Pravoslavné ikony jsou oknem do věčnosti a napomáhají nám k utvoření pravé představy o Vtělení Syna Božího…

Ikona – Okno do věčnosti

 

Kristus Pantokrator
(kolem roku 1260 – 1270 po Kr.)
Posvátný monastýr „Chilandar“ na Svaté Hoře Athos v Řecku

Síla pravoslaví

V čem spočívá ve skrze přitažlivá síla pravoslaví? Co pravoslaví tolik století pozdvihuje a chrání, co jej věčně obnovuje? Esence, srdce pravoslaví, jeho neporazitelná síla je skryta v podivuhodné a jedinečné osobě Krista, Syna Božího, s nímž se setkal Nathanael a tisíce dalších jeho následovníků.

Hlavní starost pravoslaví vždy spočívala v tom, aby přes celou svou dějinnou pouť až do dnešního dne donesla zvěst o Kristu ke každému člověku, uchránila onu nepopsatelně krásnou tvář (čili obraz – ikonu) evangelního Krista a správně jej uctívala.

Jak ale správně vymezit pravoslaví na pozadí dávno zaniklých říší, bouřlivých historických epoch a náboženských sporů, které vznikaly a opět zanikaly? Jedině tak, že nalezneme počátek vzniku pravoslaví a budeme sledovat jemnou, ale zcela reálnou a hmatatelnou linii toho, čím je Ortodoxie v křesťanském smyslu tohoto slova.

Pravoslaví je tedy pravou oslavou Boha v člověku a skrze člověka, jde ale současně o správné uctívání a oslavu člověka v Bohu a od Boha; oslavu Jeho věčné slávy – té slávy, kterou Pán připravil od věčnosti těm, kteří ho milují.

Pravoslaví je rovněž pravou vírou a ctnostným životem, plností života v ctnosti a ve víře, jak byl zjeven a ztělesněn v nádherné osobnosti Ježíše Nazaretského.

Metropolita Amfilochije zdůrazňuje, že pravá víra a ctnost jsou od sebe navzájem neoddělitelné, podobně jako je v Kristově osobě nerozdělitelný Bůh a člověk. „Jako nemůže ani strom plodit ovoce bez svých kořenů, stejně tak, v pravoslavném chápání, nemůže ani náš křesťanský život přinášet dobré ovoce, schází-li pravá víra.“

(z publikace PCO v Brně: Pravoslavné křesťanství)

Doporučená literatura k tématu pravoslavných ikon
v českém překladu

Při příležitosti svátku pravoslaví, tzv. Neděle Pravoslaví, která je prvním mezníkem na naší cestě ke svátku Paschy v právě probíhajícím Velikém postu, si dovolíme laskavého čtenáře upozornit na velký počin a současně vydání knihy zasvěcené tématu posvátných ikon a pravoslavné teologii ikony. Toto dílo, obsahující dvě vrcholná díla pravoslavné ikonologie, přeložila pro českého čtenáře známá česká ikonopiskyně a erudovaná teoložka – mátuška Jana Baudišová.

Archanděl Michael
(Andrej Rublev)

Anotace

Kniha Ikona – Okno do věčnosti obsahuje dvě vrcholná díla pravoslavné ikonologie poslední čtvrtiny 20. století: Teologie ikony pravoslavné Církve L. A. Uspenského a stať jerodiákona Nikolaje (Sacharova) O příčinách ikonoboreckých sporů podle traktátů ctihodného Jana Damašského.

Jejich společným znakem je hluboký vhled do tématu ikony a jejího historického a teologického pozadí založený na důkladném studiu děl svatých církevních Otců a dalších dobových literárních pramenů. Kniha je při vší hloubce své erudovanosti čtivá a českému čtenáři přináší poznání o světě pravoslavných ikon, jenž je zatím u nás téměř neprozkoumanou oblastí lidské kultury a zbožnosti. Její ilustrace představují nejlepší díla pravoslavné ikonografie a seznamují čtenáře i s českou pravoslavnou ikonou.

Nahlédnutí do obsahu obou částí této obsáhlé ikonologické knihy:

  1. A. Uspenskij: Teologie ikony pravoslavné Církve

Českému čtenáři se poprvé v dějinách dostává do rukou text, který takto fundovaně a uceleně uvádí do chápání významu, řeči a smyslu pravoslavných ikon. Umožňuje porozumět, proč byly ikony od nejstarších křesťanských dob zhotovovány a začleňovány do zbožnosti, a odkrýt skutečné hlubiny jejich krásy. Kniha patří k tomu nejlepšímu, co bylo o problematice ikonografie a ikonologie za posledních sto let napsáno. Autor je díky své erudici z nejpovolanějších. Své životní dílo psal jako obranu ikon před útoky z nejrůznějších stran – teologických či umělecko-kulturních. Kniha je vysoce ceněna pro svou preciznost a zároveň srozumitelnost, s nimiž čtenáři otevírá podivuhodný svět ikon i pravoslavné víry.

Jerodiákon Nikolaj (Sacharov): O příčinách ikonoboreckých sporů podle traktátů ctihodného Jana Damašského

Jerodiákon Nikolaj je mnichem v pravoslavném monastýru sv. Jana Křtitele v Essexu. Ve své stati rozebírá traktáty sv. Jana Damašského Řeči na obranu obrazů, v nichž nachází dosud nepovšimnuté významy a akcenty teologicky odůvodňující zázračnost mnohých pravoslavných ikon.

Žánr:
Náboženství, Filozofie
Vydáno: 2018, Olomoucko-brněnská eparchie Pravoslavné církve v českých zemích. Úřad eparchiální rady
více informací…

 

Počet stran: 540
Překlad: Jana Baudišová
Autor obálky: Rostislav Jonáš
Vazba knihy: pevná / vázaná
ISBN: 978-80-907376-0-0

 

Autorka překladu: Mátuška Jana Baudišová

Stránka „Pravoslavné ikony“ Mgr. et Mgr. Jany Baudišové:

http://pravoslavi.cz/jana.baudisova/

O autorce:

http://pravoslavi.cz/jana.baudisova/cv.htm

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..