázka:

„Žebřík božského vzestupu (sv. Jana Klimaka) zdůrazňuje potřebu „udržet si“ vlastní křest. A vy jste zdůraznil radost, která vzniká, když pokora přitahuje Boží blahodať. Možná je ale pro někoho těžké doufat v Kristovo odpuštění, jelikož (do té doby) žil daleko od Boha.

Odpověď:

A proč bychom neměli doufat, když se Kristus stal přítelem hříšníků? Nebyl snad obviněn kvůli tomu, když se stýkal s výběrčími daní, jako byl Zacheus, kteří pak slíbili, že změní svůj život? Protože Bůh je láska, On přišel a shromáždil k sobě přesně takové lidi; a proto člověk s takovými pocity může říci: „Protože jsem hříšník, Bůh mě chce!“ Proč tedy neprožít toto štěstí, místo toho, abychom se trápili tím, co se stalo v minulosti… Koneckonců, kdo z nás je bezhříšný?

Otázka:

Jak tedy vlastně „měním své smýšlení“ podle řeckého slova „metanoia“ (řec. μετάνοια), což se překládá jako pokání?

Odpověď:

Dříve, než jsem já osobně změnil své smýšlení a učinil pokání, uvažoval jsem o zlu. Teď ale, uvnitř svého pokání, budu myslet na dobro. A budu se samozřejmě snažit to tak i činit.

Otázka:

Začíná změna vlastního života v myšlenkách?

Odpověď:

Ano.

Otázka:

Řekl jste, že dobro nebo zlo začíná v myšlenkách, a teologové poukazují na to, že lidé se nejprve odvrátili od Zdroje života ne tehdy, když neuposlechli Boha, ale předtím, když použili svou svobodnou vůli k úvahám o provedení zla. Jak nás ale může stejná svobodná vůle přivést zpět k Bohu?

Odpověď:

Člověk může svůj názor změnit jen svobodně, protože chce, ne proto, že byl donucen. Z vlastní vůle se obrací k Bohu, Který respektuje jeho svobodu, slovy: „Kdo chce, ať mě následuje.“ To je třeba zdůraznit: Kristus nikoho nenutí a neříká: „Pojď ke Mně, protože já jsem Světlo“ – ale spíše: „Kdo chce, ať přijde ke Mně.“ Ví, že je to pro naši spásu, ale přesto nás nenutí. A to je ono tajemství svobody.“

Zdroj: Friends of Mount Sinai Monastery

připravil Michal Dvořáček

Fotogalerie:

Schody vedoucí k původní jeskyni svatého Jana Klimaka (Žebříkovce) v sinajské divočině

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..