Raduj se, mnoho bolestná Matko Boží, náš zármutek v radost proměňující!

Ikona Přesvaté Bohorodice
Obměkčení zlých srdcí (Sedmibolestná)

Tropar (hlas 5.)

Ó Přesvatá Bohorodice, obměkči naše zlá srdce, zmírni útoky těch, kdož nás nenávidí, a všelikou úzkost naší duše odežeň. Při pohledu na Tvůj svatý obraz, Tvým strádáním a milosrdenstvím k nám zůstáváme dojati a rány Tvé líbáme, a našich střel, jež Tě mučí, se hrozíme. Nedej nám, dobrosrdečná Matko, zahynout v naší bezcitnosti a od bezohlednosti bližních. Ty jsi vpravdě zlých srdcí obměkčení.

Modlitba k Přesvaté Bohorodici před ikonou Obměkčení zlých srdcí – Sedmibolestná

Mnohobolestná Matko Boží, jež ve své čistotě a množstvím svých strádání, které jsi na zemi zakusila, převyšuješ všechny pozemské dcery! Přijmi mnohobolestné naše povzdechy a ochraňuj nás pod záštitou Tvojí milosti. Jiného útočiště a jiného vřelého zastání kromě tebe neznáme, ale majíce smělost před Tím, který se z Tebe narodil, pomoz a spasiž nás Tvými modlitbami. Nechť bez klopýtnutí dostihneme Nebeského Království, abychom tam, se všemi svatými, mohli pět chválu v Trojici Jedinému Bohu, nyní i vždycky až na věky věkův. Amen.

Raduj se, mnoho bolestná Matko Boží, náš zármutek v radost proměňující!

 

Poučení sv. Jana Kronštadtského z knihy „Můj život v Kristu“

Modlete se, bratři moji, k Matce Boží, když bouře nepřátelství a zloby povstane ve vašem domě. Ona, přeblahá a všemocná, dobře, předobře ztiší a usmíří srdce lidská. Pokoj a láska pochází od jediného Boha jako od pramene všeho dobra a Vládkyně Pokoje (v Bohu, v jednotě s Bohem a jako Matka Krista) se modlí za mír celého světa, tím spíše za všechny křesťany. Ona má moc pouhým svým pokynutím odehnat od nás duchy zloby podnebeské, ony neusínající a horlivé rozsévače zloby a nepřátelství mezi lidmi. A také všem těm, kteří s vírou a láskou se utíkají k její vznešené záštitě, podává brzy a rychle pokoj a lásku. Snažte se i vy sami o zachování víry a lásky ve svých srdcích; jestliže se nebudete i vy sami o toto snažit, tak nebudete důstojní ani přímluvy Matky Boží za vás před Bohem. Buďte při tom všem vždy horlivými a bohabojnými ctiteli Matky Pána Nejvyššího, neboť jest vpravdě důstojno blahoslaviti ji, Bohorodici, vždy blahoslavenou a přečistou, vyvýšenou nade všechno stvoření, Ochránkyni lidského pokolení. Snažte se v sobě vychovávat ducha pokory, neboť Ona sama je pokornou jako nikdo ze smrtelných lidí, a láskou vzhlíží jen na pokorné. Shlédl na ponížení služebnice své, říká Matka Boží směrem k Alžbětě, v Bohu, Spasiteli mém… (Lk 1, 48, 47)

(Slovo o zachování pokoje v rodině)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..