Ochraň, zaštiť a posilni našeho duchovního otce, všechny duchovní, nás věřící i všechen zbožný lid!

„Jenž ve způsobě ohnivých jazyků s nebe seslal Přesvatého Ducha na svaté své učedníky i apoštoly, Kristus pravý Bůh náš…“

Žalmista praví, že od této chvíle:

„Utěšitel Duch Svatý vylit jest na veškeré tělo, neboť počav od sboru apoštolů, rozprostřel milost svou nad věřícími a ověřil mocné sestoupení své rozdělením ohnivých jazyků učedníkům k oslavě a poctě Boží.“

Také proto „v srdcích jsouce duchovně osvíceni a Duchem Svatým ve víře posilněni, modlíme se za spásu duší našich“.

„Blahoslaven jsi, Kriste Bože náš, Jenž jsi rybáře učinil moudrými, seslav jim Ducha Svatého, a jimi získal jsi veškerý svět. Lidumile, sláva Tobě!“

(Tropar, hlas 8.)

„Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, utěš všechny, kteří se utíkají pod záštitu Přesvaté Trojice. Ochraň, zaštiť a posilni našeho duchovního otce, všechny duchovní, nás věřící i všechen zbožný lid! Přispěj k jednotě a svornosti naší farnosti a celé své Církve, místní i té všeobecné, jejíž jsme nedílnou součástí. Nedopusť, aby byla zpochybněna její posvátná autorita. Snažně Tě žádáme, Trojjediný Bože, Otče, Synu i Duchu Svatý, smiluj se nad námi nade všemi! Přesvatá Trojice, osvěť nás svou blahodatí a zachovej nás pod svou mocnou ochranou na přímluvy Přečisté Matky Boží i všech svatých. Amen!“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..