Pobožnost na začátku školního roku s prosbou, aby Hospodin seslal na naše děti ducha moudrosti a rozumu!

„Aby jim dal prospívati moudrostí i věkem ke slávě Boží, k Hospodinu modleme se.“

Na duchovní události plodný nedělní den, stále ještě při započatém svátku Zesnutí Přesvaté Bohorodice, vybídl k účasti mnohé věřící i na večerní bohoslužbu. Tam se objevili především ti nejmenší, tedy přesněji řečeno ti, kteří jsou školou povinní. Naši menší i větší žáci a studenti přišli v doprovodu svých rodičů, aby si vyprosili Boží požehnání a přízeň pro nadcházející školní rok.

A jak pravil otec Jozef, všechny děti se musí dobře snažit, aby se mohly radovat také tehdy, až se bude školní rok uzavírat. Otec Jozef dětem na závěr popřál, aby začínající školní rok byl úspěšný zejména pro ty, kteří překročí školní práh vůbec poprvé. Některé z dětí mají možná obavy, ale výhodou jsou jim jejich starší sourozenci, kteří s dobrým srdcem těm nejmladším rádi pomohou a zastanou tak v mnohém i své rodiče.

I letos jsme se modlili k Hospodinu a prosili Ho za Boží blahodať pro naše děti…

„Aby otevřel jejich rozum a ústa a osvítil jejich srdce k přijetí poučení v dobrých naukách, k Hospodinu modleme se.“

„Aby zasadil v srdcích jejich počátek moudrosti, bázeň Boží, aby se varovaly zlého a činily dobré, k Hospodinu modleme se.“

„Aby jim dal prospívati moudrostí i věkem ke slávě Boží, k Hospodinu modleme se.“

„Aby moudrostí, ctnostným životem a pevností v pravoslavné víře byly rodičům svým k radosti, Církvi k upevnění a národu ke cti, k Hospodinu modleme se.“

Na závěr se otec Jozef ještě modlil k Hospodinu Bohu našemu…

„Aby shlédl na dítky tyto a aby seslal do jejich srdcí, rozumu a úst ducha moudrosti, rozumu, zbožnosti a bázně své a aby je osvítil duchem pravdy své a dal jim schopnost a sílu, aby přijaly a rychle si přisvojily učení Jeho božského zákona a každé dobré a prospěšné učení, aby prospívaly moudrostí a rozumem a všemi dobrými skutky ke cti jejich svatého jména, a aby jim udělil zdraví a dal jim dosáhnouti vysokého věku ke vzdělání a cti Církve své…“.

Nejoblíbenější částí celého obřadu bývá závěrečné kropení svěcenou vodou, které nejsměleji a nejradostněji přijímali právě ti nejmladší.

Nuže, vykročte, milé děti, pravou nohou a správnou cestou.

Nechť Vás Duch Svatý vždy vede a osvěcuje!

Mnohá a blahá léta!

připravil Michal Dvořáček

Video:

 

Fotogalerie:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..