Provolání Farní rady PCO Brno k pokusům ER OBE o likvidaci naší farnosti! (zkrácená verze)

Oficiální „Provolání“
Farní rady Pravoslavné církevní obce Brno
ze dne 17.10.2021

Zkrácená verze

Ve věci vyhlášeného „Konkurzního řízení“
Olomoucko-brněnské eparchie (OBE)
k „uvolněnému“ místu duchovního správce
Pravoslavné církevní obce v Brně (PCO Brno)
ze dne 12. října 2021

Pravoslavní křesťané a věřící brněnské církevní obce,

Kristus uprostřed nás!

Po řadě bezprecedentních kroků ze strany Eparchiální rady Olomoucko-brněnské eparchie (ER OBE) na čele s ředitelem Úřadu eparchiální rady (a současně vikárním biskupem) Izaiášem, které otřásly církevním životem a všeobecně církevním i veřejným míněním, cítíme nezbytnost učinit veřejné prohlášení ve formě tohoto „Provolání“ naší Farní rady, abychom Vám všem sdělili, že právě v těchto dnech vrcholí snahy faktického vedení ER OBE (u které není prokazatelné, kdo za ni ve skutečnosti jedná, prokazatelné je pouze to, že to není vl. Simeon) o likvidaci naší farnosti, a tím i potlačení ústavního práva obyvatel města Brna svobodně projevovat a praktikovat svou pravoslavnou víru.

Toto jsou ty nejzásadnější události, k nimž v předešlých dnech a týdnech došlo. Původ mají ve snaze faktického vedení OBE zbavit se veškerých „překážek“ a dosáhnout uzurpátorského převzetí naší farnosti, v rozporu s církevním a státním právem, další jsou pak reakcí příslušných institucí (jmenovitě Posvátného Synodu) na tyto protiprávní snahy faktického vedení OBE:

1)       Vikární biskup Izaiáš rozhodl neoprávněně, bez náležitého duchovního soudu, v rozporu s Ústavou a Jednotným soudním řádem, o suspendaci a laicizaci otce Jozefa Fejsaka…

2)       Posvátný synod vyhověl procesnímu odvolání otce Jozefa a jeho suspendaci a laicizaci zrušil…

3)       OBE vyhlásila v rozporu s Ústavou a Základním dokumentem Pravoslavné církve „konkurz“ na duchovního správce PCO Brno bez jejího vědomí, bez dosažení dohody s ní a proti dikci Ústavy i Prováděcích předpisů (viz čl. 9)…

4)       Také otce Marka Malíka, dlouholetého pomocného duchovního PCO Brno, nyní vedení OBE likviduje za jeho etické a duchovní postoje a kanonickou poslušnost a loajalitu vůči naší farnosti a o. Jozefovi (o. Marek obdržel rovněž v těchto dnech neopodstatněnou a evidentně účelovou výpověď z pracovního poměru a zákaz duchovenské služby)…

Jsme tu však stále ještě my, věřící naší církevní obce, kteří jsme odhodláni nadále bránit jak naše duchovní otce, tak i naši farnost.

Naším duchovní otcům vedení OBE stihla ještě před započetím „konkurzu“ zaslat výpovědi a rádoby zakázat jejich duchovenskou službu (byť v případě otce Jozefa byl tento zákaz Synodem na základě odvolání proti němu zrušen).

Něco takového nelze považovat za postup zákonný, a už vůbec ne v souladu s církevním právem, neboť případ ani jednoho z našich duchovních otců nebyl řádně souzen duchovním soudem a jejich suspendace a výpověď byly podány ze strany vikárního biskupa Izaiáše, nikoli eparchiálního biskupa.

A to vše se děje v době, kdy Posvátný synod svým Usnesením ze dne 7.10.2021 rozhodl, aby aktuální kauzy a spory v naší eparchii, vč. odvolání otce Jozefa z funkce duchovního správce, byly znovu řešeny OSOBNĚ eparchiálním biskupem, tedy vl. Simeonem, což se bohužel neděje.

V pravé Kristově lásce

Michal Dvořáček

Za členy Farní rady a věřící PCO Brno   

V Brně dne 17. října 2021

Pod níže uvedeným odkazem si lze stáhnout nezkrácené „Provolání“ PCO Brno:

Oficiální stanovisko PCO Brno k vyhlášenému konkurzu OBE_17.10.2021

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..