Otec Jozef Fejsak obdržel výpověď z „nadbytečnosti“ a také žalostný dopis od otce Jana Baudiše, který je hoden slz a politování!

Prohlášení otce Jozefa ke zveřejněnému dopisu
otce Jana Baudiše

Jelikož soukromý dopis otce Jana Baudiše, adresovaný mé osobě a obdržený před několika málo dny na můj soukromý e-mail, byl nyní zveřejněn i na oficiálních stránkách Olomoucko-brněnské eparchie, nezbývá mi nic jiného než odpovědět touto veřejnou cestou, aby všichni věřící věděli, jakými pokusy jsem nadále takto nehorázně a necírkevně šikanizován. Aby hořkost, kterou mne chtěli moji nepřátelé naplnit, byla dokonána…, obdržel jsem ve stejný den od vladyky Izaiáše jako ředitele eparchie také výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost.

„Vyjmi nejprve trám ze svého oka…“

„Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve svém vlastním oku nepozoruješ? Jak můžeš říci svému bratru: ‚Bratře, dovol, ať ti vyjmu třísku, kterou máš v oku,‘ a sám ve svém oku trám nevidíš? Pokrytče, nejprve vyjmi trám ze svého oka, a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra.“ (Lk 6,41-42)

Milý otče Jane,

Váš dopis, který jste mi poslal a který jsem obdržel ve stejný den, kdy mi byla doručena i výpověď pro „nadbytečnost“, je smutným svědectvím o Vašem pokryteckém smýšlení i jednání.

Neodmítám výzvu k pokání, neboť to je něčím, co nás zachovává na Boží cestě.

Odmítám se ale omlouvat za něco, co jsem neučinil. „Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“ (Jn 8,32)

Dovolte, abych reagoval alespoň na ty hlavní body Vašeho dopisu, s nimiž se nemohu ztotožnit.

Tak předně, nikdy jsem nevystupoval proti vladykovi Rastislavovi, jak píšete. Co se týká liturgického vzpomínání vladyky Rastislava, sám vladyka Rastislav mi při osobním setkání v Bratislavě říkal, že mám na liturgii vzpomínat pouze svého eparchiálního archijereje. Teprve až vladyka Simeon později napsal, že máme vzpomínat také metropolitu Rastislava. Opět tedy neříkáte pravdu.

Proč ve svém dopise neustále odcházíte od tématu? Od toho, co je tím nejdůležitějším.

Sám vladyka Simeon mi osobně říkal, že mám na vladyku Izaiáše podat trestní oznámení, neboť zfalšoval jeho podpis na Darovací listině pro Ekumenický patriarchát.

Nevím, o čem hovoříte. Nikdy jsem proti žádným biskupům nevystupoval. Tím, kdo proti biskupům vystupoval, jste byl Vy. A mně jste pak donášel k podpisu Vámi vytvořené a sestavené dopisy, abych je podepsal. Už jste zapomněl? Ani zde neříkáte pravdu.

Také dopis o rozkolu, který později převzal Romfea.gr, jste sepsal Vy osobně, a nikoli vladyka Simeon.

Žádné biskupy nehanobím, jak mě neustále obviňujete. Napsal jsem jen pravdu. A sice, že jsem jako člen Eparchiální rady nikdy nehlasoval pro odevzdání Vilémova do rukou Ekumenického patriarchátu. Ani Eparchiální rada Olomoucko-brněnské eparchie nikdy takovou záležitost neodsouhlasila. Pokud tvrdíte něco opačného, je to lež. Nedokáži pochopit, jak můžete něco takového krýt.

Celou tu současnou tragédii, k níž nadále přispíváte i Vy osobně, otče Jane, vyprovokoval vladyka Izaiáš, kterého Vy nyní podporujete a kryjete jeho lstivé skutky.

Vy sám nyní činíte Církvi medvědí službu.

Podívejte se prosím na vlastní Vaši farnost a zameťte si před vlastním prahem.

My dobře víme, jaká byla situace v době krize před několika lety. Vy a další lidé jste naši farnost pouze zneužili ke svým cílům.

Vždyť jste to byl Vy, kdo inicioval svěcení nového biskupa. Tento rozkol jste rozdmýchal Vy svým nerozumným chováním.

Rovněž Vaše nenávist vůči vladykovi Jáchymovi byla nedozírná.

Dnes byste rád svalil veškerou vinu na mě, ale to se Vám nepodaří, protože požádáme soud o zveřejnění telefonických rozhovorů.

Jen mi prosím ukažte, kdo v tuto chvíli stojí za Vámi?

Podívejte, kolik věřících podpořilo mou osobu, včetně věřících z Vaší jihlavské farnosti.

Chcete snad říci, že jsem to byl já, kdo propustil kněze a mnišky a kdo je vyhodil z farnosti?

Ne, byla to ta stejná osoba, která nyní z farnosti vyhazuje mě…

Už jsem dostal výpověď, jistě i Vaší zásluhou, otče Jane.

Vy jste o tom, otče Jane, nevěděl, když jste mi posílal svůj dopis a výzvu k pokání?

Píšete mi nyní, abych vše přehodnotil a učinil pokání, ale výpověď pro nadbytečnost již dorazila.

V čem mám učinit pokání? Že jsem se postavil na obranu Vilémova?

Nebo snad proto, že jsem nemlčel a zveřejnil důkazy o podvodech, kterých se dopustil vladyka Izaiáš při převodech majetku?

Já nezveřejňuji nic, co by nebyla pravda. Mám důkazy ke všemu, co tvrdím. Ať ukáže své důkazy také vladyka Izaiáš, který mě pomluvil a nadále pomlouvá mezi kněžími a věřícími.

A neříkejte, prosím, že vystupuji proti vladykovi Simeonovi. Vy sám nejlépe víte, jak se věci ve skutečnosti mají.

Sám vladyka Simeon mi osobně říkal, že ho vladyka Izaiáš prosil, aby nerezignoval, neboť jinak by ho nezvolili na Eparchiálním shromáždění.

Pokud se vrátíme ještě hlouběji do historie, pak jistě potvrdíte i to, že především Vaší zásluhou nebyl vladyka Simeon zvolen biskupem pro Olomouc a Brno. Nestalo se tak proto, že jste jej osobně pomluvil kvůli tomu, že údajně políbil ruku papeži. Byl to ale výmysl. Byla to lež. Dal jsem Vám k dispozici videonahrávku z České televize, která potvrdila, že jste neříkal pravdu. Tuto videokazetu jste mi pak už nikdy nevrátil. Ba co víc, z jihlavské farnosti jste poslali dopis na Ministerstvo kultury, kde jste žádali o zrušení registrace Pravoslavné církve. Tento list mi ukázala paní Ing. Bendová. A já dobře vím, kdo ho podepsal.

Pevně věřím, že nad svým svědomím se zamyslíte také Vy. Měl byste sám činit velké pokání. Uvědomte si to.

Je rovněž zajímavé, že jste se ani jednou nevyjádřil o rozkolném hnutí na Ukrajině, o místních schizmatických duchovních, s nimiž vladyka Izaiáš bez požehnání a proti zákazu Jeho Blaženosti Rastislava sloužil.

Takové dalekosáhlé rozkoly a schizmata Vám nevadí? A mně obviňujete, že se dopouštím rozkolu? Rád bych věděl, prosím, jakého.

V mém prohlášení je, že podporuji jak vladyku Rastislava, tak vladyku Simeona.

Vladykovi Simeonovi jsem to dal na vědomí vícekrát. Ústně i písemně.

Váš dopis je plný překroucení a lží, nic z toho není pravda, vše si vykládáte po svém.

Běda skrze koho přichází pohoršení… Dobře jste to, otče Jane, napsal. Myslel jste při tom asi na sebe.

S pozdravem

Prot. Jozef Fejsak

Příloha:

Výpověď z pracovního poměru „pro nadbytečnost“ ze dne 28.6.2021.

Otec Jozef Fejsak dnes reaguje na dopis prot. Jana Baudiše, který byl zveřejněn na stránkách OBE:

Osobní dopis prot. Josefovi Fejsákovi do Brna

komentáře 3

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..