Prosme svatého Pantelejmona, aby nám pomohl „získat dokonalou lásku k Bohu a k našim bližním“!

„Trpiteli a mučedníku Kristův, modlitbami svými uzdrav nemoci duší našich…“

Svátek svatého léčitele Pantelejmona

Podle díla (†) starce Georgia Grigoriatského
V Bohu zesnulého igumena Posvátného monastýru sv. Řehoře
na Svaté Hoře Athos

 

Hlavním charakterovým rysem svatého Pantelejmona je podle starce Georgia Grigoriatského „velká láska k Bohu a současně velká láska k bližnímu“.

A tuto velkou lásku k lidem projevoval svatý Pantelejmon různými způsoby, zejména prostřednictvím léčby různých lidských nemocí, neboť za tímto účelem „získal od Boha dar“, jako člověk před Bohem spravedlivý, „aby uzdravoval lidské nemoci“.

A jak dobře víme z jeho života, svatý Pantelejmon „uzdravoval nezištně“ (tj. zdarma) podobně jako i další svatí Nezištníci, a to s jediným cílem: jen aby učinil svým bližním nějaké dobrodiní. „A jako lékař působil nejen při léčbě těl, nýbrž i duší.“

Svatý Pantelejmon uzdravoval jako lékař také duše nemocných, – jak lze vyčíst z jeho hagiografie –, přičemž žádal jednu jedinou odměnu od těch, které uzdravil, a tou byla víra v Pána: „aby uvěřili ve Spasitele Krista“.

A touto cestou se svatý Pantelejmon zasloužil o jejich tělesné, duchovní i duševní vyléčení.

A protože jako svatý mučedník podstoupil a vytrpěl mnohá těžká mučení „pro lásku Kristovu“, kteréžto všechny snesl s velkou trpělivostí, zatímco neustále chválil Boha, dospěl až k mučednickému skonu a mučednické smrti.

Ani po svém zesnutí se však svatý velkomučedník Pantelejmon „nevzdal tohoto svého láskyplného rozpoložení vůči ostatním lidem“. „Nepřestal být milostivým vůči všem podle obrazu Nebeského Otce (řec. ό ελεών πάντας κατ΄ εικόνα του Ουρανίου Πατρός), Milostivého Boha (řec. του Ελεήμονος Θεού). A také proto i po jeho zesnutí, až dodnes, a dokonce i do Druhého Kristova příchodu, pomáhá svatý Pantelejmon všem, kteří vzývají jeho pomoc.“

A je velmi dobře známo, jakou hlubokou úctu chovají pravoslavní křesťané ke svatému Pantelejmonovi a že ho ctí jako „léčitele a duší i těl lékaře“.

Jak lze vidět, hlavním posláním křesťana je „milovat“. Milovat nejprve Boha a poté milovat také ostatní lidi jako Boží děti a jako Boží obrazy. „A kdo pravdivě miluje Boha a pravdivě miluje ostatní lidi, ten je skutečným křesťanem, a tímto se připodobňuje Bohu.“

Když se přibližujeme k nějakému světci a vidíme, jak tento světec projevuje lásku, okamžitě chápeme, jak Bůh miluje tento svět. „Také proto je pro nás velkým požehnáním, že máme (kolem sebe) dávné i nové světce. Když se k nim totiž přibližujeme a vidíme, jak milují, to nám umožňuje pochopit, jak miluje sám Bůh.“

Avšak proto, že nám schází tato opravdová láska, kterou miluje Bůh i Jeho svatí, přehlížíme, nebo spíše si dobře neuvědomujeme, jak velkou lásku má Bůh k člověku. Právě proto se tím největším posláním člověka má stát, „aby opravdově miloval Boha a stejně tak opravdově aby miloval svého bližního“, aby také ostatním lidem pomáhal, aby i oni pocítili Boží lásku.

„Když člověk cítí Boží lásku ve svém životě, získává radost, odvahu pro svůj život, získává sílu a životní útěchu. Jak krásná to věc, když můžeme pocítit Boží lásku ve svém životě! Jak velmi každého z nás Bůh miluje! Když člověk cítí, jak ho Bůh miluje, pak se stává velmi silným. Pak dokáže překonat různé pokušení a těžkosti, a vůbec o nich neuvažuje, neboť cítí Boží lásku.“

Starec Georgios nás tedy vybízí, abychom prosili svatého velkomučedníka Pantelejmona, který nás i dnes miluje, stejně jak miloval své spolubližní žijící v jeho vlastní době, aby nám byl na blízku, až ho budeme o něco žádat.

Prosme svatého Pantelejmona, aby nám pomohl „získat dokonalou lásku k Bohu a k našim bližním“, kterou on sám měl, abychom pak v našem životě mohli získat i pravou radost.

Kéž se na přímluvy svatého velkomučedníka Pantelejmona Pán a Bůh náš, Ježíš Kristus, nad námi slituje, odpustí nám hříchy, uzdraví duše a daruje také naším tělům zdraví.

Homilii ke svátku svatého velkomučedníka Pantelejmona (9.8./27.7.)
vybral a přeložil Michal Dvořáček

Svatý starec Paisij držící ikonu sv. vlmč. Pantelejmona
(Svatá Hora Athos)

Odkaz na článek v pdf:

Starec Georgios Grigoriatský_Svátek svatého léčitele Pantelejmona

Související příspěvky:

Prosme naše svaté, ať se za nás u Boha přimlouvají, aby On „odpuštění prohřešení daroval duším naším“!

Hlavní bibliografický pramen:

(+) Αρχιμ. Γεώργιος (Καψάνης), Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου, Άγιον Όρος. Εις τον Άγιον Παντελεήμονα τον Ιαματικόν (1988). Ιn: Ομιλίες σε εορτές των Αγίων (των ετών 1981-1991) Β’. Έκδοσις Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου, Άγιον Όρος 2017, s. 246-249. ISBN: 978-960-7553-35-5.

Užitečné odkazy:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..